ಕನ್ನಡ ಸೌರಭ.

ಪ್ರೀತಿಯ ಆಳ.
ನೀ ನನ್ನ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ನೋಯಿಸ ಬಹುದು
ನಾನೆಂತು ನಿನ್ನ ನೋಯಿಸಲಿ? ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ನೀನು
ನಿನ್ನೆಲ್ಲಾ ಹಗೆತನದತ್ತ ಪ್ರೀತಿಯ ಮುಖ ಮಾಡಿ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ
ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಕಾರುವ ಬೆಂಕಿಯೆದುರು
ಮಳೆ ಸುರಿಸುವ ಗಗನದಂತೆ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ
ನೀನೆಸೆದ ಶಾಪಗಳನ್ನೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಬದಲು ನನ್ನ ಹಾರೈಕೆಯಿತ್ತಿದ್ದೇನೆ
ತೆರೆದ ರಸ್ತೆಯ ಯಾವುದೇ ತುದಿಯಲ್ಲಿರು
ನಾನು ನಿನಗಾಗಿಯೇ ಕೈ ಚಾಚಿದ್ದೇನೆ.
(ಬಂಗಾಲಿ ಕವನದ ಭಾವಾನುವಾದ )
ಹೆಣ್ಣು.
೧. ಪ್ರಾಣಕಾಂತ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಎಂದು ಕಾಡ ಬೇಡವೆ ಹುಡುಗಿ,
ನಂಗೊತ್ತು,ನೀನೊಂದು ಅಯಸ್ಕಾಂತ.
೨. ಅವಳು ಲಾವಣ್ಯದ ಉತ್ತುಂಗ ಶಿಖರಿ
ರಾಜ್ಯಗಳೇ ಉರುಳಿದರೂ ದಕ್ಕದ ಸಿರಿ .
೩. ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಮನೆಗೆ ಲಕ್ಷಣ .
೪. ಕಾಳಿಯು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತವಳು.
ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೂವಿನ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತವಳು.
ಸರಸ್ವತಿ ನವಿಲನ್ನು ಏರಿದವಳು.
೫. ಮಕರಂದ ಹೀರುವ ದುಂಬಿಗಾಗಿ ಹೂವಾಗ ಬೇಡ ;
ದೇವರ ಚರಣಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ಹೂವಾಗು.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s