ಕನ್ನಡ ಗಾದೆಗಳು ಮತ್ತು ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳು.

೧. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸದೆಂಬುದೇ ಇಲ್ಲ . -ಚೀನೀ ಗಾದೆ.
೨. ಸಂಸಾರವೆಂಬುದು ರಣ ಬಿಸಿಲು ನಿಜ; ಆದರೆ ದೇವರು ನೀಡುವ
ನೆಳಲು ಅಷ್ಟೇ ತಂಪು.–ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು.
೩.ಪರಾಧೀನತೆಯ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಮಾನವನ ದೌರ್ಬಲ್ಯ.
–ಗಾಂಧೀಜಿ.
೪. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾತು ಚೆನ್ನ. ಆರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ
ಆಟ ಚೆನ್ನ ಅಂತಾರೆ.
೫. ಅಭ್ಯಾಸವಿಲ್ಲದವ ಅಗ್ನಿಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದರೆ ಗಡ್ಡಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ
ಹೊತ್ತೀತು.
೬. ಅಶ್ವತ್ಥ ಕಟ್ಟೆ ಸುತ್ತಿದರೆ ಮಕ್ಕಳಾಗುತ್ತೆ ಎಂದರೆ ಒಂದು ಸುತ್ತು
ಸುತ್ತಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡಿ ಕೊಂಡಳಂತೆ.
೭. ನಾಯಿಗೆ ನೆರೆ ಬಂದರೆ ಅಜ್ಜ ಎನಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.
೮. ಗೂಗೆಗೆ ಹಗಲು ಕಾಣದಿದ್ದರೆ ಸೂರ್ಯನ ತಪ್ಪೇ ?
೯. ನಾಟಕ ನಿಜವಲ್ಲ; ಆದರೆ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ
ನಾಟಕದಿಂದಾಗುವ ನೋವು ವಾಸ್ತವ.
೧೦. ಚಿಂತನೆ ಇಲ್ಲದವನಿಗೆ ಚಿತೆಯ ವರೆಗೆ ಒದ್ದಾಟ.
೧೧. ಆಯ್ಕೆ ಅನೇಕ; ಪರ್ಯಾಯ ಶೂನ್ಯ.
೧೨. ಎಲ್ಲರೊಳಗೊಂದಾಗುವುದೇ ಮನುಷ್ಯ ಧರ್ಮ.
೧೩. ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಭಿನ್ನತೆಗಳ ಅರ್ಥ ದ್ವೇಷವಲ್ಲ. -ಗಾಂಧೀಜಿ.
೧೪. ಜ್ಞಾನ ತೃಷೆಯಿಂದ ನೀರಡಿಸುವಾತನಿಗೆ ಜಗತ್ತೇ ನೀರಿನ
ಬುಗ್ಗೆ. -ರಾಷ್ಟ್ರ ಕವಿ ಗೋವಿಂದ ಪೈ.
೧೫. ಜ್ಞಾನವು ಗಂಡಸು. ಭಕ್ತಿ ಹೆಂಗಸು. ಜ್ಞಾನ ದೇವರ ನಡುಮನೆಯ
ವರೆಗೆ ಹೋಗ ಬಲ್ಲುದು. ಭಕ್ತಿಯಾದರೆ ನೆಟ್ಟಗೆ ಒಳಮನೆಯೊಳಗೆ.
-ಗೋವಿಂದ ಪೈ.
ಮೂಲ:ಸಂಗ್ರಹ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s