Facebook Quotes.

1.Health is the greatest gift.Contentment is the

greatest wealth. A trusted friend is the best relative.

Liberated mind is the greatest bliss.

2. Death asked life:”Why does everyone love you

and hate me?”

Life replied,”Because I am a beautiful lie and you

are a painful truth.”

3. No matter how strong of a person you are, there’s

always someone who can make you weak.

4.Sometimes people don’t want to hear the truth

because they don’t want their illusions destroyed.”

5. A gentleman is not defined by the content of his

wallet or the cut of his suit. He is defined by his

manners  and the content of his character.

6. Don’t  wait for things to get better. Life will

always be complicated. Learn to be happy

right now, otherwise you’ll run out of time.

7.You won’t do everything right. Just start,

make mistakes,learn from them and keep

moving forward.

8. Good friends care for each other. Close

friends understand each other but true friends

stay forever beyond words, beyond distance,

and beyond time.

9. The older you get, the more quiet you become.

Life humbles you. You realize how much nonsense

you wasted your time on.

10. My greatest treasure is was and will always

be my family.They may not be perfect but I love

them with all my heart.

11, One day you wake up and there won’t be any

more time to do the things you’ve always wanted.

Do it now.

12.A good man doesn’t love a million girls, he loves

one girl in a million ways.

13. I am proud to belong to a religion which has

taught  the world, tolerance and universal

acceptance. —Swami Vivekananda.

14. Behind every great daughter, is a truly

amazing Dad.

15. There is evidence that crying can reduce

your  risk of heart disease and other stress-related

illnesses. Expressing these emotions can decrease

a build up of anger.

Advertisements

ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲ ನಿಯಮಗಳು.

ಬಲದಿಂದ ಏಳುವುದು ಯೋಗ್ಯ. ಮಲಗುವಾಗ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ
ಅಥವಾ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ತಲೆಹಾಕಿ ಮಲಗ ಬೇಕೆಂಬುದು ನಿಯಮ.
ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಮಲಗುವುದು ಸರ್ವಥಾ ನಿಷಿದ್ಧ. ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ತಲೆಹಾಕಿ
ಮಲಗುವುದು ಮನಸ್ಸಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಪೂರ್ವ
ದಿಕ್ಕಿನ ಅಧಿಪತಿ ಇಂದ್ರ. ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನ ಅಧಿಪತಿ ಯಮ.
ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನ ಅಧಿಪತಿ ವರುಣ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನ
ಅಧಿಪತಿ ಕುಬೇರ. ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರ—ಕುಬೇರರ
ದರ್ಶನ ಒಳಿತು. ಬಲಗಡೆಯಿಂದ ಏಳುವುದರಿಂದ ಹೃದಯದ
ಮೇಲೆ ಅಧಿಕ ಒತ್ತಡ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಧುನಿಕ
ವಿಜ್ಞಾನವೂ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಎದ್ದ ಮೇಲೆ ಬಲಕ್ಕೆ ಮುಖಮಾಡಿ ಕುಳಿತು ಎರಡೂ
ಕೈಗಳನ್ನು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ತಿಕ್ಕಿಕೊಂಡು ,
”ಕರಾಗ್ರೇ ವಸತೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕರ ಮಧ್ಯೇ ಸರಸ್ವತೀ।
ಕರ ಮೂಲೇ ಸ್ಥಿತೇ ಗೌರೀ ಅಥಹ ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲೇ ।
ಕರ ದರ್ಶನಂ”-ಈ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡು
ಅಂಗೈಗಳಿಂದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕೈಗಳನ್ನು
ತಿಕ್ಕಿದ್ದರಿಂದ ಶಾಖ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿ ಅದರಿಂದ ಕಣ್ಣುಗಳು
ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವಾಗುತ್ತವೆ. ನರಗಳು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ
ಪ್ರಚೋದಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಎಡಗಡೆ ಏಳುವುದರಿಂದ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳು ಹಾಗೂ
ಅನಾರೋಗ್ಯ ಎರಡೂ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ನೇರವಾಗಿ
ಏಳುವುದು ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸುಖವೂ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವೂ
ಅಲ್ಲ.
ಇದಾದ ನಂತರ ಭೂಮಿಗೆ ಪಾದ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡುವ
ಮೊದಲು ಕೈಯಿಂದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ
ಒತ್ತಿಕೊಂಡು ಕೆಳಗಿನ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು:
”ಸಮುದ್ರ ವಸನೇ ದೇವಿ ಪರ್ವತ ಸ್ತನ ಮಂಡಿತೇ ।

ವಿಷ್ಣುಪತ್ನಿ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಮ್ ಪಾದ ಸ್ಪರ್ಶಮ್ ಕ್ಷಮಸ್ವಮೇ ”
ಪೃಥ್ವಿಯನ್ನು ”ಸರ್ವಂ ಸಹಾ”(ಸಹನೆಯ ಸಾಕಾರ ಮೂರ್ತಿ )
ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ .
ಮೂಲ:ಸಂಗ್ರಹ.

ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಪಂಚ.

೧. ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೆತ್ತರು ಕಾರುವ ಹಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಅಮೇರಿಕಾ
ಮತ್ತು Maxico ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುವ
ವಿಚಿತ್ರ ಜಾತಿಯ ಹಲ್ಲಿ. ಈ ಹಲ್ಲಿಗೆ Horned toad ಅಥವಾ
Horned Lizard ಎಂಬ ಹೆಸರಿದೆ. ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಎರಗಲು
ಬಂದ ಪ್ರಾಣಿಯ ಮೇಲೆ ಈ ಹಲ್ಲಿ ನೆತ್ತರನ್ನು ಚಿಮ್ಮಿಸಿದಾಗ
ಆ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಉರಿ ಹತ್ತಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಈ
ಹಲ್ಲಿಗೆ ಇಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಇರುವೆಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಇವು
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮರುಭೂಮಿ ಅಥವಾ ಅರೆ ಮರುಭೂಮಿ
ಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತವೆ.
೨. ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಗೆ ಹಲ್ಲು ಗಳಿಲ್ಲ. ಸೂಜಿಯಂತಹ ಅಂಗ
ಇದರ ಬಾಯೊಳಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ನಳಿಕೆ ಗಳಿವೆ.
ಒಂದು ನಳಿಕೆ ಮೂಲಕ ಚುಚ್ಚಿ ರಕ್ತ ಹೀರಿದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು
ನಳಿಕೆ ಮೂಲಕ ಜೊಲ್ಲನ್ನು ಮಾನವ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಜೊಲ್ಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಪರಾವಲಂಬಿ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಲೇರಿಯಾ
ರೋಗಾಣು ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಕಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡ ಮಾನವನಿಗೆ
ಆ ರೋಗ ಬರುತ್ತದೆ. ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ದೇಹದಲ್ಲಿ HIV virus ಗಳು
ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು HIV virus
ಹರಡಲಾರವು. ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಅಲ್ಪಾಯುಷಿಗಳು. ಗಂಡು
ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ೧೦ ದಿನ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ದಿನ
ಬದುಕಿದರೆ, ಹೆಣ್ಣು ಸೊಳ್ಳೆ ಸುಮಾರು ೨ ತಿಂಗಳ ವರೆಗೆ
ಬದುಕ ಬಲ್ಲವು. ಸೊಳ್ಳೆ ತನ್ನ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ೩ಬಾರಿ
ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಂತಿರುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ
ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಮೊಟ್ಟೆಯಿಡುತ್ತವೆ. ಮೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಸೊಳ್ಳೆಗಳ
ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ೧೦ದಿನ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲು ಲಾರ್ವಾ ರೂಪ
ಪಡೆದು ನಂತರ ಸೊಳ್ಳೆಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಸೊಳ್ಳೆ ಶೀತ ಪ್ರಾಣಿ.
ತೀವ್ರ ಚಳಿ ಶುರುವಾದರೆ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತವೆ.
ಸೊಳ್ಳೆಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ
ದ್ರವ ರಕ್ತವಲ್ಲ. ಇದನ್ನು Hemolymph ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.
೩. ದಿನಕ್ಕೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆಕಾಲ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಂದರೆ
ಜಿರಾಫೆ. Africa ಖಂಡದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಣಿ. Arabic ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ
ಜಿರಾಫೆ ಎಂದರೆ ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ಪ್ರಾಣಿ ಎಂದರ್ಥ.
ಜಿರಾಫೆಯು ೪-೫ ತಾಸುಗಳ ಕಾಲ ನಿಂತೇ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತದೆ.
ನೀಳವಾದ ಮುಂಗಾಲುಗಳನ್ನು ಮಡಚಿ ಅಥವಾ ಅಗಲಿಸಿ
ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಾಗಿ ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತದೆ. ಒಂಟೆಯ ಹಾಗೆ
ಹಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನೀರು ಕುಡಿಯದೆ ಬದುಕ ಬಲ್ಲುದು.
ವಯಸ್ಕ ಜಿರಾಫೆಗೆ ೪೫ K.G. ಆಹಾರ ಬೇಕು.
ಮೂಲ:ಸಂಗ್ರಹ.

Maha Shivaraatri.

ShivratriMaha Shivaraatri was the day when Lord Shiva

drank poison to save the world. It is the night

when Shiva performs Tandava dance. North

Indians celebrate the day as the wedding

anniversary of  Lord Shiva and Goddess Parvati.

According to Linga Purana, the oval shaped stone

is the symbol of universe and the bottom base

represents the Supreme Power that holds the

entire universe in it. According to Skanda

Purana,”The endless sky is the Linga, the Earth

is it’s base.”

Features of Shiva include the snake Vasuki

around His neck, the third eye on His forehead,

an adjourning crescent moon and Ganga flowing

from His hair.He carries a trishula and a damaru

in His hands which act as a weapon and musical

instrument respectively. Lord Shiva is known by

many names like Mahadeva, Mahayogi ,Pashupati,

Nataraaja, Bhairava, Vishvanath and Bholenath.

He is worshipped in the form of a Lingam which

represents both Shiva and Shakti.

Source:Collection.

ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ?

೧. ದ್ವಾಪರದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿoಬಾಸುರನ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದಿದ್ದಾಗಿ ಪುರಾಣ
ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿರುವ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಕಲ್ಲಿನ ಕೋಟೆ ಸಿಡಿಲಿಗೂ
ಜಗ್ಗದ ಉಕ್ಕಿನ ಕೋಟೆ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತ. ಪಾಂಡವರ ಮೊಮ್ಮಗನಾದ
ಜನಮೇಜಯ ಸರ್ಪಯಾಗ ಮಾಡಿದನೆಂಬ ಪ್ರತೀತಿ ಉಳ್ಳ ಈ ಕೋಟೆಗೆ
ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ತ್ವವೂ ಉಂಟು. ಹತ್ತನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ
ಹೈದರಾಲಿಯ ಮುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಒನಕೆ ಓಬವ್ವನ
ಸಾಹಸದಿಂದ ಕೋಟೆಯ ಹೆಸರು ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರಿತು.
೨. ರವಿಕೆಯೊಳಗಿನ ಪರ್ಸ್ -ಬಿಳಿ ತೊನ್ನಿಗೆ ಮೂಲ.
ರೆಸಿನ್ ನಿಂದ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪರ್ಸ್ ಗಳ ಸತತ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ
ಮತ್ತು ”ಬಿಂದಿ”ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದಲೂ ಬಿಳಿತೊನ್ನು
ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕೃತಕ ರೆಸಿನ್ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ
ಬಳಸಲಾಗುವ Hydro ಕ್ಲಿನೋನ್ ಎಂಬ ರಾಸಾಯನಿಕವೇ
ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ.
೩. ಉಡುಪಿಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮಹತ್ತ್ವದ ಕೊಡುಗೆ
ನೀಡಿದವರಲ್ಲಿ ಡಾ. ಯು. ರಾಮರಾಯರು ಒಬ್ಬರು. ದೇಶದಲ್ಲೇ
ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತ
ಕಾಲೇಜು ಮೊದಲಿನದಾಗಿದ್ದು ಇದು ರಾಮರಾಯರು ನೀಡಿದ
ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ.
೪. ಸೌರ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವ ಜ್ವಾಲೆಗಳಿಂದಾಗಿ
ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಹೃದ್ರೋಗಕ್ಕೂ
ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ”ಹೃದ್ರೋಗo ಮಮ ಸೂರ್ಯ ” ಎಂದು ವೇದಗಳು
ಸಾರಿವೆ. ಆಫ್ರಿಕಾದವರ ಗುಂಗುರು ಕೂದಲು, ಮೈ ಬಣ್ಣ,ಮಧ್ಯ
ಆಫ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕುಬ್ಜ ಜನರು , ಪೆಟಗೋನಿಯಾದ ಜನ ಎತ್ತರ
ಇವೆಲ್ಲ ಸೂರ್ಯ ಶಕ್ತಿ ರೂಪಾಂತರದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ
ಪ್ರಭೇದಗಳು.
ಮೂಲ:ಸಂಗ್ರಹ.

ಸುಭಾಷಿತಗಳು.

೧. ಮಾತು ಬೆಳಕಾಗ ಬೇಕು. ಬೆಂಕಿಯಾಗ ಬಾರದು.
೨.ಹಾಡೇ ಕೋಗಿಲೆಗೆ ಹೊಸ ಉಸಿರು. ಬಣ್ಣವೇ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ
ಹೊಸ ಚಿಗುರು.
೩. ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳು ಇಲ್ಲದಿರುವುದೇ ಲೇಸು. ಒಳ್ಳೆಯ
ಗುಣಗಳಿಂದ ಬರುವ ಗೌರವ ಬೇಡ. ಬೇರೆ ಮರಗಳು
ಶಾಖೋಪಶಾಖೆಗಳಿಂದ ಮೆರೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಶ್ರೀಗಂಧದ
ಮರಗಳು ಕಡಿದುರುಳಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿವೆ.
೪. ಹಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟ ಮರಗಳು ಬಾಗುತ್ತವೆ. ಅದರಂತೆ ವಿದ್ವಾoಸರಾದ
ಜನರೂ ಬಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಒಣಗಿದ ಮರಗಳು ಹಾಗೂ ಮೂರ್ಖರು
ಖಂಡಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರಲ್ಲದೇ ಬಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
೫ಕಿವುಡನಾರು ?ಯಾರು ಹಿತವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲವೋ
ಅವನು.ಮೂಕನಾರು ? ಯಾರಿಗೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮಾತನಾಡಲು
ಬರುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅವನು.
೬. ಹುಲ್ಲಿಗಿಂತ ಹತ್ತಿ ಹಗುರ. ಹತ್ತಿಗಿಂತ ಬೇಡುವವನು ಹಗುರ. ಈ
ಯಾಚಕನನ್ನು ಗಾಳಿ ಏಕೆ ಹಾರಿಸಿ ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ? ತನ್ನನ್ನು
ಎಲ್ಲಿ ಇವನು ಬೇಡುವನೋ ಎಂದು ಹಾರಿಸಿ ಕೊಂಡು ಹೋಗಿಲ್ಲ.
೭ಮಾವಿನ ರಸ ಮಧುರವಾದದ್ದು. ಅದನ್ನು ಕುಡಿದರೂ ಕೋಗಿಲೆ
ಸೊಕ್ಕದು. ಕೆಸರು ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದ ಕಪ್ಪೆ ವಟವಟ ಗುಟ್ಟುತ್ತಲೇ
ಇರುತ್ತದೆ.
೮. ವೈಪರೀತ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಾಣುವುದೇ ಕಳೆಯ ದೃಷ್ಟಿ.
೯. ಸಂಸಾರವೆಂಬುದು ಕಹಿಯಾದ ಮರ. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು
ಹಣ್ಣುಗಳಿವೆ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತು ;ಇನ್ನೊಂದು ಸಜ್ಜನರೊಡನೆ
ಸೇರುವುದು.
೧೦. ಹೆಂಡತಿಯ ಅಗಲಿಕೆ, ಸ್ವಜನರಿಗೆ ಅವಮಾನ, ಸಾಲದ ಬಾಕಿ,
ಕೆಟ್ಟವರ ಸೇವೆ, ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಬಂದಾಗ ಗೆಳೆಯ ದೂರ ಸರಿದದ್ದು ಇವು
ಐದು ತೀಕ್ಷ್ಣ ಅನುಭವಗಳು, ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಬೆಂಕಿ ಇಲ್ಲದೆ ಸುಡುತ್ತವೆ.
ಮೂಲ:ಸಂಗ್ರಹ.

ಗಾದೆಗಳು.

೧. ಅಂಗುಷ್ಟ ಬಾತರೆ ಪರ್ವತವಾದೀತೇ ?
೨. ಚಾತುರ್ಯ ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ಚಾ ಚೂ ಚಿಂತಿಲ್ಲ .
೩. ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದ ಊರು ಸೂರೆಯಾದರೇನು ?
೪. ಅಟ್ಟದಿಂದ ಬಿದ್ದವನನ್ನು ದಡಿಯಿಂದ ಹೊಡೆದರು.
೫. ಅಕ್ಕ ಸತ್ತರೆ ಅಮವಾಸ್ಯೆ ನಿಲ್ಲದು. ಅಣ್ಣ ಸತ್ತರೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ನಿಲ್ಲದು.
೬. ಅಕ್ಕರೆ ಇಲ್ಲದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಕ್ಕಿ ಬಿಕ್ಕಿ ಅಳಬೇಡ.
೭. ಅಂಬಲಿ ಕುಡಿಯೋನಿಗೆ ಗಡ್ಡ ನೀವೋನು ಬೇರೆ.
೮. ನದಿ ದೊಡ್ಡದಾದರೂ ಪಾತ್ರೆ ಇದ್ದಷ್ಟೇ ನೀರು.
೯. ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣು ಬೇಕು ಅಂಟು ಬೇಡ ಅಂದ ಹಾಗೆ.
೧೦. ಮನೆಯೇ ಮಠ;ಕೆರೆಯೇ ತೀರ್ಥ.
೧೧.ಕಬ್ಬು ರುಚಿಯೆಂದು ಬೇರು ಸಹಿತ ಅಗಿಯುವುದೇ ?
೧೨. ಕತ್ತಿಯ ಗಾಯ ಮಾಯ ಬಹುದು. ಮಾತಿನ ಗಾಯ ಮಾಯದು.
೧೩. ಪಕ್ಷಿಗೆ ಗೂಡು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಾಯಿ.
೧೪. ಕೋಶ ಓದೋದಕ್ಕಿಂತ ದೇಶ ನೋಡೋದು ಮೇಲು.
೧೫. ಅಲಕ್ಷ್ಯದ ಯಾನ ಮೃತ್ಯುವಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ.
ಮೂಲ :ಸಂಗ್ರಹ.