ಚಿಂತನ.

೧. ತಪ್ಪು ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ವೇಗವಾಗಿ ಧಾವಿಸಿದರೂ
ಅದು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಯ್ದು ಕೊಂಡ ದಾರಿ
ಸರಿಯಾದದ್ದೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
೨. ಸಿಗದವರನ್ನು ಹುಡುಕ ಬೇಡ. ಬಾರದವರನ್ನು
ಕಾಯಬೇಡ. ಕೊಡದವರನ್ನು ಕೇಳ ಬೇಡ.ಕೊಟ್ಟವರನ್ನು
ಮರೆಯ ಬೇಡ.
೩. ಒಂದು ಜೇಡ ದಿನಕ್ಕೆ ೮೦ ಕೀಟ ಅಥವಾ ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು
ಪುಕ್ಕಟೆಯಾಗಿ ತಿಂದು ಸೊಳ್ಳೆ ನಾಶಕದ ಖರ್ಚನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ ನಾವು ಜೇಡರ ಬಲೆಗಳನ್ನು ಕಂಡಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಗುಡಿಸಿ
ಶುಚಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ.
೪. ಹೊನ್ನಿಗೆ ಆಸೆ ಪಡುವವರು ಸಂತರಲ್ಲ.
ಚಿಂತೆಯೇ ಇಲ್ಲದವರು ಮನುಷ್ಯರೇ ಅಲ್ಲ.
೫. ಮೌನವಾಗಿದ್ದಷ್ಟೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ.
೬.ಹೃದಯವಂತಿಕೆ ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಎಷ್ಟಿದ್ದರೂ
ಪ್ರಯೋಜನವಾಗದು.
೭.ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮೂಢ ನಂಬಿಕೆಯ ಬದಲು
ಮೂಲ ನಂಬಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
೮. ಒಬ್ಬ ಯಶಸ್ವೀ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ
ಚಾರಿತ್ರ್ಯವಂತನಾಗಲು ಮೊದಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸು .
೯. ನಿಮ್ಮ ತೀರಾ ಆತ್ಮೀಯರ ಕುರಿತ ನಿಮ್ಮ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು
ಅವರು ಕಿರುಕುಳವೆಂದು ಭಾವಿಸಿದರೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ತೀವ್ರವಾದ
ಯಾತನೆ ಬೇರೇನಿದೆ ?
೧೦. ಕಾವ್ಯ ಬರೆಯಲಾಗದಿದ್ದರೇ ನಂತೆ ? ನಾವೇ ಕಾವ್ಯ ವಾಗ
ಬಹುದಲ್ಲ ?
ಮೂಲ :ಸಂಗ್ರಹ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s