ಚಿಂತನ.

೧.ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಗು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನರಕದಲ್ಲಿ ನಗಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ನಕ್ಕು ಹಗುರಾಗಿ.
೨. ತಾಳ ಮೇಳಗಳಿದ್ದು ಪ್ರೇಮವಿಲ್ಲದ ಗಾನವನ್ನು ಹರಿ ಕೇಳನು.
೩. ಸಂದರ್ಭವು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಅನಪೇಕ್ಷಿತ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ
ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕೊಂಡೊಯ್ದು ಬಿಡುವುದು.
೪. ವಿದೇಶೀಯರ ಕಠಿಣ ದುಡಿಮೆ, ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ,ಸ್ವಾಭಿಮಾನ,
ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮಾತ್ರ ಅನುಸರಿಸೋಣ.ಸ್ವೇಚ್ಚಾಚಾರ, ಉಡುಗೆ, ಡ್ರಗ್ಸ್
ಅಂಥ ದುರಭ್ಯಾಸವನ್ನಲ್ಲ.
೫. ಮಿಂಚು ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಗಾಜಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆಯೇ
ಹೊರತು ಮರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
೬. ಕಣ್ಣಿನ ನೋಟವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದರೆ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲಾ ಶುಚಿಯಾಗಿ
ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ನಿತ್ಯ ಸತ್ಯ.
೭.ಮದುವೆಯಾದ ಮೇಲೆ ನಾಚಿಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ
ಮಕ್ಕಳಾದಮೇಲೆ ಹೇಸಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ.
೮. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಮಾಲಿನ್ಯ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬೇಕಾದರೆ
ವಾಹನ ವೈರಾಗ್ಯ ಒಂದೇ ಪರಿಹಾರ.
೯. ಕೀರ್ತಿಗಾಗಿ ಬದುಕಲ್ಲ;ತ್ಯಾಗಕ್ಕಾಗಿ ಬದುಕು.
೧೦. ಎಷ್ಟೇ ಜೋರಿದ್ದರೂ ಜಾಹೀರಾತಿನ ಕಮಾಲು
ಬಿಕರಿಯಾಗ ಬಲ್ಲುದೇ ಹೇಳು ಮುಗ್ಗಿರುವ ಮಾಲು ?
೧೧. ಸಂತೆಯಾ ಮನೆ ಹೊಲ್ಲ ;ಚಿಂತೆಯಾ ತನು ಹೊಲ್ಲ ;
ಚಿತ್ತ ಬಂದತ್ತ ತಿರುಗುವಾ ಮಗ ಹೊಲ್ಲ.
೧೨. ಅಪ್ಪ -ಅಮ್ಮ ಬದುಕಿದ್ದಾಗ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ತುತ್ತು ಅನ್ನ ;
ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿಸಿದ ಊರಿನವರಿಗೆ ಸಂತರ್ಪಣೆಯನ್ನ .
೧೩. ತುಂಬು ಬೆಳದಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಕುಳಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಂತೆ.
೧೪. ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಲೇಪನ ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
೧೫. ವೇದಗಳು ದೇವರನ್ನು ರೂಪ,ಗುಣ,ರೇಖೆ,ಬಣ್ಣ,ಹುಟ್ಟು,
ಸಾವು,ಆದಿ, ಅಂತ್ಯ ಇವ್ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲದ ಅನಂತ ಶೂನ್ಯ ಎಂದು
ಕರೆದವು. ಬದುಕಿಗೆ ಒಳಿತನ್ನು ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು
ಆ ದೇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಗೌರವ ಎಂದು ಸಾರಿದವು.
ಮೂಲ:ಸಂಗ್ರಹ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s