ಕನ್ನಡ ಸೌರಭ.

ಸುಭಾಷಿತಗಳು.
೧. ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಬಯಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಇದ್ದಲ್ಲೇ ಸ್ವರ್ಗ
ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಕೊಳ್ಳಲು ಯತ್ನಿಸಬೇಕು.
೨. ಯಾರನ್ನೇ ಆದರೂ ಪರೀಕ್ಷಿಸದೆ ನಂಬ ಬಾರದು. ನಂಬಿದ
ಮೇಲೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸ ಬಾರದು.
೩. ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ಸಂತಸದಲ್ಲಿ ಇರಿಸ ಬಹುದಾದ
ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಅದು ನಾವೇ.
೪. ಈ ಬದುಕೆನ್ನುವುದು ಆಕಸ್ಮಿಕ ಘಟನೆಗಳ ಸರಣಿ. ಪಯಣ
ಸುಗಮವಾಗಲು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸದಾ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ.
೫. ಮುಗ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯದ ನಿಜ ಶತ್ರು ವೆಂದರೆ ಸಮಯವೊಂದೇ.
೬. ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಒಂದು ಗರಡಿಮನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ರಾಗುವುದೇ ನಮ್ಮ ಗುರಿ.
೭. ಜೀವನ ಉಯ್ಯಾಲೆ ಇದ್ದಂತೆ. ಜೀವನದ ಜೋಕಾಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ
ತೂಗಿದರೂ ಬೀಳದಂತೆ ಜಾಗೃತರಾಗಿರಬೇಕು.
೮. ನೀರಿನಂತೆ ಹಣ ಬರಬೇಕು. ತೀರ್ಥದಂತೆ ಅದನ್ನು ಬಳಸ ಬೇಕು.
೯. ಬಲಿಷ್ಠ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮರ ಮಾತ್ರ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬಂದರೂ
ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇರಬಲ್ಲದು.
೧೦. ಮನಸ್ಸೇ ಹೀಗೆ. ಇರುವುದನ್ನು ಮರೆತು ಇಲ್ಲದ್ದನ್ನು ನೆನೆದು ದುಃಖಿಸು
ತ್ತಿರುತ್ತದೆ.
ಮೂಲ :ಸಂಗ್ರಹ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s