ಕನ್ನಡ ಸೌರಭ.

೧. ಆಕಳು ಅಟ್ಟದ ಮೇಲೆ, ಕರು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಹಾಲು
ಹಿಂಡುವಾಕೆ ಅಡ್ಡ ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ದರೆ ಕೆಲಸ
ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ.
೨.ನಮ್ಮ ಗಡ್ಡ ಹತ್ತಿ ಉರೀತಿದ್ರೆ ಬೀಡಿ ಹೊತ್ತಿಸಿ ಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೋ
ಹಪ್ಪಳ ಸುಡಲಿಕ್ಕೋ ಬರುವವರೇ ಹೆಚ್ಚು ನಮ್ಹತ್ರ .
೩. ಸಾಯುವ ವರೆಗೂ ಸಾಮು ಕಲಿತರೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವುದು
ಯಾವಾಗ?
೪. ರಾಗ ನೆನಪಾಗುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ತಾಳ ಮರೆತು ಹೋಗಿರುತ್ತೆ.
೫.ಬರಿ ಬಾಯನ್ನೇ ಆಡಿಸ್ತಿರೋರಿಗೆ ಗುಗ್ಗುರಿ ಕೊಡ ಬೇಡಿ.
೬. ಅರಮನೆಯ ಭತ್ತಕ್ಕೆ ಗುದ್ದಾಡುವ ಹೆಗ್ಗಣ ಗಳಾಗ ಬೇಡಿ.
೭. ಒಲೆ ಸೊಟ್ಟಾದರೆ ಬದನೆ ಕಾಯಿ ಬೇಯುವುದಿಲ್ಲವೇ ?
೮. ಕರಡಿಗೇ ಹೆದರದವರು ಕರಿ ಕಂಬಳಿಗೆ ಹೆದರ್ತಾರಾ ?
೯. ಕುದುರೆ ಸತ್ತ ಸಂಕಟವಲ್ಲದೆ ಜೇನು ಹೊರುವ ಪೇಚಾಟ ಬೇರೆ.
೧೦.ಊರು ನೋಡಿ ಬನ್ನಿ ಎಂದರೆ ತೋರಣ ಕಟ್ಟಿ ಬಂದರಂತೆ.
ಮೂಲ :ಸಂಗ್ರಹ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s