ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ.

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಕೊಳಲು ನಾವಾಗ ಬೇಕು.
ಕೃಷ್ಣಾವತಾರದ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತ ”ವೇಣು ”ಎಂಬ
ಕನ್ಯೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಕ್ಕಾಗಿ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವಾಗ ಪರಮ
ಪುರುಷ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದಳು. ಪರಮಾತ್ಮ
ಒಲಿದು ಕೃಷ್ಣಾವತಾರದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಕರ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ
ಅವಳಿಗೆ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಬಿದಿರನ್ನು
ಕಡಿದು ವೇಣುವಿನ ಪೂರ್ವಕೃತ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿ
ಸುಂದರ ಕೊಳಲಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ ಸರ್ವ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಪ್ರಿಯ
ವಸ್ತುವಾಗಿ ತನ್ನ ಬಳಿಯೇ ಇರಿಸಿಕೊಂಡನು. ಪಿಳ್ಳಂಗೋವಿಯ
ಚೆಲ್ವ ಕೃಷ್ಣ, ವೇಣುಗಾನ ಲೋಲ,ಮುರಳೀ ಮೋಹನ ಇತ್ಯಾದಿ
ಮಧುರ ನಾಮಗಳಿಂದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.
ಸಿಂಹಾಸನದಿಂದ ದೂರವಿದ್ದುಕೊಂಡೇ ಜನಮನದ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ
ನೆಲೆಸಿರುವ ಪರಮಾತ್ಮನಾದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಸಕಲ ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಪರಮಾತ್ಮ.
ಗೋಪಿಕೆಯರ ಬಟ್ಟೆ ಕದ್ದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಅಕ್ಷಯ ವಸ್ತ್ರ ನೀಡಿ
”ಅಪಮಾನವನ್ನು ಮೀರಿ” ನಿಲ್ಲಲು ಕಲಿಸಿದ.
ದ್ರೌಪದಿಯ ಮಾನ ಹೋದರೆ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು, ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು
ಲೋಕ ದೂಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದರು.
ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ಗೀತೆ ಬದುಕಿನ ಸಂವಿಧಾನ.
”ತೊರೆದು ಜೀವಿಸ ಬಹುದೆ ಹರಿ ನಿನ್ನ ಚರಣವ ?
ತನು ನಿನ್ನದು, ಮನ ನಿನ್ನದು,ಜೀವನ ನಿನ್ನದು ದೇವಾ ”
ಮೂಲ:ಸಂಗ್ರಹ.

.

Advertisements

Poems and quotes.

 1. I ask the flickering stars above,
 2. glinting in jet black skies,”who lit you up?”
 3. —————————————-
 4. When I  like the summer grass,
 5. Am parched and dry,
 6. Having almost no life at all,
 7. You fall as rain,
 8. Making me alive again.
 9. The days when I feel,
 10. There are only dark clouds,
 11. Clouds with no silver lining,
 12. You peep from behind,
 13. Beaming like a sun.
 14. Driving away those thoughts unkind,
 15. With the passing time,
 16. Seasons change, colours fade,
 17. But you ever abide,
 18. My chivalrous knight,
 19. Always by my side.
 20. ———————————————————
 21. A Guru can protect a devotee from God’s wrath,
 22. but no God can save an unfortunate man from
 23. the Guru’s wrath.
 24. ——————————————————–
 25. Trust no future however pleasant,
 26. Let the dead past bury its dead,
 27. Act, act in the living present,
 28. Heart within and God o’erhead.
 29. –Long Fellow.
 30. —————————————————————–
 31. When you use religion to divide people.
 32. it’s an act of violence. God wants spiritual fruits; not
 33. religious nuts.

Source:Collection.

ಕನ್ನಡ ಸೌರಭ.

ಈ ಮೂರರ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿರಲಿ.
೧. ಈ ಮೂರನ್ನುಅಂಕೆಯಲ್ಲಿಡು -ನಾಲಗೆ,ಕೋಪ,ಆಕರ್ಷಣೆ.
೨.ಈ ಮೂರನ್ನುನೆರವೇರಿಸು -ವಾಗ್ದಾನ,ಸ್ನೇಹ,ಪ್ರೀತಿ.
೩. ಈ ಮೂರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡು -ಸೋಮಾರಿತನ,ಸುಳ್ಳು,ಕಾಡುಹರಟೆ.
೪. ಈ ಮೂರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸು -ದುಡಿಮೆ,ಪವಿತ್ರತೆ,ಯಥಾರ್ಥತೆ.
೫.ಈ ಮೂರನ್ನು ಗೌರವಿಸು-ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ,ಸಂಸ್ಕೃತಿ , ಕಾನೂನು.
೬.ಈ ಮೂರನ್ನು ಪೂಜಿಸು -ಸೌಂದರ್ಯ,ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ,ಸನ್ನಡತೆ.
೭. ಈ ಮೂರನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಿಸು -ಮೃದು ಸ್ವಭಾವ, ಧೈರ್ಯ,ದಯೆ.
ಚಿಂತನ.
ಸಮಾಜ ಪುಷ್ಕರಿಣಿಯಂತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದರು ಜೊಂಡಿನಂತೆ
ತೇಲುವರು. ಪುರೋಹಿತರು ಮರದ ದಿಂಡಿನಂತೆ ಮುಳುಗುವರು
ಮತ್ತು ತೇಲುವರು. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಚಿಂತಕರು ಪುಷ್ಕರಿಣಿಯಲ್ಲಿ
ಮಣ್ಣಿನ ಹೆಂಟೆಯಂತೆ ಕರಗಿ ಒಂದಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ರಾಜಕಾರಣಿ
ಢಂ ಎಂದು ಸದ್ದು ಮಾಡಿ ಅಲೆಗಳನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿ ಕೊನೆಗೆ ಜಲ
ಸಮಾಧಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ.
ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಇನ್ನೊಬ್ಬನನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರೆಷ್ಟು
ಯಶೋವಂತರು, ಬಲ್ಲಿದರು ಎಂದು ಕರುಬುವುದರ ಬದಲಾಗಿ
ತನಗಿರುವುದನ್ನು ನೆನೆಯುವುದೇ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ.
–ಡಿ. ವಿ. ಜಿ.
ಎನ್ನ ಕಡೆಹಾಯಿಸುವುದು ನಿನ್ನ ಭಾರ
ನಿನ್ನ ನೆನೆಯುತ್ತಲಿರುವುದು ಎನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರ.
–ಪುರಂದರ ದಾಸರು.
ಬಾಲ್ಯಕ್ಕೆ ಅದರದೇ ಆದ ಒಂದು ಸೊಗಸು ಇರುತ್ತದೆ.
ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಆ ನೆನಪುಗಳು ಅಂತರಾಳದ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ
ಅಮೂಲ್ಯ ಆಸ್ತಿಯಂತೆ ಭದ್ರ ;ಬೇಕೆನಿಸಿದಾಗ ಮೆಲುಕು
ಹಾಕುವಾಗಿನ ಖುಷಿ ಅಪೂರ್ವ.
ಬರಹ ನಾಡಿನ ಹಿತಕ್ಕೆ ಪೂರಕ ವಾಗಿರಬೇಕು. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ,
ಅನೀತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮೂಡಿಸಬೇಕು.
ಯುವ ಶಕ್ತಿ ಬೆಂಕಿಯಿದ್ದಂತೆ. ಸುಡಲೂ ಬಹುದು. ದೀಪ
ಬೆಳಗಲೂ ಬಹುದು.
ಮಳೆಗರೆದ ಹನಿ ಹನಿಗೂ ಭೂ ತಾಯಿ ಬರೆದಳೇ ಲೆಕ್ಕ ?
ಚಿಗುರೊಡೆದ ಎಲೆ ಎಲೆಗೆ ವನದೇವಿ ಇಡುವಳೇ ಲೆಕ್ಕ ?
ಕೂಡುವ ಕಳೆಯುವ ಈ ಲೆಕ್ಕ ,ಕೂಡದ ಕಳೆಯದ ಆ ಲೆಕ್ಕ ,
ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು ಈ ಲೆಕ್ಕ?
ಕೋಗಿಲೆ ಇಂಚರಕೆ ವಸಂತ ಬರೆದನೆ ಲೆಕ್ಕ?
ಅರಳಿದ ಹೂವಿನ ಪರಿಮಳಕೆ ತಂಗಾಳಿ ಬರೆಯಿತೆ ಲೆಕ್ಕ?
ಎಣಿಸುವ ಗುಣಿಸುವ ಈ ಲೆಕ್ಕ,ಎಣಿಸದ ಗುಣಿಸದ ಆ ಲೆಕ್ಕ ;
ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು ಈ ಲೆಕ್ಕ ?
ಮೂಲ:ಸಂಗ್ರಹ.

ಕನ್ನಡ ಸೌರಭ.

೧. ಹೂವುಗಳು ಪ್ರಕೃತಿ ನಕ್ಕಾಗ ಉದುರಿದ ಮುತ್ತು ಗಳು.
ಹುವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಆನಂದೋನ್ಮಾದದ ಭಾವನೆಗಳು
ಘನೀಭೂತವಾಗಿವೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ತನ್ನದೇ ವಿಶಿಷ್ಠ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ
ಕುಸುಮಾಲಂಕಾರ ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಮನುಷ್ಯನ ತಿಳಿವಿಗೆ
ನಿಲುಕದ ಯಾವುದೋ ಅಮೂರ್ತ ಕಲೆ, ಮರ ಗಿಡಗಳು
ಹೂ ಹೊರ ಚೆಲ್ಲುವ ರೀತಿ.
೨. ಸೋರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬೀಳುವಂತೆ ಬಿಗಿ ಹಿಡಿಯದ
ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಶೆಯು ಒಳ ನುಗ್ಗುತ್ತದೆ.
೩. ಶಕ್ತಿಯು ಗಂಡಸಿನ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿರುವಂತೆ ಆಕರ್ಷಣೆಯು
ಹೆಂಗಸಿನ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ.
೪.ಪರುಷದ ಮಣಿಯೊಂದು ಕೈಯೊಳುಳ್ಳವಗೆ ಸಿರಿ ಗಳು ತಾವೇ
ಬಂದಿರವೇ ?
೫. ನಕ್ಷತ್ರ ಭೂಷಣಂ ಚಂದ್ರೋ
ನಾರೀಣಾಂ ಭೂಷಣಂ ಪತಿ
ಪ್ರಥ್ವೀ ಭೂಷಣಾ೦ ರಾಜಾ
ವಿದ್ಯಾ ಸರ್ವಸ್ಯ ಭೂಷಣಾಂ.

To God I am Thankful.

I am thankful to each strand of hair,

That grows upon my head.

I am thankful for the clothes I wear,

And for a nice warm bed.

I am thankful for the caring friends,

Who makes me feel so glad.

I am thankful for a doctor’s care,

When I am feeling bad.

I am thankful for my family,

Who cheers me when I’m blue.

I am thankful for my country,

And for our soldiers too.

I am thankful for the gentle rains,

That fall upon the earth.

I am thankful for the life it brings,

And for a baby’s birth.

I am thankful for a sky of red,

In the early morning light.

I am thankful for the setting sun,

And for the stars at night.

I am thankful for a place to pray,

And for the books I read.

I am thankful for a loving God,

Who meets my every need.

—Archana C.Naik.

World of Animals.

The scientific study of animal behaviour is called Ethology.

Jelly fish have no brain, bones or a heart and function

with a loose network of nerves located in their thin outer skin.

They are carnivores and excellent predators. Their diet

includes other jelly fish,shrimp and fish.

Star fish have no brains or  blood.However they do have

a nervous system that runs throughout their arms.They manage

to pump nutrients throughout their bodies using filtered water.

Starfish are powerful hunters and primarily feed on mollusks.

They hunt in the water catching sponges, plankton and even

coral for their dinner.

A snail can sleep for three years, when weather becomes

excessively cold; this is a necessity in survival.

Male ostrich makes a roaring noise like lion.

An ostrich can run faster than a horse.

Mite runs 20 times faster than cheetah.

A lone gopher can dig 300 feet of tunnel in a

single night.

Pigs have sensitive ears.They can feel pain in

their ears.

Dogs’ sense of smell is amazing.They smell better

than we do. The reason is the moist leathery surface

of the nose which determines the direction of air currents.

Cats are more sensitive to light than humans.

That may be why they need such good night vision.

Tongue of the snake is extremely sensitive to

sound vibrations.The snake hears with it’s tongue.

The legendary chakora bird drinks the moonlight.

The legend has it that chataka bird drinks only the

fresh rain water as it falls from the sky. It never drinks

water off the ground.

The lizard can shed its tail at will when it feels threatened

by a predator. A lizard’s tail can grow back. Snake’s tail

do not grow back once it is cut off.

Crocodiles use their strong tails as paddles to push

them along. They also lash out at an enemy with

their tails.

Monkeys have grasping tails which help them to

climb the trees and prevent them from falling

from the trees.

Dogs have four toes on their hind feet and five on

their front feet.

Jiraffes can last longer without drinking water

than camels.They will go up to 3 weeks without

a drink. When they do drink they’ve been  known to

down 12 gallons in one sitting.A giraffe can clean

its ears with its 21 inch tongue.

If NASA sent birds into space they would soon die.

Birds need gravity to swallow.

An ostrich’s eye is bigger than it’s brain.

Flying fox are the largest bats in the world.

They are known as fruit bats.Most of the bats are

small like mice.Fruit bats have eyesight that is

adapted to low-light much like cats.Bats might

look like  mice to a certain extent but they do

not belong to mice family.Fruit bats have long

sharp teeth with which they can even break a

coconut Fruit bats are not blind as a bat. They

are equipped  for day light vision. Bats send out

sound waves from their mouth or nose. When the

sound waves hit an object they produce echoes.

The echo bounces off the object and returns to the

bat’s ears Bats listen to the echoes to figure out

where the object is, how big it is and it’s shape.

Butterflies taste with their feet.

Elephants are the only animals that can’t jump.

Spiders can regrow missing legs or parts of legs.

Mammals are diphyodonts; i.e,they develop two sets

of teeth. Kangaroos, elephants and manatees are

unusual among mammals because they are

polyphyodonts; i.e, they have teeth that are constantly

being lost and replaced; they grow a new set every

few weeks.

Source:Collection.

ತುಳು ಗಾದೆಲು.

೧. ಓಡ್ ಡ್ಡ್ ರಟ್ಟ್ ದ್ ದಿಕ್ಕೆಲ್ ಗ್ ಬೂರಿ ಲೆಕ್ಕ.
೨. ಕಂಡಾನಿ–ಬುಡೆದಿನ ಮನಸ್ಸ್ ಒಂಜೇ ಆಂಡ
ಏರೆಗ್ ಲಾ ತರೆ ತಗ್ಗಾ ವೊಡ್೦ದ್ ಇಜ್ಜಿ.
೩. ಕಂಡಾನಿ ಬುಡೆದಿನ ಲಡಾಯಿ ತೂದ್ ಜೋಕ್ಲ್ –ಜೋಕ್ಲ್
ಲಡಾಯಿ ಸುರು ಮಲ್ತ.
೪. ಕಡಲ್ ಡ್ ಏತ್ ನೀರ್ ಇತ್ತ್೦ಡಲ ಬಾಜೆಲ್ ಗ್ ಪರೊಲಿಯಾ ?
೫. ಕುರುಡನ ಕೈಟ್ ಕನ್ನಡಿ ಕೊರಿ ಲೆಕ್ಕ.
೬. ಕೆಲ್ಸ ದಾಂತೆ ಊರುಡ್ ಉಂತೊಡ್ಚಿ,ಉಪಕಾರ ತೆರಿಯಂದಿ
ಜನಕುಲೆಡ ಸೇರೊಡ್ಚಿ.
೭. ಕೆಲ್ಸ ಮಲ್ಪುನಾಕ್ಲೆ ಬೆರಿ ತೂಯರೆ ಬಲ್ಲಿ; ವಣಸ್ ಮಲ್ಪುನಾಕ್ಲೆ
ಬಾಯಿ ತೂಯರೆ ಬಲ್ಲಿ.
೮. ಕಾಲ ಎಡ್ಡೆ ಆನಗ ಕಲ್ಲ್ ಲಾ ಬೆಲ್ಲ ಆಪುಂಡ್.
೯. ಕಕ್ಕೆಗ್ ದಾನಾ೦ಡಲ ತಿನಿಯರೆ ತಿಕ್ಕ್೦ಡ ತನ್ನಾಕ್ಲೆನ್ ಲೆತ್ತ್ ದ್
ತಿನು,ನಾಯಿಗ್ ತಿಕ್ಕ್ ೦ಡ ತುಚ್ಚೊಂದ್ ಪಾರು.
೧೦. ಕಾಸಿತ್ತಿನಾಯೆನ ಇಲ್ಲದ ನಾಯಿಗ್ಲಾ ಮರ್ಯಾದಿ.
೧೧. ಪನೋಡ್ಚಿ, ಪನೋಡ್ಚಿ ಪಂಡ್ ದೇ ಊರಿಡೀ ಪಂಡೊ೦ದ್
ಬತ್ತಲ್.
೧೨. ಬಂಜಿದ ತೂ ನೀರ್ ಪರ್೦ಡ ಕಮ್ಮಿ ಆವಾ ?
೧೩.ಬಿಸತಿ ಪರ್ತೆ ಇತ್ತ್ ೦ಡಲ ಮರನ್ ತುಂಡು ಮಲ್ಪೆರೆ ಆವಂದ್.
೧೪. ಬೂರ್ದಿನ ಪೆಟ್ಟ್ ಡ್ಲಾ, ತೆಲ್ತಿನ ಪೆಟ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚ.
೧೫. ಮದಿಮೆಗ್ ಬತ್ತಿನಾಲೇ ಮದ್ಮಲ್ ಆಯಿಲೆಕ್ಕ.
೧೬. ಲಕ್ಕರೆ ತೀರಂದಿನಾಯಗ್ ಐನ್ ಬುಡೆದಿ .
೧೭. ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಪೇ೦ದ್ ಪೋತಿನಾಯೆ,ಪೊಣ್ಣ ನ್ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪಿರಬತ್ತೆ .
೧೮. ಬಡವಗ್ ಆಸೆ ತೋಜಾದ್ ತಪ್ಪಡ; ಮಲ್ಲಾಯಗ್ ಬಾಸೆ ಕೊರಡ.
ಮೂಲ :ಸಂಗ್ರಹ