ಚಿಂತನ.

೧. ವಿವಾಹ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಪ್ಪಂದವಾಗಬೇಕೆ
ಹೊರತು ಅದು ಪರಸ್ಪರರನ್ನು ದೂಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಥವಾ
ಶೋಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಗತಿಯಾಗಬಾರದು. ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿ
ಗೌರವಗಳಿಗಿಂತ ವಿಜೃಂಭಣೆ,ಅದ್ದೂರಿತನಗಳೇ ಪ್ರಮುಖ
ವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ?ಮದುವೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನರನ್ನು
ಸೇರಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ಮದುವೆಯ ನಂತರ
ದಂಪತಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಾಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದೇ
ಮುಖ್ಯ.
೨. ಬಾಗುವುದರಲ್ಲಿರುವ ಸುಖ ಬೀಗುವುದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ.
ಮನುಷ್ಯ ಬಾಗಿದ ಬಾಳೆಯಂತಿರಬೇಕೇ ಹೊರತು ಬೀಗಿದ
ಸಜ್ಜೆ ಯಂತಲ್ಲ.ಬಾಗುವ ಗುಣ ಬಂದರೆ ಬೇರೆಯವರೂ
ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವರು. ಬೀಗುವ ಗುಣ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲರೂ
ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಉಪೇಕ್ಷೆ ತಳೆಯುವರು.
೩. ದಹಿಸುವ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಕೆಳಮುಖ ಮಾಡಿದರೂ
ಜ್ವಾಲೆ ಮಾತ್ರ ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿಯೇ ಜ್ವಲಿಸುತ್ತದೆ.
೪. ಭೀಮ ಬಲ, ಚಾಣಕ್ಯ ಛಲ ಇದ್ದವನು ಅಪೂರ್ವ ಸಾಧನೆ
ಮೆರೆಯಬಲ್ಲ.
೫. ಸಕ್ಕರೆ ಇರುವೆಗೆ ಪ್ರೀತಿ. ಅಕ್ಕರೆ ಮನುಜನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ.
೬. ತನ್ನ ನೋಡಲಿ ಎಂದು ಕನ್ನಡಿಯು ಕರೆಯುವುದೇ?
ತನ್ನಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಉದಿಸಿದ ಮಹಾತ್ಮನು
ಕನ್ನಡಿಯು ಜಗಕೆ-ಸರ್ವಜ್ಞ.
೭. ಸ್ವಂತಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳೂ ಬದುಕುತ್ತವೆ. ಆದರೆ
ಇತರರಿಗಾಗಿಯೂ ಬಾಳುವ ಮೂಲಕ ಬದುಕನ್ನು ಸಾರ್ಥಕ
ಗೊಳಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಕೇವಲ ಮಾನವನಿಗಿದೆ.
೮. ಅಧಃ ಪತನ ಕಾಲ ಬಂದಾಗ ದೇವತೆಗಳು ಅವನ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು
ಕಸಿಯುತ್ತಾರೆ /ಕೆಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅವನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಲೆ
ಕೆಳಗಾಗಿ ಕಾಣಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಡಿಗೆ ಹಿಡಿದು
ಕಾಲ ಯಾರನ್ನೂ ಕೊಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾಲ ತಲೆಯನ್ನೇ ಕೆಡಿಸುತ್ತಾನೆ.
೯. ಕಾಲವು ”ಜಗತ್ ಭಕ್ಷಕ” ಎಂದು ಕ್ರೂರವಾಗಿ ವರ್ಣನೆಗೆ
ಒಳಗಾಗಿರುವುದಾದರೂ, ಸೌಮ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ
”ಕಾಲವು ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಪ್ರವಾದಿ” ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು
ಮಾತಿಲ್ಲ.
೧೦. ದಾತನೆಣ್ಣೆಯ ಗಾಣದೆಳ್ಳು ಕಾಳಲೆ ನೀನು।
ಆತನೆಲ್ಲರ ನರೆವನ್ ।ಆರನುಂ ಬಿಡನು।
(ವಿಧಿ ಎಣ್ಣೆಯ ಗಾಣ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, ನಾವು ಆ ಗಾಣ ದೊಳಗಿನ
ಎಳ್ಳು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ;ಯಾವ ಎಳ್ಳಿನ ಕಾಳೂ ಗಾಣದ ಅರೆತದಿಂದ
ತಪ್ಪಿಸಿ ಕೊಳ್ಳಲಾಗದು. )
ಮೂಲ:ಸಂಗ್ರಹ.

Advertisements

2 thoughts on “ಚಿಂತನ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s