The Backbenchers.

Occurence in nature.:-Commonly found in the last
benches of classrooms and in front seats of cinema
halls.Also referred to as nuisance.
Physical properties:-Tall, well-built with long hair.
Chemical properties:-Does not have affinity for studies.
Highly active in passing comments. Highly reactive to
activities other than studies,contain chewing gums.
Absorbs cinema songs very quickly.Bad conductors
of studies.Good conductors of laughter and jokes.
Action of lectures on backbenchers:-Remain unaffected
by lectures under normal conditions.But reacts when
combined with scoldings.
Combination of backbenchers with other students:-
Normally do not mix with other students.But highly
adhesive within their group.When other students are
kept exposed to backbenchers for a long time, former
is converted into latter.
Other properties:-Backbenchers combine with each other
producing jokes and liberating laughter.
Normally produces noise.But silent in the presence of
boiling lecturers.
Under normal conditions the disturbance and jokes
produced by them gets absorbed by students of other
benches and this reduces the studying efficiency of
the class. All these are undesirable properties of
backbenchers.
Backbenchers cannot produce good results in exam
until all their hardness and inactiveness is removed.
Removal of impurities from backbenchers:-when a
blast of hot scoldings is sent through the backbenchers
concentrated in the class, the following reaction
takes place.
The backbenchers decompose into good students and bad
habits separate as precipitate, resulting in the
removal of their hardness and inactiveness.
This can also be achieved through the addition of
warning(of giving T.C.)
In all these processes, backbenchers are converted
into good students, free from unwanted impurities.
Source:Collection.

Advertisements

ತುಳು ಗಾದೆಲು.

೧. ಸೊಂಟ ಪೊಲಿಂಡಲಾ ಗರ್ವ ಪೋತಿಜ್ಜಿ.
೨. ಸಂಕಡಗ್ ಮರ್ದ್ ಉಂಡು;ಸಾವುಗ್ ಮರ್ದ್ ಇಜ್ಜಿ .
೩. ಸಾರ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತ್೦ಡ್ , ಆಂಡ ನೀರ್ ಹೆಚ್ಚಾಂಡ್ .
೪. ಉಚ್ಚುದ ಬಾಯಿಡಿತ್ತಿ ಕಪ್ಪೆ,ಕಿಲೆಂಜಿನ್ ತೂದ್ ಲಾಗೆರೆ
ತೂಂಡ್ .
೫. ಮಯಣೊಡ್ ಕುಲ್ದಿನ ಕಿಲೆಂಜಿದ ಲೆಕ್ಕ .
೬. ಮರ ಮಿತ್ತರ್ಪಾದ್ ಲೆಂಚಿ ತಪ್ಪಾಯೆರ್.
೭. ಮಲ್ಲಾಯಗ್ ಪೊಣ್ಣು ಕೊರೊಡು ,ಬದವನಲ್ತ್ ರ್ದ್ ಪೊಣ್ಣು
ಕನವೊಡು.
೮. ಮಲ್ಲಾಕ್ಲೆ ಪಗೆ ಕಟ್ಟೊಡ್ಚಿ ;ಬಡವೆರ್ನ ಇಲ್ಲ ಕೈತಾಲ್
ಇಲ್ಲ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ.
೯. ದೀಪ ತೆಕ್ಕಾಯಿ ಬೊಕ್ಕನೇ ಕತ್ತಲೆ ತೆರಿಯುನಿ.
೧೦. ದೋಸ್ತಿ ದೋಸ್ತಿ ಪಂಡ್ ದ್, ಬುಡೆದಿನ್ ರಟ್ಟಾದ್ ಕೊನೊಯೆ.
೧೧. ದಾಲ ದಂತಿನಾಯನ್ ಲೆಪ್ಪುನಕುಲ್ ಇಜ್ಜೆರ್.
೧೨. ಕಟ್ಟ್ ಪಾಡ್ದ್ ತಾಂಕಿ ಗೋಣೆ, ತಾಂಕಿನಾಯೇನ್ಲಾ
ತಾಡಂದೆ ಬುಡಂದ್.
೧೩. ಕತೆ ಕೇಂಡ ಯತೆ (ದುಃಖ ) ಪೋವಾ ?
೧೪. ಕೂಲಿ ಇಜ್ಜಾಂದಿನಾಯಗ್ ತಿನಿಯರೆ ಚಕ್ಕುಲಿ ಕೊರಿಯೆರ್.
೧೫. ಕೆಬಿ ಉರ್ತ್ ದ್ ಇಲ್ಲ್ ಪೊತ್ತಾಯಿ ಲೆಕ್ಕ .
ಮೂಲ :”ತುಳು ಗಾದೆಲು.

ಮೂಲ್ಕಿ ಸುಂದರರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ.

ವಿಜಯಾ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ವಿಜಯ ಶಿಲ್ಪಿ ಮೂಲ್ಕಿ ಸುಂದರರಾಮ
ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ
ರೋಚಕ ಕಥೆಯು ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ವಿಜಯದ ಕಥೆಯೂ
ಆಗಿದೆ.
`೧೯೩೧ನೇ ಇಸವಿಯ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳ ೨೩ನೇ ತಾರೀಕಿನ
ವಿಜಯ ದಶಮಿಯಂದು ರೂ. ೮,೭೩೦/-ರ ಬಂಡವಾಳದೊಂದಿಗೆ
ವಿಜಯಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಆರಂಭಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ
ಶ್ರೀ ಎ. ಬಿ. ಶೆಟ್ಟರು ವಿಜಯಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ಪ್ರಥಮ ಶಾಖೆಯನ್ನು
ಮಂಗಳೂರಿನ ಬಾವುಟ ಗುಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಮುಂದೆ
ಅವರು ಆಗಿನ ಮದ್ರಾಸು ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯ
ಗಳೆರಡರಲ್ಲೂ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಹೊಣೆ ನಿರ್ವಹಿಸ ಬೇಕಾದುದರಿಂದ
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪದವಿಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು .
೧೯೬೨ರಲ್ಲಿ ಸುಂದರರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಯವರು ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಗಿ
ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ೧೯೬೩ ರಿಂದ ೧೯೬೭ ರ ಮಧ್ಯೆ
ಕರ್ನಾಟಕ, ಕೇರಳ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡು ಮೂಲದ ೪೨ಶಾಖೆ
ಗಳೊಂದಿಗೆ ೪೪.೩೫ ಕೋಟಿ ವ್ಯವಹಾರ ಹೊಂದಿದ್ದ ೯ ಬ್ಯಾಂಕ್
ಗಳು ವಿಜಯಾ ಬ್ಯಾಂಕಿನೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನ ಗೊಂಡವು. ಹಲವಾರು
ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಮಧ್ಯೆಯೂ ವಿಜಯಾ ಬ್ಯಾಂಕಿ
ನೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನ ಗೊಳ್ಳಲು ಸುಂದರರಾಮ ಶೆಟ್ಟರ ಸತತ ಶ್ರಮ
ಹಾಗೂ ಸಫಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಗಳೇ ಕಾರಣ ಎನ್ನುವುದು ಈಗ ಇತಿಹಾಸ.
೧೯೬೯ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಕಾಲಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸುಂದರರಾಮ
ಶೆಟ್ಟರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ಆಡಳಿತ ಕಛೇರಿಯನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ
ವರ್ಗಾಯಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ವ್ಯವಹಾರಗಳು
ದಿನೇ ದಿನೇ ವೃದ್ಧಿಯಾಗ ತೊಡಗಿದವು.
೧೯೬೨ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿದಾಗ ೧೭೬
ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ೨೧ ಶಾಖೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ವಿಜಾಯಾ ಬ್ಯಾಂಕು
೧೯೭೯ರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಾಗ ೯೦೮೦ ಸಿಬ್ಬಂದಿ
ಮತ್ತು ೫೭೧ ಶಾಖೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೃಹದಾಕಾರವಾಗಿ ಬೆಳೆದುದು
ಸುಂದರರಾಮ ಶೆಟ್ಟರ ಕೃತು ಶಕ್ತಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ.
ಬ್ರಿಟನ್ನಿನ ಆಗಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ ಮಿಲನ್ ರೊಂದಿಗೆ
ಆತ್ಮೀಯತೆ ಹಾಗೂ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಷ್ಟಿತ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ
ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕ. ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಯವಹಾರ ವೃದ್ಧಿಗೆ
ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಕೊಂಡ ದೃಷ್ಟಾರ.
೧೯೧೫ ಏಪ್ರಿಲ್ ೩೦ ರಂದು ಜನಿಸಿದ ಸುಂದರರಾಮ ಶೆಟ್ಟರು
ನವಂಬರ ೧,೧೯೮೧ರಂದು ತಮ್ಮ ೬೬ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿಧಿವಶ
ರಾದರು.ತಂದೆ ಮುದ್ದಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಸೀತಮ್ಮ ಶೆಡ್ತಿ.
ಅವರಿಬ್ಬರ ಏಕಮೇವ ಕುಮಾರನೇ ಸುಂದರರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು.
ಹೆಸರೇ ಹೇಳುವಂತೆ, ಅವರ ಅಂತರಂಗ -ಬಹಿರಂಗ ಬಹು ಸುಂದರ.
೧೯೭೦ ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಈ ನಾಡಿನ ಯುವಜನತೆ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ
ಅಲೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ೯,೦೦೦ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡಿದ
ಧವಳ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾದವರು ಶ್ರೀ ಸುಂದರರಾಮ ಶೆಟ್ಟರು.
ಈ ಮಹಾನ್ ಸಾಧಕನ ಸಾಧನೆ ಗಳನ್ನು ಲೋಕಮುಖಕ್ಕೆ
ಬಿಂಬಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಅವರ ಹುಟ್ಟೂರಾದ ಮೂಲ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರಿನ
ಸ್ಮಾರಕ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಬೇಕಾದ ಆವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ದಾನಿಗಳು
ಮತ್ತು ಸರಕಾರದ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಈ ಯೋಜನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ
ತುಂಬು ಭರವಸೆ ಇದೆ.
ಮೂಲ:ಸಂಗ್ರಹ.

.

ರಾಯರ ಹೆಂಡತಿ.

ರಾಯರು ಸಂಜೆ ಆರಕೆ ಬರದಿರೆ
ಒಮ್ಮೆಗೆ ಕೋಪವು ಏರುವುದು
ಆರಕೆ ಬಂದು ವಾಕಿಂಗ್ ಕರೆದರೆ
ಒಮ್ಮೆಗೆ ಕೋಪವು ಇಳಿಯುವುದು
ತಿಂಗಳಿ ಗೊಂದಾದರು ಹೊಸ ಸೀರೆಯ
ತರದಿರೆ ಕೋಪವು ಏರುವುದು
ಸೀರೆಯ ಕೊಡಿಸಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮುಡಿಸಿದ
ರೆಂದರೆ ಕೋಪವು ಇಳಿಯುವುದು
ವಾರಕೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ತೋರಿಸ
ದಿದ್ದರೆ ಕೋಪವು ಏರುವುದು
ಸಿನಿಮಾ ತೋರಿಸಿ ಹೋಟಲ ಊಟಕೆ
ಕರೆದರೆ ಕೋಪವು ಇಳಿಯುವುದು
ಹಬ್ಬಕೆ ತನ್ನನು ತವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ
ಕೊಡದಿರೆ ಕೋಪವು ಏರುವುದು
ತೌರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ತಾವೂ ಬಂದರೆ
ಕೋಪವು ಒಮ್ಮೆಗೆ ಇಳಿಯುವುದು.
ರಾಯರ ಹಿಂದೆ ತಿರುಗುವ ಸ್ನೇಹಿತ
ರೆಂದರೆ ಕೋಪವು ಏರುವುದು
ಬೋರನು ಹೊಡೆಯದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ತೊಲಗಿದ
ರೆಂದರೆ ಕೋಪವು ಇಳಿಯುವುದು
ಬೆಳಗೂ ಸಂಜೆ ದುಡಿಯುವುದೆಂದರೆ
ಕೋಪವು ಒಮ್ಮೆಗೆ ಏರುವುದು.
ದುಡಿಯಲು ಆಳೆಂದೊಬ್ಬಳು ಇದ್ದರೆ
ಕೋಪವು ತಾನೇ ಇಳಿಯುವುದು
ಕೆಲಸವ ಮಾಡದ ”ಮೂದೇವಿ ”ಎಂದರೆ
ಇಲ್ಲದ ಕೋಪವು ಏರುವುದು
ಮಾಡಲಿ ಬಿಡಲಿ ”ಮಾದೇವಿ” ಎಂದರೆ
ಏರಿದ ಕೋಪವು ಇಳಿಯುವುದು.
ಮೂಲ :ಸಂಗ್ರಹ.

Fun With Letters.

Letter ‘K’ can be used in place of letter ‘C’.
Though the spelling changes,pronunciation
does not change.
Eg: Kamera in place of Camera.
The letter ‘K’ can be used in place of the
letter ‘Q’.
Eg:’Kue’ in place of ‘Que’.
But letter ‘C’cannot be used in place
of letter ‘K’.Eg: Cing in place of King.
Letter ‘V’ can be used in place of letter ‘W’
Eg: Vell in place of Well.
If the letter ‘W’ is omitted in case of some
words, the pronunciation do not change.
Eg: Rong-Wrong.
In some cases, spellings and meanings differ
but the pronunciation is the same.
Eg: rice and rise; son and sun.
When the plural of mouse is mice, the plural
of house is not hice but houses.
-by Vani S.Hegde.

Do You Know?

1.Sun gives the planets their light and heat.
It’s gravity stops the planets from flying off
into space.
2.P.M=Post Meridien, which is Latin word for
afternoon.(past morning)
A.M.=Ante Meridiem(at morning)
3.The biggest planet discovered in the milky
way is”CT Chamaeleontis:Planet B”with more than
twice the diameter of Jupiter’s.
4.If you have an apple and I have an apple
and if we exchange these apples, then you
and I,still each have an apple. But if you
have an idea and I have an idea and if we
exchange these ideas, then each of us will
have two ideas.-Bernard Shaw.
5.Amaravati(in Andhra Pradesh) was the capital
of Satavahanas who ruled Andhra from the 2nd
century BCE to the 3rd century BCE after the
downfall of Mourya Empire.
6.Aryabhata contributed the concept of zero
to the world. A lessor known fact is his work
on the discovery of the important mathematical
concept Pi. Studying the ”Aryabhatiya” shows
beyond doubt that Aryabhata had indeed discovered
and worked on the concept of ‘pi’ long before
the western world was even aware of its existence.
(476 BCE-550 BCE)
7.Eyes remain fit for retrieval upto 6-8 hours
of death.
8.Hippocrates was a famous Greek doctor. He wrote
an oath for doctors. Ancient Greek doctors
promised to do no harm.Doctors still take this oath
today.It is called the Hippocratic oath.
9.O.K.(Greek word)=Ola Kala(=it is good)
10.Bollywood refers to Hindi film industry.
Kollywood refers to Tamil film industry.
Tollywood refers to Telugu film industry.
Nollywood refers to the west African centered
movie industry.
Mollywood refers to Malayalam movie industry.
Source:Collection.