ತುಳು ಗಾದೆಲು.

೧.ಕಲಿ ಗಂಗಸರ ಪರಡೆ;ತುಳು ಪಾತೆರ್ನೆನ್ ಬುಡಡೆ.
೨. ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಆಂಡ ಬೆಂದ್ರ್ ಕಾಯೆರಾಪುಂಡಾ?
೩. ಅಮ್ಮೆ ಕಾರ್ ಡೇ ನಡತ್ ದ್ ಕಾಸ್ ಮಲ್ತೆ ;
ಮಗೆ ಕಾರ್ ಡ್ ತಿರ್ಗ್ ದ್ ಕಾಲಿ ಮಲ್ತೆ.
೪. ಕಿರೀಟ ತುಂಬಿನ ತರೆಕ್ ಕಿರಿ ಕಿರಿ ಹೆಚ್ಚ.
೫. ಕತ್ತೆ ದ ಮೈ ಪೂಜೆರೆ ಪೋದು ಮುಸುಂಟು ಬಾಪಾವೊಂಡೆ.
೬. ಕನ್ನಡಕ ಕಣ್ಣ್ ಗಾಂಡಲಾ, ಅವು ಉಂತೆರೆ ರಡ್ಡ್ ಕೆಬಿ ಬೋಡು.
೭. ಕೃಷಿ ಮಲ್ತ್ ೦ಡ ನೇ ಭೂಮಿ., ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ತ್ ೦ಡ ನೇ ಬುಡೆದಿ.
೮. ಕು ದ್ಕನ ಬೆರಿಯೆ ನಾಯಿ ಬಲಿಪುನತ್ತಂದೆ,ನಾಯಿದ ಬೆರಿಯೆ
ಕುದ್ಕೆ ಬಲಿಪುಜಿ.
೯. ಕುಪ್ಪಿನ್ ಆಡಾ ದ್ ಮರ್ದ್ ಕೊರಿಯರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಂಡಿ ನೆನ್
ಮದತಿನ ಅಪ್ಪೆ, ಮರ್ದ್ ಕೊರ್ದ್ ಬಾಲೆನ್ ಕುರ್ಕಾಯಲ್.
೧೦. ಪೊಣ್ಣನ ಕಣ್ಣ ನೀರ್ ಗ್ ಬಗ್ಗುನಾಕ್ಲೆ ಹೆಚ್ಚ.
ಮೂಲ:ಸಂಗ್ರಹ.

Advertisements

ಹೊಸ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತೇ ?

ಹಳೇ ಹೆಸರು ———————-ಹೊಸ ಹೆಸರು.
ಬಾಂಬೆ —————————-ಮುಂಬಯಿ
ಮದ್ರಾಸ್ —————————ಚೆನ್ನೈ
ಬೆಂಗಲೋರ್ ————————ಬೆಂಗಳೂರು
ಕ್ಯಾಲಿಕಟ್ —————————-ಕೋಝಿಕೋಡ್
ಕೊಚಿನ್ ——————————-ಕೊಚ್ಚಿ.
ಗೌಹಾತಿ ——————————ಗುವಾಹಟಿ
ತ್ರಿ ವೇಂದ್ರಮ್ ———————–ತಿರುವನಂತಪುರಮ್
ಬರೋಡಾ —————————-ಬಡೋದರಾ
ಪಾಂಡಿಚೇರಿ————————–ಪುದುಚೇರಿ
ಕ್ವಾನ ಪುರ—————————-ಕಾನಪುರ.
ಪಂಜಿಮ್ —————————–ಪಣಜಿ.
ವಿಜಾಪುರ —————————-ವಿಜಯಪುರ.
ಮೇ೦ಗ್ಲೋರ್ ——————– —-ಮಂಗಳೂರು.
ಹುಬ್ಳಿ ———————————ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ .
ಗುಲ್ಬರ್ಗ ——————————ಕಲಬುರಗಿ.
ಕಾಳಿ ಘಾಟ್ —————————ಕೋಲ್ಕತಾ.
ಇಂದ್ರ ಪ್ರಸ್ಥ —————————-ದೆಹಲಿ.
ಪ್ರಯಾಗ್ ——————————ಅಲಹಾಬಾದ್.
ಗುರ್ಗಾಮ್ —————————–ಗುರುಗ್ರಾಮ್
ಸಂಭಾಜಿ ನಗರ ———————–ಔರಂಗಾಬಾದ್.
ಧಾರಾಶಿವ —————————–ಉಸ್ಮಾನಾಬಾದ್.
ದುರ್ಜಯ ಲಿಂಗ ———————–ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್.
ದ್ರೋಣ ಧಾರಾ ————————ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್.
ರಾಮ್ ಘರ್ —————————-ಅಲಿಘಢ.
ಪಾರಾ ಮೂರ್ —————————ಮೆಹಬೂಬ ನಗರ.
ಪಾಟಲಿ ಪುತ್ರ ——————————ಪಾಟ್ನಾ.
ಜಯಸಿಂಗ ಪುರ————————–ಹುಮನಾ ಬಾದ್ .
ದೇವಗಿರಿ ——————————–ದೌಲತಾ ಬಾದ್.
ಉಜ್ಜಯಿನಿ ——————————–ಆವಂತಿಕಾ.
ಅಹಮದಾ ಬಾದ್ ————————ಕರ್ಣಾವತಿ (ಆಗಲಿದೆ )
ಪೂನಾ————————————ಪುಣೆ.

Gulshanaabad——————————Nashik.

Akbarbad———————————-Agra.

Ceylone———————————-Sri Lanka.

Rhodesia———————————Zimbabwe.

Benares——————————–Varanasi.

Panjim——————————-Panaji.

Persia——————————–Iran.

Gold Coast—————————-Ghana.

Japan is called Nippon.

Korea is called Choson.

Germany is called Allemagne.

Netherland is called Holland, The Dutch.

China is called Cathay, Kitai and Zhongguo.

New York  is also known as Empire State.

ಮೂಲ :ಸಂಗ್ರಹ.

 

Do You Know?

1.Dr.Y.G.Parameshwara was a medical doctor in

the State of Karnataka, India.He was the first Indian

and only the second blind doctor in the world; the first

one being Dr.David Hartman of U.S.

2.David Hartman(B:September 11,1931;D:February 10,2013)

was the first blind person to graduate from U.S.Medical school.

He received the doctorate in medicine from Temple University

in Philadelphia.He also was a Jewish author.He is the author of

the autobiography,”White Coat, White Cane:The Extraordinary

Odyssey  of a Blind Physician”

3.T-cell therapy  for blood cancer-In adoptive T-cell therapy,

T-cells(a type of white blood cell  involved in fighting infection)

are extracted from the patient and modified to recognize

unique cancer markers and attack the cells carrying those

markers. They are then re-infused back into the patient

where they can kill cancer cells throughout the body.

4.In ancient Greek culture, Dike was the Goddess of

justice.She was the daughter of Zeus and Themis.

Dike represented human justice, while Themis

was the representation of divine justice. Dike is

represented as a young, slender woman,

carrying a physical balance scale and wearing

a laurel wreath, while Goddess Justitia her

Roman equivalent, appears in a similar fashion

but blind-folded.

5.Sanskrit is the South Asian language with the

longest continuous record of being taught at the

University of Chicago ever since the founding of

the university in 1892.

Tokiyo’sNational Institution of informatics and

Kogakuin University have developed a set of glasses

that when worn, would thwart facial recognition

cameras.

Source:Collection.

ಕನ್ನಡ ಗಾದೆಗಳು ಮತ್ತು ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳು.

೧. ಮುಂದೆ ಹೊಗಳ ಬಾರದು, ಹಿಂದೆ ತೆಗಳ ಬಾರದು.
೨. ಉಂಡು ನೂರು ಹೆಜ್ಜೆ ನಡಿ.
೩. ಬರ ಬಂದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಗ ಉಣ್ಣೋದು ಕಲಿತ.
೪. ಚಪ್ಪರಕ್ಕೆ ಗತಿಯಿಲ್ಲ; ಉಪ್ಪರಿಗೆ ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದ.
೫. ಜೀವನಕ್ಕಿಂತ ಸುಂದರವಾದ ಕಲಾಕೃತಿಯೇ ಇಲ್ಲ.
ಅದನ್ನು ಕುರೂಪಗೊಳಿಸುವುದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದುರಂತ.
೬. ರಾಜನೇ ಕಳ್ಳ. ಹಿಡಿಯುವವರಾರು ?
೭. ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಆನೆ ಸಾಕಿದ್ರು.
೮. ಕುದುರೆಗಿಂತ ಲದ್ದಿ ಬಿರುಸು.
೯. ದೇಶದ ಶಕ್ತಿ ಸೈನಿಕ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ;ಚಾರಿತ್ರ್ಯದಲ್ಲಿದೆ.
೧೦. ಗರುಡನ ಹಾಗೆ (ಇತರರ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ )ಮೂಗು ತೂರಿಸ
ಬೇಡ ;ಹನುಮಂತನ ಹಾಗೆ ಬಾಲ ಬಿಚ್ಚ ಬೇಡ.
೧೧. ಹಣ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ಸತ್ಯ ಮೂಕವಾಗುತ್ತದೆ.
೧೨. ಮುತ್ತು ಕೊಡುವವಳು ಬರುವಾಗ ತುತ್ತು ಕೊಟ್ಟವಳನ್ನು
ಮರೆಯ ಬೇಡಿ.
೧೩. ಮಲ್ಲಿಗೆ ನಿನ್ನನೆಂತು ಕರೆದರೇನು?ಸಾಟಿಯುಂಟೆ ಕಂಪಿಗೆ?
೧೪. ಒಬ್ಬ ಕಳ್ಳನನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕಳ್ಳನನ್ನು ಕಾವಲು
ನಿಲ್ಲಿಸಿದಂತೆ.
೧೫.ಹಂದಿ ಚಂದನದ ಸುಗಂಧವನು ಬಲ್ಲುದೆ ?
೧೬. ಇದ್ದಾಗ ಮಾರಕ,ಸತ್ತಾಗ ಸ್ಮಾರಕ.
೧೭. ಸತ್ಯ ಹೇಳಲು ಸಾಧಾರಣ ನೆನಪು ಸಾಕು;ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಲು
ಅಸಾಧಾರಣ ನೆನಪು ಬೇಕು.
೧೮. ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಆನೆ ಬಂದಂತೆ .
೧೯. ಅಜ್ಜಿಗೆ ಅಂಬಲಿ ಚಿಂತೆ ;ಮೊಮ್ಮಗಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಚಿಂತೆ.
೨೦. ದೊಡ್ಡ ಆಲದ ಮರವೂ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ಬೀಜವಾಗಿತ್ತು.
ಮೂಲ:ಸಂಗ್ರಹ.

Facts About Currency in India.

The process of issuing paper currency was started in

the 18th century.Earlier, private banks such as-the

Bank of Bengal, the Bank of Bombay and the Bank of

Madras -first printed paper currency. The Paper Currency

Act of 1861 has given the monopoly to government of India

to print  currency.The government of India printed currency

until the Reserve Bank of India was established in 1935, which

then took up this responsibility. The Rs 5-note was the first

paper currency issued by  RBI in January 1938. It had the portrait

of George VI. Within the same year, currency  notes of Rs 10;

Rs 100; Rs 1,000 and Rs.10,000 were issued. In 1946, Rs 1,000

and Rs 10,000 notes were demonetised to curb unaccounted

money. These were then reintroduced in 1954 (this time Rs.5,000

note was also printed) only to be withdrawn in 1978 again.

At present, notes of Rs.10; Rs.100; Rs.500 and Rs.1,000 are

only printed. The printing of Rs.1, Rs.2 and Rs.5 has been

stopped as these have been coinised. However, the RBI has

the powers to print currency notes of up to Rs.10,000

denomination.Coins of up to Rs.1,000 denominations

can be minted.A Rupee coin(Rs.1 and above) can be used

to pay/settle any amount sum. However, 50 paise coin

cannot be used to pay/settle any amount above Rs.10.

R.B.I. of India has decided to withdraw from circulation

all bank notes issued prior to 2005, as they have  fewer

security  features as compared to banknotes printed after

2005. Banknotes printed before 2005 do not have the

year of printing on the reverse side and hence can be

easily distinguished.RBI has issued M.G.series 2005

bank notes in the denominations of 10, 20, 50, 100,

500 and 1000. These notes contain some additional

/new security features as compared to the 1996 MG

series. All banknotes issued before 2005 MG series

are called pre-2005 series bank notes.

Source:Collection.

Do You Know?

1.Q.Why does  an overdose of sleeping pills cause

death?

Ans.Sleeping pills contains salt like alplazlam,

diazipalm, nitrogipalm or other tricyclic anti-

hypertensions. These pills shows onset action

on our central nervous system situated at the

hypothalamus.These onset action depresses

our brain which result in sleep. On excess doses

of sleeping pills, the central nervous system of

the brain gets completely inactive and thus stops

our regular body action thus causing death.

2.Q. Why does the blood clot outside the body

and not in blood vessels?

Ans:Blood clotting is a mechanism carried out by

an important inactive enzyme in our blood called

prothrombin which is kept in check with another

substance  in the blood called anti-prothrombin

or heparin. Thus, inside the body blood does not

coagulate due to the presence of this heparin. When

an injury occurs and the blood begins to escape from

the injured tissue cells, blood platelets release a substance

called platelet factor-3 which combines with blood proteins

and convert them to prothrombo plastin which changes

to thromboplastin when they react with calcium ions.

This thromboplastin changes inactive prothrombin

into active thrombin which acts on blood the protein

fibrogen to change it to fibrin. Fibrin becomes a network

of fine fibres to form a blood clot.

3.Q. Why do we sleep?

Ans.Our brain has a cell signalling the pathway.

It’s circuit regulates the brain. Sleep occurs when

the brain receives sleep signal.

4.Q.Why nails and hair continues to grow even 5 to 6

hours after death?

Ans.All the cells of the human body do not die at the

time of death. Hence the metabolic process continues.

Cell dies, only  after the oxygen supply to that particular

area was reduced, thus leading to the phenomenon.

This is another reason, as to why human organs can be

transplanted, even after a few hours of death.

5.Q. Why faces of animal off springs resemble their

parents while this is not the case in humans ?

A person is a combination of two cells-one from

the mother, another from the father. The DNA of

two cells can never be the same. Hence even the

twins are not similar. Same is the case with animals.

However we are unable to perceive it.

Source:Collection.

 

 

Departure.

Oh, dear friend! you left me alone,

Where have you gone?

My eyes cannot see your face,

Which was always a solace;

How beautiful was our friendship indeed!

Two bodies looked we, but were one;

To separate us in this world was none.

But who knew what fate had in store;

Our dreams vanished and were no more.

Whenever your picture comes to mind,

Eyes turn watery and I become blind;

My sorrow intense and wounds deep;

I can do nothing but weep and weep.

Source:Collection.