ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ.

Capture

ಸಿಂಹ ಮಾಸದ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದ ಅಷ್ಟಮಿಯಂದು ರೋಹಿಣೀ
ನಕ್ಷತ್ರದ ಯೋಗ ಇರುವಾಗ, ರಾತ್ರಿ ಚಂದ್ರೋದಯದ ಶುಭ
ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾ ದೇವರು ಅವತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
”ಕೃಷ್ಣಮ್ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುo ” ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಂತೆ, ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ
ಪರಮಾತ್ಮನು ಜಗದೊಡೆಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಜಗದ್ಗುರುವೂ ಹೌದು.
ಅಂದರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸನ್ಮಾರ್ಗವನ್ನು
ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಉಪದೇಶದ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ.
”ಕರ್ಷತಿ ಇತಿ ಕೃಷ್ಣ ” ಅಂದರೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಅವನು ಕೃಷ್ಣ.
ಕಲಿಯುಗ ಆರಂಭಕ್ಕಿಂತ ೭೦ ವರ್ಷಗಳ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ
ಅವತರಿಸಿದ . ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು ಚ್ಯುತಿ ಇಲ್ಲದವನು. ಆದುದರಿಂದ ಆತ ಅಚ್ಯುತ.
ಮತ್ಸ್ಯನಾಗಿ ವೇದಗಳನ್ನು,ಕೂರ್ಮನಾಗಿ ಪರ್ವತವನ್ನು,ವರಾಹನಾಗಿ
ಭೂಮಿಯನ್ನು,ನರಸಿಂಹನಾಗಿ ಬಾಲಕ ಪ್ರಹ್ಲಾದನನ್ನು, ವಾಮನನಾಗಿ
ಮೂರು ಲೋಕವನ್ನು, ಪರಶುರಾಮನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು,
ರಾಮನಾಗಿ ಅಹಲ್ಯೆ, ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರೇ ಮೊದಲಾದ ಭಕ್ತರನ್ನು, ಕೃಷ್ಣನಾಗಿ
ಗೋಪಾಲಕರು, ಗೋಪಿಕೆಯರು , ಪಾಂಡವರನ್ನು,ಬುಧ್ಧನಾಗಿ ತ್ರಿಪುರನ
ಪತ್ನಿಯರನ್ನು, ಕಲ್ಕಿಯಾಗಿ ಕಾಳಿ, ಕಲ್ಮಶವನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸುತ್ತಾನೆ.
ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಡೆದು ಎತ್ತುವ ಸದ್ಭಾವನೆಗಳೇ
ನವನೀತ. ಅದನ್ನು ಚುರಾಯಿಸುವ ಇವನೇ ನವನೀತ ಚೋರ.
ಗೋವುಗಳಿಗೆ ಮೇವು, ನೀರು,ನೆರಳು ಎಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿದೆ, ಅವುಗಳನ್ನು
ಸಂತೋಷ ಪಡಿಸುವ ಸಾಧನ ಯಾವುದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ತಿಳಿದವನು (ವಿಂದತಿ )
–ಗೋವಿಂದ. ”ಗೋ ” ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ೧೮ ಅರ್ಥಗಳುoಟು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ
ಇಂದ್ರಿಯ ಎಂಬುದೂ ಒಂದು. ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಮೇಯಲು ಹೊರಟಾಗ
ಅದನ್ನು ತಿಳಿದು, ಅವುಗಳನ್ನು ತಡೆದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತಾನೆ ಗೋವಿಂದ .
ಗೋವಿಂದ, ಗೋಪಾಲ, ಪ್ರಭು ಗಿರಿಧಾರಿ।
ನಂದಕಿಶೋರ। ನವನೀತ ಚೋರ ।
ಹೃದಯ ವಿಹಾರ।ಬಡಾ ಚಿತ್ತ ಚೋರ।
ಮೂಲ:ಸಂಗ್ರಹ.

Inspirational Quotes.

1.When there is no enemy within, the enemies outside

cannot hurt you.

2.Start respecting yourself.Walk away from things that

wound your soul.

3.Always think of your mind as a garden and keep it

beautiful and fragrant with divine thoughts. As the bee

seeks  out only those flowers that are sweet with honey,

so God comes only when your life is sweet with honeyed

thoughts.—Paramahansa Yogananda.

4.Poems are crowded leaves of wisdom,

That beckon weary souls to rest under them,

In their eternal search for peace.

(”Poems”-Dr.Venkataramana K.V.)

5.Never sacrifice three things:Your family, your  heart

or your dignity.

6.Life is short. Time is fast. No replay. No rewind.

So enjoy every moment as it comes.

7.Love is what Time can’t destroy. It is what brings us

real happiness and joy.

8.CRYING AND TRYING–have only  one letter difference

in spelling but a lot in meaning.Crying collapses our

confidence  and trying builds our confidence. So

always keep on trying.

9.Whenever a flower blooms,

It takes care to look smart, fresh,

Pleasing and memorable;

For, it knows that, it blooms only once,

During its sojourn on earth.

Likewise, why should I not,

When my poetic feelings gush to the surface,

Produce pearls of excellence  for all to treasure?

(Poem:A Desire-Poet: Dr. Venkataramana K.V.)

10.The most precious jewels you will ever have

around your neck are the arms of your children.

Source:Collection.

ಕನ್ನಡ ಸೌರಭ.

೧. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಜಾತಿ ಇರಬಹುದು. ಹೆಣಕ್ಕೂ ಜಾತಿ ಇರಬಹುದು.
ಆದರೆ ಸಾವು ಮಾತ್ರ ಎಂದಿಗೂ ಜಾತ್ಯಾತೀತ.
೨. ಸ್ವತಃ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವವನು ಒಂದೋ ಸೂರ್ಯನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಥವಾ
ಸಂತ ನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.
೩. ಅನರ್ಘ್ಯವಾದ ರತ್ನವು ಆಭರಣದಲ್ಲಿರುವಾಗ, ಅದು ಬಹಳ ಸುಂದರ.
ಆದರೆ ಅದೇ ರತ್ನವು ಹಾವಿನ ಹೆಡೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅತಿ ಭಯಂಕರ.
೪. ‘ಅ’ ಎನ್ನುವುದು ಮೊದಲ ಅಕ್ಷರ. ‘ಕ್ಷ’ ಎನ್ನುವುದು ಕೊನೆಯದು.
‘ಅ’ ಮತ್ತು ‘ಕ್ಷ ‘ ದ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಅಕ್ಷರ.
೫. ಮೊಟ್ಟೆ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಒಡೆದರೆ ಜೀವಿ ಸಾಯುತ್ತದೆ. ಒಳಗಿನಿಂದ
ಒಡೆದರೆ ಜೀವಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಅದ್ಭುತಗಳೆಲ್ಲ ಹುಟ್ಟುವುದು ಒಳಗಿನಿಂದಲೇ.
೬. ಎಷ್ಟು ದೇವರ ನೀನೆಷ್ಟೇ ನಂಬಿದರೇನೊಂದಿಷ್ಟು ನೀ ನಂಬದಿರೆ
ನಿನ್ನ ನೀನು ?–ಕುವೆಂಪು.
೭. ಆಚಾರವಿಲ್ಲದ ಪೂಜೆ, ವಿಚಾರವಿಲ್ಲದ ದೇವತಾರಾಧನೆ, ನಿಷ್ಠೆಯಿಲ್ಲದ
ಸೇವೆ, ಗುರುಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದ ಗುರುನಮನ, ಪ್ರೀತಿಯಿಲ್ಲದ ಸ್ನೇಹ, ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದ
ಜೀವನವೆಲ್ಲವೂ ವ್ಯರ್ಥ.
೮. ಮೂಲೆಗುಂಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಭೂಮಿ ದುಂಡಗಿದೆ.
೯. ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ದೇವರ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಖರೀದಿಸ ಬಹುದು;ಅನುಗ್ರಹ ವನ್ನಲ್ಲ.
೧೦. ದ್ವೇಷ ವೆನ್ನುವುದು ಸ್ವತಃ ನಾವೇ ಸೇವಿಸುವ ವಿಷ. ವಿಷ, ಶ್ವಾಸವನ್ನು
ಕೊಂದರೆ ದ್ವೇಷ ”ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತದೆ.
೧೧. ಮೋಡಗಳು ಆಕಾಶವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮಿತಿಗೊಳಿಸಲಾರವು.
೧೨. ಕ–ಕಟು ಸತ್ಯ; ವಿ –ವಿಡಂಬನೆ ಇರಲ್ ಅವನೇ ಕವಿ;
ಅವರ ಕವನವೇ ಸವಿ; ಅರಿತವಗೆ ಛವಿ. ಅರಿಯದವಗೆ ಗವಿ.
೧೩. ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಅರಿಯದವನು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾರ.
೧೪. ಕಾಲಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ನರ್ತಕರಲ್ಲ ;ಗಂಟಲಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ಗಾಯಕರಲ್ಲ;
ನೋಡಲು ಸೊಗಸಾಗಿರುವುದೆಲ್ಲವೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರದು ;
ಕೇಳಲು ಚೆನ್ನಾಗಿರುವುದೆಲ್ಲವೂ ಒಳಿತಾಗಿರದು.
ತಿನ್ನಲು ರುಚಿಯಾಗಿರುವುದೆಲ್ಲವೂ ಜೀರ್ಣವಾಗದು.
೧೫. ”ಹೆಣ್ಣು ಸಂಸಾರದ ಕಣ್ಣು ” ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ”ಹೆಣ್ಣು ಸಂಸ್ಕಾರದ ಕಣ್ಣೂ ಹೌದು”.
ಮೂಲ :ಸಂಗ್ರಹ.

ಹಿಂದೀ ಭಾಷೆ .

ಹಿಂದೀ ಭಾಷೆಯು ಪ್ರಾಕೃತದ ಅಪಭ್ರಂಶಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟಿತೆಂದು
ಭಾಷಾ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಭಾಷೆಯು
ಹುಟ್ಟಿದಾಗ (ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೨ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ )
ಇದನ್ನು ಬರಿಯ ”ಭಾಷೆ ” ಎಂಬುದಾಗಿಯೇ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು.
ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಇಂಡಿಯಾ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಈ ಭಾಷೆಗೆ
”ಹಿಂದವಿ ”(ಅಂದರೆ ಹಿಂದೂಗಳ ಭಾಷೆ ) ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು.
ಹಿಂದಿಯ ಪ್ರಾಚೀನ ಕವಿಯಾದ ಅಮಿರ್ ಖುಸ್ರೋ ಎಂಬಾತನೂ
ತರುವಾಯ ಉದಯಿಸಿದ ಮಲಿಕ್ ಮಹಮ್ಮದ್ ಜಾಯಿಸಿ ಎಂಬ
ಮುಸಲ್ಮಾನ ಕವಿಯೂ ಇದನ್ನು ”ಹಿಂದವೀ” ಎಂತಲೇ ಕರೆಯು
ತ್ತಿದ್ದರೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಸಾಕಷ್ಟಿವೆ.
ವಿದೇಶದಿಂದ ಬಂದ ಮಹಮ್ಮದೀಯರು ತಮ್ಮ ನಿತ್ಯದ ವ್ಯವಹಾರ
ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೀ ಭಾಷೆ ಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ
ಫಾರಸಿ ಭಾಷೆಯು ರಾಜ ಭಾಷೆ ಯಾಗಿದ್ದುದರಿಂದ ಹಲವಾರು
ಫಾರಸಿ ಶಬ್ದಗಳು , ಅವುಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅರಬ್ಬೀ ಮಾತುಗಳೂ
ಅವರು ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆ ಯಲ್ಲಿ ಬೆರೆತು ಹೋಗಿದ್ದುವು.
ಹೀಗೆ ಫಾರಸಿ ಮತ್ತು ಅರಬ್ಬಿ ಮಾತುಗಳು ಬೆರೆತಿದ್ದ ಹಿಂದೀ
ಭಾಷೆಗೆ ”ಉರ್ದು”ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ”ಉರ್ದು ”ಎಂಬ
ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ದಂಡು ಅಥವಾ ಪಾಳೆಯ ಎಂದರ್ಥ. ದಂಡಿನವರು
ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಭಾಷೆಗೆ ”ಉರ್ದು” ಎಂಬ ಹೆಸರಾಯತು.
ಫಾರಸಿ ಲಿಪಿಯು ಆಗ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾರಣ ಈ ಉರ್ದು
ಭಾಷೆ ಯನ್ನು ಫಾರಸಿ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಬರೆಯ ತೊಡಗಿದರು.
ಬರವಣಿಗೆಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದ ಹಿಂದೀ ಮತ್ತು ಉರ್ದು ಎಂಬ ಎರಡು
ಪ್ರಭೇದಗಳಾದುವು. ಲಿಪಿ ಭೇದವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಹಿಂದೀ, ಉರ್ದು ಗಳಲ್ಲಿ
ಮತ್ತಾವ ಬಗೆಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೂ ಇಲ್ಲವೆನ್ನ ಬಹುದು. ಎರಡಕ್ಕೂ
ವ್ಯಾಕರಣವೊಂದೇ , ಭಾಷಾ ಸಂಪ್ರದಾಯವೂ ಒಂದೇ , ಗಾದೆ
ಮೊದಲಾದುವುಗಳೂ ಒಂದೇ . ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಇವೆರಡೂ
ಒಂದೇ ಭಾಷೆಯ ಎರಡು ರೂಪಗಳೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು.
ಫಾರಸಿ ಮತ್ತು ಅರಬ್ಬೀ ಶಬ್ದಗಳಾಗಲೀ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಬ್ದಗಳಾಗಲೀ
ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಹಿಂದೀ ಅಥವಾ ಉರ್ದುವನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ
”ಹಿಂದುಸ್ತಾನಿ” ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯುವ ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿದೆ.
ಮೂಲ :ಹಿಂದೀ ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟು -ಲೇಖಕರು -ಎಂವಿ.ಜಂಬುನಾಥನ್

A Sage Of Eternal Message.

1.We should pray for the welfare of humanity

And, then, for our own;

This should be the spirit of religion—

Nothing but this alone.

Poem ”Spirit of Religion”

2.I did not have an address before I was born;

My parents conceptualised me, gave me a form,

A name and an address, for which I offer

This poetic tribute in gratitude.

Poem:My Parents.

3.Incessant downpour dampened my spirits today,

Which, otherwise, would have floated

On the skies wingless;

Blossoming trees fuelled my spirits

To soar to the rainbow yesterday

Which, otherwise, would have drooped

Like a dog’s ears unnoticed.

Yeah, my mood changes  often,

But my soul is unaffected

Like the distant horizon

Which is destined to remain colourless,

Despite many a sunrise and sundown.

Poem:The Unaffected.

4.If you should ever be unkind,

I will only be kind to you;

If you should ever be ungrateful,

I will only be grateful to you;

If you should ever stab me in the back,

I will only bare my chest before you;

If you should ever cheat me,

I will only help you;

If  you should ever hate me,

I will only shower my love on you;

For, now, I have grown into an ocean

That is ever-willing to receive

A stream like you!

Poem:A Relenting Self.

Poems by Dr.Venkataramana K. V.

selected from the book–”The Sunlight And Circumstance.

 

Tribute Of Love To Mother.

Remembering  you is easy, we do it everyday;

Missing you is the heart ache, that never goes away.

We miss you now, our  hearts are sore;

As times goes  by, we miss  you more,

Your loving smile, your gentle face,

No one can fill your vacant place.

Although we cannot see you,

You are with us each day;

The love you gave us all in life,Death cannot take away.

You are loved beyond words,

And missed beyond measures.

Sadly missed along life’s way;

Quietly remembered everyday;

No longer in our life to share;

But, in our hearts you’re always there.

Your reflection lives in our thoughts and words;

What you did has been woven into what we are.

The minutes may tick by and the hours may fly,

But the memory will live on forever.

God took you to His tender care,

This, for us is hard to bear;

Your gentle voice, your twinkling  eye,

In our memory, will never die.

Tears have dried deep,

So no eyes can see us weep;

But  in our hearts, memories we keep.

Lord, I ask you not why you took her from us;

But I thank you for having given her to us.

 

ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ .

ಶ್ರಾವಣ (ಜುಲೈ ೨೪ ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೧) ಜಗದೊಡೆಯ ಶಿವನಿಗೆ
ಪ್ರಿಯವಾದ ಮಾಸ. ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನ ನಡೆದದ್ದು ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ.
ಚಂದ್ರ, ಅಮೃತ , ಕಾಮಧೇನು, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಹೊರ ಬಂದವು.
ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೊರ ಬಂದ, ಇಡೀ ಪೃಥ್ವಿಯನ್ನೇ ನಾಶ
ಪಡಿಸುವಂಥ ತೀಕ್ಷ್ಣ ವಿಷ, ಹಾಲಾಹಲವನ್ನುಕುಡಿದು ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು
ಕೊಂಡ ಕಾರಣ ಶಿವನ ಕಂಠ ನೀಲಿಯಾಯಿತು. ಶಿವನು ಅರ್ಧಚಂದ್ರಾಕೃತಿ
ಹೊಂದಿರುವ ಚಂದ್ರನನ್ನು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಅಲಂಕರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಚಂದ್ರನ
ಶೀತಲ ಮೇಲ್ಮೈ ವಾತಾವರಣ ಹಾಲಾಹಲದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿತು.
ಶ್ರಾವಣ ಹಿಂದುಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ಮಾಸವಾಗಿದೆ. ಶಿವನಿಗೆ ಪೂಜೆ,
ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಲು, ಹೂವು (ನೀಲಿಬಣ್ಣದ್ದು),
ವೀಳ್ಯದ ಎಲೆಯನ್ನು ಶಿವನ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು..
ಶ್ರಾವಣ ಎಂದರೆ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಭಕ್ತಿಗೀತೆ, ಹರಿಕಥೆ, ಶಿವನ
ಕೀರ್ತನೆ ಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸಿ ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಮಹಾಋಷಿಗಳು
ಮಹಾ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಇದೇ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ
ರಚಿಸಿದ್ದರು. ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಜಪಿಸಿದರೆ ಸಾವನ್ನು ಸಹ ಮುಂದೂಡ
ಬಹುದಾಗಿದ್ದು,ಶಕ್ತಿಯುತ, ಪ್ರಭಾವಶಾಲೀ ಮಂತ್ರವಿದಾಗಿದೆ.
ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನು ಸಿಂಹರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಮೂಲ :ಸಂಗ್ರಹ.
.