ಸುಭಾಷಿತ.

೧. ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ನಷ್ಟವಾಗುವುದು.
ಮತ್ತೊಂದು,ಬದುಕನ್ನು ಪುನರ್ ರೂಪಿಸುವುದು.
೨. ಮಾನವನ ವಿವೇಕಕ್ಕಿಂತ ವಿಧಿಯೇ ದೊಡ್ಡದು.
೩. ಜಾತಿ,ಧರ್ಮಗಳಿಗಿಂತ ಕಲೆಯ ಸಾಧನೆ ಮಿಗಿಲು.
೪. ಜೀವರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಮುಂದೆ,ಅವನ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಮಾಯೆ,
ನಾವವಳ ಹಿಂದೆ ;ಭಗವಂತನ ಬೆನ್ನು ಸಹ ತೋರದಂತೆ
ತಾನಡ್ದವಾಗಿಹಳು ಆ ಮಾಯೆ ಮಿಥ್ಯೆ ;ನಮ್ಮೊಳೇ ಆ ದೇವರಿರ್ದರೂ
ಸಹಿತ, ಹುಡುಕಲಾರೆವು ನಾವು ಗೊಂದಲವ ಪಡುತ.
೫. ಅಕ್ಷರ ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ, ವಿಷಯವನ್ನು ಅರಿಯಲು
ಮತ್ತು ಅರುಹಲು ಓದುವುದು ವಾಚನ. ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಓದುವುದು
ಪಠಣ. ಅಂತರಂಗದ ಶುದ್ಧಿಗಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಓದುವುದು ಪಾರಾಯಣ.
೬. ಸರೋವರವು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೂ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ನೀರು ಬಾಯಾರಿಕೆಯನ್ನು
ಪರಿಹರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಮುದ್ರವು ವಿಶಾಲವಾಗಿದ್ದರೂ ಉಪ್ಪು ನೀರಿನಿಂದಾಗಿ
ಬಾಯಾರಿಕೆ ಕಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ.
೭. ವೈರಿಗಳು ನಮ್ಮೊಳಗೇ ಅಡಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾರ್ಥ,ಅಹಂಕಾರ,
ವ್ಯಾಮೋಹ ಮುಂತಾದುವು ನಮ್ಮೊಳಗೇ ಬೆಳೆಯುವ ವೈರಿಗಳು.
ವಿಪರ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಈ ಗುಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವವರನ್ನು ಮತ್ತು
ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವವರನ್ನು ವೈರಿಗಳೆಂದು ಕರೆದು ಬಿಡುತ್ತೇವೆ.
ಮೂಲ:ಸಂಗ್ರಹ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s