ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ?

೧. ವಿವಸ್ವಂತ ಎಂದರೆ ಆದಿತ್ಯ.
೨. ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಎಂದರೆ ಮುಖ ಪುಸ್ತಕ.
೩. ವೃಕೋದರ ಎಂದರೆ ಭೀಮಸೇನ.
೪. ಶೂರ್ಪನಖಿಯ ಮಗ-ಶಂಬೂಕ.
೫. ಭಾ =ಪ್ರಕಾಶ. ಜನರ ಬದುಕಿನ ಮೇಲೆ ಅದು ”ಕ್ಷ ” ಕಿರಣ
ವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಇದು ಭಾಷೆ ಎನಿಸಿದೆ.
೬. ”ತುಳು ಮಹಾಭಾರತ” ರಚಿಸಿದಾತ ಅರುಣಾಬ್ಜ ಕವಿ.
೭. ತಾರಕಾಸುರನನ್ನು ವಧಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಯ
ನೆಲೆವೀಡು ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ.
೮. ವೇದಕಾಲದಲ್ಲೇ ಮೈತ್ರೇಯಿ ,ಗಾರ್ಗಿಯಂಥ ಸಾಧ್ವಿಯರು
ಉಪನಯನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪಡೆದಿದ್ದರು.
೯. ಪೃಥಾ ದೇವಿಯ ಪುತ್ರರು ಪಾಂಡವರು.
೧೦. ‘ವಿದ್’ ಎಂಬ ಧಾತುವಿನಿಂದ ಬಂದ ವೇದದ ಅರ್ಥ -ತಿಳಿ -ಜ್ಞಾನ.
೧೧. ಹನ್ನೊಂದು ಹಳ್ಳಿಗಳು ಕೂಡಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಆಗಿದೆ.
೧೨. ನೃತ್ಯ -ಭಾಂಗ್ರಾ (ಪಂಜಾಬ್ );ಗಾರ್ಬಾ (ಗುಜರಾತ್ );ಪಂಗಿ
(ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ);ಕೋಲಾಟ ಹಾಗೂ ಸುಗ್ಗಿ ಕುಣಿತ (ಕರ್ನಾಟಕ );
ಘಮರ್ (ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ).
೧೩. ಗ್ರಾಮಸಿಂಹ =ನಾಯಿ.
೧೪. ಪ್ರಪಂಚದ ಮೊದಲನೆಯ ಗ್ರಂಥ -ಋಗ್ವೇದ.
೧೫. ದೇವ ಪ್ರಯಾಗದಲ್ಲಿ ಅಲಕಾನಂದ ನದಿಯೊಂದಿಗೆ ಭಾಗೀರಥಿಯ
ಸಂಗಮವಾದ ಬಳಿಕವಷ್ಟೇ ಗಂಗಾ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.
ಮೂಲ:ಸಂಗ್ರಹ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s