ನಾನು ಮೆಚ್ಚಿದ ಹಾಡು.

ನಿನ್ನ ನೀನು ಮರೆತರೇನು ಸುಖವಿದೆ ?
ತನ್ನತನವ ತೊರೆದರೇನು ಸೊಗಸಿದೆ ?
ಹಾಡುವುದನು ಕೋಗಿಲೆಯು ಮರೆಯುವುದೇ ?
ಹಾರುವುದನು ಬಾನಾಡಿ ತೊರೆಯುವುದೇ ?
ಮೀನು ಈಜದಿರುವುದೇ ?
ದುಂಬಿ ಹೂವ ಮರೆವುದೇ ?
ಮುಗಿಲ ಕಂಡು ನವಿಲು ನಲಿಯದೇ ?
ಗಾಳಿ ತನ್ನ ಚಲನೆಯನ್ನು ಮರೆಯುವುದೇ ?
ಬೆಳ್ಳಿ ಮೋಡ ತೇಲದೆ ನಿಲ್ಲುವುದೇ ?
ತಾರೆ ಮಿನುಗದಿರುವುದೇ ?
ಮಿಂಚು ಹೊಳೆಯದಿರುವುದೇ ?
ನದಿಯು ಕಡಲ ಸ್ನೇಹ ಮರೆವುದೇ ?
-ಚಿತ್ರ ಗೀತೆ .

Advertisements

Important Events of December.

December 1.
World Aids Day.(w.e.f.1988)
Theme-”Getting to zero”(Zero New HIV
Infections,Zero Discrimination & Zero
AIDS-Related Deaths”)

Puttanna Kanagal, (B:1 December 1933;D:5 June 1985)

was an Indian and Kannada film maker.
December 2.
International Day for the Abolition of Slavery
since 1949.
Bhopal Gas Tragedy occurred on the night of
December 2, 1984 at the Union Carbide India Ltd
(U.C.I.L.)a pesticide plant in Bhopal, Madhya
Pradesh. Over 5,00,000 people were exposed to
methyl iso cyanate (M I C) gas and other chemicals
State government confirmed a total of 3,787
deaths related to gas release.

National Pollution Control Day in India.

World Computer Literacy day.
December 3.
International day of persons with disabilities.
(since 1992)

Rajendra Prasad(B:3 December 1884;D:28 February 1963)

was the first President of India.He was in  office from

26 January 1950 (re-elected in 1957) to 14 May 1962.

Advocates Day is celebrated by lawyer community on

the 3rd December to mark the birth anniversary of

Rajendra Prasad, first President of India and a very eminent lawyer himself.

He was the only President to have been in the office twice.
December 4.
Navy Day in India.
Chemical Disaster Prevention Day.

I.K.Gujral(B:4 December 1919;D:30 November 2012)served as

the Prime Minister of India from April 1997 to March 1998.

National Cookie Day.

Bollywood actor Shashi Kapur(B:18 March 1938;D:4 December 2017)

expired on 4th December 2017.
December 5.

World Soil Day.
International Volunteer Day for Economic and Social
Development.
NASA launched Orion spacecraft to Mars on 2014.
Bath Tub Party Day.

Columbus discovered  the island of Hispaniola on

December 5,1492.

Finland declares independence from Russia on

December 5,1917.

Tamilnadu chief minister Jaya Lalitha(B:24 February 1948)

dies on 5 December 2016.
December 6.
Babri Masjid was attacked and demolished.At least
58 people were killed.(1992)
Ralph Baer, the Father of Video Games passed away.
(Born in Germany on 8 March 1922;Died on December
6, 2014)
59th death Anniversary(1956) of B.R.Ambedkar(B:14
April 1891;D:6 December 1956).

Ravindra Jadeja (B:December 6, 1988) is a professional

cricketer.

Home Guard/ Civil Defence Raising Day(in December 1946

raised in Bombay)

Finland got independence from Russia on 6th December 1917.

The Washington Post was founded on 6th December 1877.

U.S.Constitution abolished slavery on December 6,1865.
December 7.
Armed Forces Flag Day(since 1949)
International Civil Aviation Day.

The Japanese attacked Pearl Harbour on December 7, 1941,

the home base of the American Pacific fleet  at Hawaii

drawing U.S. into World War II

December 8.

National Brownie Day.

Holy Year of Mercy (from December 8, 2015 to November 20,

2016,)declared by  Pope Francis.It is a response to the world’s

need for a ”revolution of tenderness” from which ”justice

and all the rest derives”. It is an opportunity to encounter

the mercy of God.

Saarc Charter Day.

All India Handicraft Week-December 8 to December 14.
December 9.
International Anti-corruption Day.
Birthday of Dia Mirza(1981), an actress, model
and social worker.
Death anniversary of Kota Shivarama Karanth(died on
9,December, 1997.) He was a Kannada writer, social activist,

environmentalist, yakshagana artist, film maker and thinker.

He was born on October 10,1902.
Sonia Gandhi(born:9 December, 1946)is an Italian born
Indian politician who has served as President of the
Indian National Congress since 1998.
December 10.
Human Rights Day.
International Animal Rights Day.
Birth anniversary of Nijalingappa,(B:10 December 1902;
D:8 August 2000).He was the 4th chief minister of
Karnataka.
Deve Decimal System Day. Creator of this system was
born on 10,December,1841.
Death Anniversary of Sir Alfred Nobel(B:21 October
1833;D:December 10,1896) Nobel prizes are awarded
on the anniversary of his death at Stockholm in Sweden
since 1901.
Dewey Decimal System Day.The creator of this system
was Melvil Dewey.(B:December 10,1851;D:December 26,
1931)

International day of broadcasting.

December 11.
UNICEF Day.(w.e.f.1946).UNICEF was created by
The United Nation’s General Assembly on December 11, 1946.
International Mountain Day.

M.S.Subbulakshmi(B:16 September 1916; D:11 December 2004)

was the leading exponent of classical and semi classical

songs in the Karnataka tradition of South India.She was the first

musician ever to be awarded the Bharata Ratna, India’s

highest civilian honour.She was also the first Indian woman to

receive the Ramon Magsaysay award, considered as

Asia’s Nobel prize.(1974)

Birthday of Pranab Mukherjee(December 11, 1935).He is the 13th

President of India.

Lost and Found Day is observed on second Friday of December.

Pandit Ravi Shankar(B:7 April,1920;D:11 December 2012) was a

sitarist, musician and composer of Hindustan classical music.

Dilip Kumar(B:11 December 1922) was an Indian film actor

also known as tragedy king.

Acharya Rajaneesh, known as Osho (B:11 December 1931;D:19 January 1990)

was an Indian mystic and spiritual teacher. He introduced the

practice of ”dynamic meditation.”
December 12.
International day of heavy metal.
Birthday of Rajani Kant(1950).He was a popular
film actor.
Gingerbread House Day.
Independence day of Kenya.Kenya got independence

from Britain on 12 December, 1963.
Vishva Tuluvere Parba-international festival of
Tulu speaking community-at Sahyadri Engineering
college at Adyar, Mangalore, to commemorate the
silver jubilee of establishment of Tulu Okkuta(1989).

Maria Telkes(B:December 12,1900;D:December 2,1995)

an Hungarian American scientist is considered to be one

of the founders of Solar Thermal storage systems, earning

her the nickname-”Sun Queen”.

Delhi became the capital of the imperialistic British administration

on 12, December 1911.

Rhodesia was renamed as Zimbabwe on 12 December 1979.

Yuvaraj Singh(B:December 12,1981) is an Indian cricketer.

Washington D C  became the capital of America on

12 December 1800.

December 13-Terrorists attack the Indian Parliament

in New Delhi.
December 14.
National Energy Conservation Day.
Second Monday of December is celebrated as Green Monday
to mark the busiest sales day.

Raj Kapur, the ”Show Man” (B:14 December 1924;D:2 June 1988)

was a noted indian film actor.producer and director of Hindi cinema.

Ginger Bread House Decorating Day.

December 15.

International Tea Day.

National cup-cake day.

December 16.

Jane Austin(B:December 16,1775;D:July 18, 1817)

was an English novelist whose works of romantic
fiction earned her a place as one of the most
widely read writers in English literature.
”Pride and Prejudice” is a novel of manners
by Jane Austin first published in 1813.

December 16 in India is celebrated as ”Vijay Diwas”

to mark  India’s victory over Pakistan 1971.

Boston tea party-December 16,1773.

December 17.

Wright Brothers Day commemorates the first successful flights

in a heavier than air mechanically propelled airplane made by

Orville and Wilbur wright on December 17, 1903 in U.S.

Ludvig Van Beethoven was a German composer

and pianist.(Baptised-17 December 1770;D:26 March 1827)

Independence  day of Bangla Desh(1971)
December 18.
Minorities Rights Day.
International migrants day.

World Arabic Language Day -w.e.f. 2010.
Joseph John Thomson(B: December 18,1856;D:August 30,
1940)was an English physicist who discovered the
electron. He received the Nobel Prize in physics
in 1906. His discovery of the electron in 1897,
showed us that the atom can be split into even
smaller parts and that the electron is a constituent
of all the matters, we are surrounded by.
All atoms are made of nucleus and electrons.

December 19- Goa liberation day. India liberated Goa

from the Portugese on December 19, 1961.

Pratibha Patil(B:19 December 1934)is the 12th President of India

and  the only woman to hold the office of President.
December 20
International Human Solidarity Day.

Gregorian Calendar was introduced onDecember 20, 1582.

Soviet Union was founded with 14 democracies on

20 December 1922.

December 21.

Central Bank of India was founded by  Sorabji Pochkhanwala

on December 21, 1911.

U.R.Ananthamurthy(B:21,December 1932;D:22, August 2014)

was a doyen of Kannada literature.He got the Jnanapitha Award.

Marie and Pierre Curie discovered Radium.

Robert Liston performed the first successful surgical operation

using anesthesia in England on December 21, 1846.

December 22.
Sharada Devi(B:22 December 1853;D:21 July 1920)
was the wife of Ramakrishna Paramahamsa, a 19th
century mystic of Bengal. She is also reverentially
addressed as the Holy Mother by the followers of the
Ramakrishna monastic order.

National mathematics day is observed  in India on

December 22 to mark the birth anniversary of Srinivasa

Ramanujan (B:December 22, 1887;D:April 26, 1920). 2012, ( the

125th birthday year of the maths wizard Ramanujan ) has been

declared as National  Mathematics Year.

Guru Govind Singh(B:December 22, 1666;D:7 October 1708)

was the 10th and the last Guru of Sikhism. He was the son of  Teg Bahadur,

the 9th Guru of Sikhism.
December 23.

National Farmers Day in India. It is the birthday of Indian

farmers leader Late Chaudhary Charan Singh.

Calcutta was renamed as Kolkata on December 23,2000.

Birthday of chaudhari Charan Sigh(December 23) who was the

5th Prime Minister of India, is celebrated as Farmers Day.

B.B.C. commenced the first regular bulletin of general news

from London on December 23, 1922.

 

December 24.

Sunni Muslims  observe the Prophet Muhammad’s

birth day on the 12th day of the Islamic month of

Rabi-al-awwal, while Shia Muslims mark it on

the 17th of this month. Prophet Muhammad’s

birthday is also called ”Milad-un-nabi.

National Consumer Rights Day is observed in India

on December 24 every year.

Mohammed Rafi (B:24 December 1924;D:31 July 1980)

was an Indian cinema play back singer.

Mark Miller(B:24 December 1969) is the comic book

writer.His works have been adapted into feature films.

He was recognized by queen Elizabeth II, as a member of the

”Most Excellent Order of the British Empire”, for his

services to films and literature.

Libya became independent from Italy on  December 24, 1951.

December 25.

Birthday of Jesus is celebrated as Christmas.
Birthday of Atal Bihari Vajapayee, the (11th) ex-Prime
Minister of India.(B:25, December1924;D:16 August 2018)

Pandit Madan Mohan Malaviya(B:25 December 1861;

D:12 November 1946) was an Indian educationist,politician,

lawyer and freedom activist.He was the founder of

Banaras Hindu University.He was awarded ”Bharat Ratna”

on 2014 (posthumous).

Sadhana Shivadasani (B:2 September 1941;D:25 December

2015)was a Bollywood actress.

Good Governance Day is observed on 25th of December in India.

Baba Ramdev(B:December 25, 1965) is a Yoga Guru known for  his

work in Ayurveda.
December 26.

The world’s first cloned baby, ”Eve” was born on 26

December 2002.

Boxing Day-servants and tradesmen receive gifts

known as a ”Christmas Box” from their bosses or employers.
Birth anniversary of Baba Amte(B:December 26, 1914;
D:February 9,2008)He was a social activist, known
for his work for the rehabilitation and empowerment
of poor people suffering from leprosy.

National Candy Cane Day.

National Whiners Day.
December 27.
NIMHANS was the amalgamation of erstwhile mental
hospital and the All India Institute of Mental
Health on 27 December 1974.

World Bank and International Monetary Fund came into

existence on December 27,1945.

Persia was renamed as Iran on 27 December, 1934.

Spain becomes republic on 27 December 1978.
December 28.
Padma Bhushan Ratan N. Tata(B:December 28,1937)is
an Indian businessman and Chairman Emeritus of Tata
sons limited.He was the chairman of Tata Group, a
Mumbai based conglomerate from 1991 to 2012.He
stepped down as chairman of Tata group on 28,
December 2012 but continues as the chairman
of the Groups Charitable trusts.

The Congress was founded on 28 December 1885 when

it held it’s first session attended by 72 delegates.

Alan Octavian Hume founded the Indian National Congress.

The first cinema show was played on December 28,1895

by Auguste and Louis Lumiere brothers at Paris.
December 29.
Deenanath Mangeshkar(B:29 December 1900;D:24 April 1942)
was a well-known Marathi theatre actor, a renowned
Natya Sangeet musician and an exceptional classical
vocalist.
Birth anniversary of Kuvempu(B:December 29, 1904;
D:November 11, 1994), Kannada novelist, poet and playwright.

The Karnataka government has decided to celebrate his birth anniversay

as Vishwa Manava Dina.

C.Ashwath(B:29, December 1936;D:29 December 2009) was an

Indian music composer and exponent of Bhavageete(expressive poetry)

in the Kannada language. He was also a singer.
December 30.
Ramana Maharshi ( born on December 30,1879;D:April 14
1950)was one of the outstanding Hindu Gurus of modern
times.
December 31.
”Person of the Year” is an annual issue of the
United States news magazine ”Time”, that features
and profiles a person. group, idea or object that
has done the most to influence the events of the year.
The tradition of selecting a ”Man of the Year”
began in 1927 with ”Time”editors contemplating
news makers of the year.Charles Lindbergh was the
Time’s first ”Man of the Year” for 1927.

Dattatreya Jayanti is observed on the full moon day

of  Margashira(as per Hindu lunar calendar)  month
Source:Collection.

ತುಳು ಗಾದೆಲು.

ಪಿಜಿನ್ ರಾವಂದ್;ಕಕ್ಕೆ ಪರಪಂದ್.
ಪಿಜಿನ್ ದ ಗುಡೆಕ್ ನೀರ್ ಪೊಗ್ಗಿ ಲೆಕ್ಕಾಂಡ್.
ಪಿಜಿನ್ ಗ್ ದಾಯೆ ಕರ್ಬೊದ ಬೇಲೆ ?
ಪಿಜಿನ್ ನಾಡುನಿ ಸಕ್ಕರೆ ಇತ್ತಿನ ಜಾಗೊನು.
ಪಿಜಿನ್ ನ್ ಪೆತ್ತದ ಲೆಕ್ಕ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುಜೆರ್.
ಪಿಜಿನ್ ಗ್ ರೆಕ್ಕೆ ಮೂಡುನಿ ಬೊಲ್ಪು ಗ್ ಬೂರ್ದ್ ಸೈಯರೆನೆ.
ಪೊಟ್ಟನ ಎದುರುಡು ಮೂಂಕು ಕಿಂರ್ಬಡೆ.
ಪಿದಾಯಿಡ್ದ್ ತೆಲಿಕೆ ಉಲಾಯಿಡ್ದ್ ಕೊಳಿಕೆ.
ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಕಳವಾಂಡ ದಾನೆ,ಬೀಗದ ಕೈ ಎನಡನೆ ಉಂಡು.
ಪೊಸತ್ತ್ ಡ್ ಬುಡೆದಿ ಬಾರೀ ಪೊರ್ಲು.
ಪೇರ್ ಕೊದ್ದಿನಾತ್ ರುಚಿ; ಕುಕ್ಕು ಪಂರ್ದಿನಾತ್ ರುಚಿ.
ಪರಬೆರ್ನ ಬಾಯಿಡ್ ಬಪ್ಪರ್ ಹೆಚ್ಚ.
ಪಾತೆರೊಡು ಬಿರ್ಸೆ ಆಯಿನಾಯೆ, ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ಪುಜೆ.
ಪುಗೆ ತಪ್ಪಾವರೆ ಪೋದುತೂಕು ಬೂರಿಯೆ.
ಪೊಟ್ಟಡ ಗುಟ್ಟು ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕ.
ಪೊಣ್ಣ ನ್ ಕನಪಿನ ಸುಲಭ,ಕೊರ್ಪಿನ ಕಷ್ಟ.
ಪತ್ತ್ ಬಾಲೆಲೆ ಅಪ್ಪೆ,ಸಾದಿಡ್ ಬೂರ್ದ್ ಸೈತಲ್.
ಪಂಡಿನೆನ್ ಕೇನಾಯೆ,ತಾನಾದ್ ಮಲ್ಪಾಯೆ.
ಪತ್ತಂದಿ ಬುಡೆದಿಡ ಇಜ್ಜಂದಿ ಕೊರತೆ.
ಪಸೆ ಇಜ್ಜಿಡ ದೋಸೆ ಲಕ್ಕಂದ್.
ಮೂಲ:ಸಂಗ್ರಹ .

ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ?

೧. ಭೂಮಿ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೊಪರ್ನಿಕಸ್ ,
ಗೆಲಿಲಿಯೋ ಹೇಳುವ ೩,೫೦೦ ವರ್ಷ ಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಭಾರತೀಯರು
ಹೇಳಿದರು. ವೇದದಲ್ಲಿ ಇದು ”ಗುರು ಲಾಘವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ” ಎನಿಸಿದೆ.
೨. ಪಂಚ ಕರ್ಮ =೫ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಶರೀರದ ಕುಪಿತ ದೋಷವನ್ನು
ಹೊರ ಹಾಕುವುದು . ವಮನ (ವಾಂತಿ ), ವಿರೇಚನ (ಗುದ ದ್ವಾರ ದಿಂದ
ಶರೀರದ ದೋಷವನ್ನು ಹೊರ ಹಾಕುವುದು,ಬಸ್ತಿ ಕರ್ಮ (ಕರುಳನ್ನು
ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡುವುದು) ,ರಕ್ತ ಮೋಕ್ಷಣ (ಅಶುದ್ಧ ರಕ್ತ ದೋಷ ನಿವಾರಣೆ )
ನಸ್ಯ ( ಮೂಗಿನ ದ್ವಾರದಿಂದ ಔಷಧ ಶಿರಸ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತಲಿನ
ಭಾಗಗಳ ಶುದ್ಧೀ ಕರಣ ಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ .)
೩. ಗ಼ುಲ್ಬರ್ಗ ಎಂಬುದು ಕಲಬುರಗಿ ಪದದ ಪಾರಸೀಕರಣ. ಪಾರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ
ಗುಲ್ ಎಂದರೆ ”ಹೂವು” ;ಬರ್ಗ್ ಎಂದರೆ ”ಎಲೆ ”ಎಂಬರ್ಥ. ”ಕಲಬುರಗಿ”
ಹೆಸರು ೧೬ನೇ ಶತಮಾನದ ವರೆಗೂ ರೂಡಿ ಯಲ್ಲಿತ್ತು.
೪. ಋಷ್ = ತಿಳಿದು ಕೋ . ಋಷಿ =ಜ್ಞಾನಿ .
೫. ಧನ್ವಂತರಿ,ಭಾಸ್ಕರ,ವರಾಹ ಮಿಹಿರರು ವೈದ್ಯಕೀಯ , ಗಣಿತ ,ಖಗೋಲ
ವಿಜ್ಞಾನ ಗಳಲ್ಲಿ ಋಷಿ ಗಳಾಗಿದ್ದರು.
ಮೂಲ:ಸಂಗ್ರಹ .