ಕನ್ನಡ ಸೌರಭ.

ಈ ಮೂರರ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿರಲಿ.
೧. ಈ ಮೂರನ್ನುಅಂಕೆಯಲ್ಲಿಡು -ನಾಲಗೆ,ಕೋಪ,ಆಕರ್ಷಣೆ.
೨.ಈ ಮೂರನ್ನುನೆರವೇರಿಸು -ವಾಗ್ದಾನ,ಸ್ನೇಹ,ಪ್ರೀತಿ.
೩. ಈ ಮೂರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡು -ಸೋಮಾರಿತನ,ಸುಳ್ಳು,ಕಾಡುಹರಟೆ.
೪. ಈ ಮೂರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸು -ದುಡಿಮೆ,ಪವಿತ್ರತೆ,ಯಥಾರ್ಥತೆ.
೫.ಈ ಮೂರನ್ನು ಗೌರವಿಸು-ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ,ಸಂಸ್ಕೃತಿ , ಕಾನೂನು.
೬.ಈ ಮೂರನ್ನು ಪೂಜಿಸು -ಸೌಂದರ್ಯ,ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ,ಸನ್ನಡತೆ.
೭. ಈ ಮೂರನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಿಸು -ಮೃದು ಸ್ವಭಾವ, ಧೈರ್ಯ,ದಯೆ.
ಚಿಂತನ.
ಸಮಾಜ ಪುಷ್ಕರಿಣಿಯಂತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದರು ಜೊಂಡಿನಂತೆ
ತೇಲುವರು. ಪುರೋಹಿತರು ಮರದ ದಿಂಡಿನಂತೆ ಮುಳುಗುವರು
ಮತ್ತು ತೇಲುವರು. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಚಿಂತಕರು ಪುಷ್ಕರಿಣಿಯಲ್ಲಿ
ಮಣ್ಣಿನ ಹೆಂಟೆಯಂತೆ ಕರಗಿ ಒಂದಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ರಾಜಕಾರಣಿ
ಢಂ ಎಂದು ಸದ್ದು ಮಾಡಿ ಅಲೆಗಳನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿ ಕೊನೆಗೆ ಜಲ
ಸಮಾಧಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ.
ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಇನ್ನೊಬ್ಬನನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರೆಷ್ಟು
ಯಶೋವಂತರು, ಬಲ್ಲಿದರು ಎಂದು ಕರುಬುವುದರ ಬದಲಾಗಿ
ತನಗಿರುವುದನ್ನು ನೆನೆಯುವುದೇ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ.
–ಡಿ. ವಿ. ಜಿ.
ಎನ್ನ ಕಡೆಹಾಯಿಸುವುದು ನಿನ್ನ ಭಾರ
ನಿನ್ನ ನೆನೆಯುತ್ತಲಿರುವುದು ಎನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರ.
–ಪುರಂದರ ದಾಸರು.
ಬಾಲ್ಯಕ್ಕೆ ಅದರದೇ ಆದ ಒಂದು ಸೊಗಸು ಇರುತ್ತದೆ.
ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಆ ನೆನಪುಗಳು ಅಂತರಾಳದ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ
ಅಮೂಲ್ಯ ಆಸ್ತಿಯಂತೆ ಭದ್ರ ;ಬೇಕೆನಿಸಿದಾಗ ಮೆಲುಕು
ಹಾಕುವಾಗಿನ ಖುಷಿ ಅಪೂರ್ವ.
ಬರಹ ನಾಡಿನ ಹಿತಕ್ಕೆ ಪೂರಕ ವಾಗಿರಬೇಕು. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ,
ಅನೀತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮೂಡಿಸಬೇಕು.
ಯುವ ಶಕ್ತಿ ಬೆಂಕಿಯಿದ್ದಂತೆ. ಸುಡಲೂ ಬಹುದು. ದೀಪ
ಬೆಳಗಲೂ ಬಹುದು.
ಮಳೆಗರೆದ ಹನಿ ಹನಿಗೂ ಭೂ ತಾಯಿ ಬರೆದಳೇ ಲೆಕ್ಕ ?
ಚಿಗುರೊಡೆದ ಎಲೆ ಎಲೆಗೆ ವನದೇವಿ ಇಡುವಳೇ ಲೆಕ್ಕ ?
ಕೂಡುವ ಕಳೆಯುವ ಈ ಲೆಕ್ಕ ,ಕೂಡದ ಕಳೆಯದ ಆ ಲೆಕ್ಕ ,
ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು ಈ ಲೆಕ್ಕ?
ಕೋಗಿಲೆ ಇಂಚರಕೆ ವಸಂತ ಬರೆದನೆ ಲೆಕ್ಕ?
ಅರಳಿದ ಹೂವಿನ ಪರಿಮಳಕೆ ತಂಗಾಳಿ ಬರೆಯಿತೆ ಲೆಕ್ಕ?
ಎಣಿಸುವ ಗುಣಿಸುವ ಈ ಲೆಕ್ಕ,ಎಣಿಸದ ಗುಣಿಸದ ಆ ಲೆಕ್ಕ ;
ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು ಈ ಲೆಕ್ಕ ?
ಮೂಲ:ಸಂಗ್ರಹ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s