ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ.

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಕೊಳಲು ನಾವಾಗ ಬೇಕು.
ಕೃಷ್ಣಾವತಾರದ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತ ”ವೇಣು ”ಎಂಬ
ಕನ್ಯೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಕ್ಕಾಗಿ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವಾಗ ಪರಮ
ಪುರುಷ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದಳು. ಪರಮಾತ್ಮ
ಒಲಿದು ಕೃಷ್ಣಾವತಾರದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಕರ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ
ಅವಳಿಗೆ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಬಿದಿರನ್ನು
ಕಡಿದು ವೇಣುವಿನ ಪೂರ್ವಕೃತ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿ
ಸುಂದರ ಕೊಳಲಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ ಸರ್ವ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಪ್ರಿಯ
ವಸ್ತುವಾಗಿ ತನ್ನ ಬಳಿಯೇ ಇರಿಸಿಕೊಂಡನು. ಪಿಳ್ಳಂಗೋವಿಯ
ಚೆಲ್ವ ಕೃಷ್ಣ, ವೇಣುಗಾನ ಲೋಲ,ಮುರಳೀ ಮೋಹನ ಇತ್ಯಾದಿ
ಮಧುರ ನಾಮಗಳಿಂದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.
ಸಿಂಹಾಸನದಿಂದ ದೂರವಿದ್ದುಕೊಂಡೇ ಜನಮನದ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ
ನೆಲೆಸಿರುವ ಪರಮಾತ್ಮನಾದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಸಕಲ ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಪರಮಾತ್ಮ.
ಗೋಪಿಕೆಯರ ಬಟ್ಟೆ ಕದ್ದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಅಕ್ಷಯ ವಸ್ತ್ರ ನೀಡಿ
”ಅಪಮಾನವನ್ನು ಮೀರಿ” ನಿಲ್ಲಲು ಕಲಿಸಿದ.
ದ್ರೌಪದಿಯ ಮಾನ ಹೋದರೆ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು, ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು
ಲೋಕ ದೂಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದರು.
ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ಗೀತೆ ಬದುಕಿನ ಸಂವಿಧಾನ.
”ತೊರೆದು ಜೀವಿಸ ಬಹುದೆ ಹರಿ ನಿನ್ನ ಚರಣವ ?
ತನು ನಿನ್ನದು, ಮನ ನಿನ್ನದು,ಜೀವನ ನಿನ್ನದು ದೇವಾ ”
ಮೂಲ:ಸಂಗ್ರಹ.

.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s