Do You Know?

1.Coorg is known as Kashmir of South India and

The Scotland of India.

2.Anangpal Tomar II, who lived in mid eleventh century

is thought to have built Lal Kot(literally Red Fort).

3.Dwi=two;pa=water.Dwipa=Island.

4.Burj Khalifa is the world’s tallest tower.

5.When India was ruled by the legendary emperor

Bharat, the North Indian subcontinent(included the

modern nations of Afghanistan, Pakistan, India , Nepal,

Bhutan, Bangladesh and Sri Lanka) was referred to as

the Sapt Sindhu, the land of the 7 rivers:Indus, Saraswati,

Yamuna,Ganga, Sarayu,Brahmaputra and Narmada.

6.Ethos is a Greek word meaning character.

7.PURA=Providing Urban facilities in Rural Area.

-A.P.J.Abdul Kalam.

8. Siam or Sayam was the earlier name of Thailand.

9.Obachan means aunt in Japanese language.

10.The Biblical Hebrew language is referred to as

Lashon Hakodesh(means the  holy language.)

Source:Collection.

Advertisements

ತುಳು ಗಾದೆಲು .

೧. ಗುರ್ತ ದಾಂತಿ ನಾಕ್ಳೆಡ ಪಾತೆರ್ ನಗ ಜಾಗ್ರತೆ ಬೋಡು.
೨. ಗೋಲಿ ಗೊಬ್ಬುನಗ ಸುರುವಾಯಿನ ಜೋಕ್ಲೆ ಲಡಾಯಿ
ಕೇರಿನ್ ಪೋತ್ತಾಂಡ್ .
೩. ಗುಣತ ಎದುರುಡು ಕಾಸ್ ದಾಯಗ್ ಬಿಲೆ ಇಜ್ಜಿ.
೪. ಗೆಂಡದ ಕೈತಲ್ ಕಿಲೆಂಜಿ ಬರ್ಪುಜಿ.
೫. ಗೆಲ್ಲ್ ೦ದ್ ಪತ್ತಿನ ಮುಳ್ಳಾ ೦ಡ್.
೬. ಜನ ಪುತ್ತೋಳಿ .ಕೆಬಿ ಪಿತ್ತಾಲೆ.
೭. ಜ಼ನ ತೂದ್ ನುಪ್ಪು ಪಾಡ್ ;ಬಾಜನ ತೂದ್ ಭಿಕ್ಷೆ ಪಾಡ್.
೮. ಜ್ವರ ಜಪ್ಪೆರೆ ಚೌಳಿ ನೀರ್ ಡ್ ಮೀಪಾಯೆರ್ ಗೆ.
೯. ಜಾತಿಡ್ದ್ ಲಾ ನೀತಿ ಮುಖ್ಯ.
೧೦. ಜ್ವರತ ಬಾಯಿಗ್ ಮಾತಲಾ ಕೈಪೆ.
೧೧. ಜಾಣೆ ಜಾರಿಯೆ, ಗೋಣೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡೆ.
೧೨. ಜಾರ್ದಿನಿ ಕಾರ್, ಪೆಟ್ಟ್ ಪೀ೦ಕಾಣ್ ಗ್ .
೧೩ . ಜಾಲ್ ಗ್ ಬುಡ೦ದಿನಾಯೆ, ಇಲ್ಲ್ ಗ್ ಬುಡುವೆನಾ ?
೧೪. ಜಾಲ್ ಡ್ ತೊರ್ತ್ ದ್ ಅಟಿಲ್ದ ಕೋಣೆಡ್ ಕಾರ್ ಪತ್ತಿಯೆ.
೧೫. ಜೋಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಆಂಡ ಊರುಗೂರೇ ಎಡ್ಡೆ.
೧೬. ತಾರಿದ ಮರಕ್ ಏರ್ ದ್ ಕೈ ಬುಡಿ ಲೆಕ್ಕ.
೧೭. ತರೆತ ಪುದೆ ಪುಗೆಲ್ ಗ್ ಆಂಡ್.
೧೮. ತರೆತ ತರೆಟ್, ಕಾರ್ ದ ಕಾರ್ ಡ್ ಉಪ್ಪೊಡು.
೧೯. ತರೆ ಪೋ೦ಡಲಾ ಮುಂಡಾಸ್ ಬುಡಾಯೆ.
೨೦. ತುಡಾರ್ ತೆಕ್ಕೆರಾನಗ ಬೊಲ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ.
ಸಂಗ್ರಹ.

ಚಿಂತನ.

ಮಾತು.
ನಾವು ಆಡುವ ಮಾತು ಹೀಗಿರಲಿ ಗೆಳೆಯ,
ಮೃದು ವಚನ ಮೂಲೋಕ ಗೆಲ್ಲುವುದು ತಿಳಿಯ.
ಮೌನ ಮೊಗ್ಗೆಯನೊಡೆದು ಮಾತರಳಿ ಬರಲಿ,
ಮೂರು ಘಳಿಗೆಯ ಬಾಳು ಮಗ ಮಗಿಸುತಿರಲಿ.
–ಚನ್ನ ವೀರ ಕಣವಿ.
ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಕಾರ ಗಳಿವೆ. ಚುಚ್ಚು ಮಾತಿರುವಂತೆಯೇ
ಮೆಚ್ಚಿನ ಮಾತೂ ಇದೆ.
ಮಾತು ಘಾಸಿಗೊಳಿಸಬಲ್ಲ ಆಯುಧವೂ ಹೌದು; ಮುಲಾಮು
ಸವರುವ ಔಷಧವೂ ಹೌದು.
ಮಾತು ಆಡಿದರೆ ಹೋಯಿತು; ಮುತ್ತು ಒಡೆದರೆ ಹೋಯಿತು.
”ಇಳೆಯಿಂದ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆವಂದು ತಮಟೆಗಳಿಲ್ಲ।
ಫಲ ಮಾಗುವಂದು ತುತ್ತೂರಿ ದನಿಯಿಲ್ಲ।।
ಬೆಳಕೀವ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರದೊಂದು ಸದ್ದಿಲ್ಲ।
ಹೊಲಿ ನಿನ್ನ ತುಟಿಗಳನು -ಮಂಕು ತಿಮ್ಮ।”
-ಡಿ. ವಿ. ಜಿ.
ಮಾತು ಹೇಗಿದ್ದರೆ ಚೆನ್ನ ?
ಸಂದರ್ಭೋಚಿತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದೊಳಿತು.
ಕೇಳುವವರ ಮನಃ ಸ್ಥಿತಿ ಅರಿತುಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡಬೇಕು.
ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು
ಮೊದಲು ಅರಿಯಬೇಕು.
ಪ್ರೀತಿ .
”ಪ್ರೀತಿ” ಎಂಬ ಮಾತು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಆದರೆ ಹೇಗೆ
ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕೆನ್ನುವುದು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ”-ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ
ದಾರ್ಶನಿಕನೊಬ್ಬ.
ಪ್ರೀತಿ ಎಂಬುದು ಅಮೃತ ತತ್ತ್ವ.
ಮಾನವ ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ಇಂದು ರಭಸದಿಂದ ಕಾಣೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ
ವಸ್ತುವೇ ಪ್ರೀತಿ. ಪೌರ್ವಾತ್ಯ, ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯಗಳೆಂದು, ಶಕ್ತಿ ಬಣ
ಗಳೆಂದು,ಆ ”ಇಸಂ” ಈ ”ಇಸಂ ” ಗಳೆಂದು,ಆ ಮತ ಈ ಮತ
ಗಳೆಂದು, ಆ ”ಜಾತಿ”,ಈ ”ಜಾತಿ ”ಗಳೆಂದು ನಾನಾ ನೆಪಗಳಿಂದ
ಮಾನವನ ಪ್ರೀತಿ ವಲಯಗಳೇ ಸಂಕುಚಿತ ವಾಗುತ್ತಿವೆ.
ಇಂದು ಜಗತ್ತಿನ ತುಂಬ ನರಕಾಸುರರ ಅಟ್ಟಹಾಸ!
ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಪೈಪೋಟಿ.
ಮೂಲ :ಸಂಗ್ರಹ.

ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ?

೧,ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಕರೆನ್ಸಿ (currency) ರುಪಿಯಾದ
ನೋಟು ಗಳಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ರಾರಜಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ
ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು ಗರುಡ. ರಾಮಾಯಣ ಅಲ್ಲಿ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾವ್ಯ. ಇಂಡೋನೇಷ್ಯ ಇರುವುದು ಹಿಂದೂ ಮಹಾ
ಸಾಗರ ಮತ್ತು ಶಾಂತ ಸಾಗರಗಳ ನಡುವೆ.
೨. ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಮರಾವತಿ (ಆಂಧ್ರ )ಒಂದು
ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶಾತವಾಹನರು ಆಳಿದ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿತ್ತು.
೩. ಭ=ಭಾವ;ರ =ರಸ; ತ =ತಾಳ . ಭರತ =ಭಾವ, ರಸ, ತಾಳ
ಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ರೂಪ. ಭರತ ನಾಟ್ಯ -ಋಷಿ ಭರತನು ಬೋಧಿಸಿದಂತಹ
ನೃತ್ಯದ ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ.
೪.ಮಂತ್ರ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ೧೨ ವರ್ಷ ಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.
೫. ನಾಲ್ಕು ವಿಭಿನ್ನ ಶಿಲ್ಪ ಶೈಲಿಗಳು-ಮಧುರೆಯ ಶೈಲಿ,ಕಾಂಚೀ ಶೈಲಿ,
ಚಾಲುಕ್ಯ -ಹೊಯ್ಸಳ ಶೈಲಿ ಹಾಗು ಬಂಗಾಳಿ ಶೈಲಿ.
೬. ಸಂಕ್ರಮಣ ಎಂದರೆ ಬದಲಾವಣೆಯ ಕಾಲ ಎಂದರ್ಥ.
೭. ಫೂಲ =ಹೂವು;ಕಾರಿ =ಕಸುಬು; ಶಾಲನ್ನು ಹೂ ಬಳ್ಳಿಗಳ ಕಸೂತಿಯಿಂದ
ತುಂಬುವ ಕಲೆಗೆ ‘ಫುಲಕಾರಿ ‘ ಎಂದು ಹೆಸರು.
೮.೧,೦೦೦ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದೇವಳದ ಆಯ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ
ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯ ಅಗತ್ಯ .
೯. ಗು =ಅಂಧಕಾರ ಅಥವಾ ಅಜ್ಞಾನ; ರು =ನಿವಾರಣೆ.
೧೦. ಭೂ ಗೋಲಃ ಸರ್ವತೋ ವೃತ್ತಃ (ಭೂಮಿ ಗುಂಡಗಿದೆ ) ಎಂದು
ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪಡಿಸಿದ ಗಣಿತಜ್ಞ -ಆರ್ಯ ಭಟ.
ಮೂಲ:ಸಂಗ್ರಹ.

One line quotes.

1.Our environment, the world in which we live

and work, is a mirror of our attitudes and expectations.

-Earl Nightingale.

2.When we heal the earth, we heal ourselves.

-David Orr.

3. The earth we abuse and the living things we kill

will, in the end take their revenge; for, in exploiting

their presence we are diminishing our future..

-Marya Mannes.

4.Modern technology owes ecology, an apology.

-Alan M.Eddison.

5.For 200 years we’ve been conquering Nature;

now,we’re beating it to death.

-Tom McMilan.

6. If you fear God, you won’t fear humans.

-Albanian proverb.

7.Life is not about finding yourself; it is about

creating yourself.

-George Bernard Shaw.

8.We should be rigorous in judging ourselves

and gracious in judging others.

9.Health is not valued till sickness comes.

-Dr, Thomas Fuller.

10.Better to get hurt by the truth than comforted with a lie.

-Khaled Hosseini.

11. Dost thou love life?Then do not squander time;

for, that is the stuff life is made of.

-Benjamin Franklin.

12. If you dislike people, you make yourself dislikable.

13.Your thoughts are the architects of your destiny.

-David O McKay.

14.Be so good that no one has the courage to ignore you.

15.There is no difference between a wise man and a fool

when they fall in love.

-Anonymous.

16.Happy is the man who finds a true friend; and far

happier is he, who finds that true friend in his wife,

-Franz Sehubert.

17.There are more calamities in the world arising from

love than hatred.

–Spectator.

18.Try not to become a man of success, but rather

try to become a man of value.

-Albert Einstein.

19.Love is like a war, easy to start, hard to end,

impossible to forget.

20. Faults are thick where love is thin.

Source:Collection.

ಯಕ್ಷಗಾನ.

ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲೆಯು ಧರ್ಮ ಜಾಗೃತಿ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಜಾಗೃತಿಯ ಕಲೆ.
ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗಂಡು ಕಲೆ.
ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮೂಲಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪರಿಚಯದ ಜತೆ ಭಾಷಾ ಶುದ್ಧತೆ
ಕಾಯ್ದು ಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ.
ಪರಂಪರೆ ಅರಿವಿಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಾಧ್ಯಮ. ಪುರಾಣ ವಿಷಯಗಳನ್ನು
ತಿಳಿದು ಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗು ಪ್ರಚುರ ಪಡಿಸಲು ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ
ಮಾಧ್ಯಮ ಬೇರಿಲ್ಲ.
ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ಕಥನ,ನೃತ್ಯ , ಸಂಗೀತ ,ವೇಷ ಭೂಷಣ, ಬಣ್ಣಗಳ ಬಳಕೆ
ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ಕಲೆಗಳಿವೆ.
ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮಹತ್ತ್ವತಿಳಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ರಾಮಾಯಣ, ಮಹಾಭಾರತದ, ಪುರಾಣಗಳ ಪೌರಾಣಿಕ ಪಾತ್ರಗಳು
ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ.
”ಸತ್ಯಕ್ಕೇ ಜಯ, ಧರ್ಮಕ್ಕೇ ಜಯ ” ಎಂಬ ನೀತಿ ಬೋಧಿಸುವ ಯಕ್ಷಗಾನ,
ಜನತೆ ಉತ್ತಮ ನಾಗರೀಕರಾಗಲು ಸರಿಯಾದ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಕಲಾ
ಸಾಹಿತ್ಯಗಳಾಗಿವೆ. ಕನ್ನಡದ ಇತರ ಯಾವುದೇ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಬೇಧಗಳಿಗಿಂತ
ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗ
ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿದೆ.
ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಜನಮನದ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲೆ,ಸಾಹಿತ್ಯ
ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರ.
ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲು
ಜಾನಪದ ಹಾಗು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲೆಯ ಪರಿಚಯ,ಅಧ್ಯಯನ ಹಾಗೂ
ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅಗತ್ಯ.
Yakshagana is a native folk art which narrates the good

and bad by taking our epic stories i.e,Ramayana, Mahabharata

and Bhagavadgita. Through its colorful dress, dance,songs,

dialogue and instrumentals, it creates a heavenly atmosphere

and by assimilating all these, it communicates the moral story.

Yakshagana,dance-drama of South India is associated strongly

with the state of Karnataka.Yakshagana emerged as a form of

dance-drama in the 16th century. Parthi Subba, who was born

at Kumbla in the Kasaragod Taluk of Kerala, is hailed as ”the

father of Yakshagana” Yakshagana is traditionally presented

from dusk to dawn. Yakshagana consists of background music

played by a group of musicians.

Do you know?

Jayalalitha, commonly referred to as ”Amma”

was born at Melukote, karnataka state(Born on

February 24,1948). She is the chief minister

of Tamilnadu.

Sonia Gandhi, Italian (born on December 9. 1946)

is the leader of the Congress Party, India.

Alberto Fujimori (Born on 28 July, 1938) was the

President of Peru from 28 July 1990 to November 2000.

His parents immigrated from Japan to Peru in 1934.

Adolf Hitler was an Austrian born German politician.

He rose to power in Germany and became the

leader of  the Nazi Party.

Carlos Menem was born  on July 2, 1930 to Syrian

parents who emigrated to Argentina. He ruled Argentina

from 1989 to 1999.

Janet Jagan (B:October 20, 1920) was an American

born socialist politician, who was the first woman

President of Guyana from December 19,1997 to

August 11, 1999.

Abdul Bucaram was born onFebruary 4, 1952. He

was the son of Lebanese immigrants. He was the

President of Ecuador from 10 August 1996 to

6, February 1997.

Source:Collection.