ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮಗಳು.

೧. ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ಗಗನ ಯಾತ್ರಿ -ರಾಕೇಶ್ ಶರ್ಮ.
೨. ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ಸೇನಾಪತಿ -ಕೆ. ಎಂ. ಕಾರಿಯಪ್ಪ.
೩. —–”————ಮಹಿಳಾ ರಾಯಭಾರಿ -ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಂಡಿತ್.
೪. ——”———–ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದವಿ ಪಡೆದ ಮಹಿಳೆ -ಆನಂದಿ
ಬಾಯಿ ಜೋಷಿ.
೫. ——”———-ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ-ಲಾಲಾ ಅಮರ್ ನಾಥ್.
೬. ——”——–ವರ್ಣ ಚಿತ್ರ -ಕಾಗಜ್ ಕೆ ಫೂಲ್ .
೭. ——”——–ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವಿ ಪಡೆದ ಮಹಿಳೆ -ಇಳಾ ಮಜುಂದಾರ್.
೮. ——”——-ವಿದೇಶಿ ಚಲನ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದ ಭಾರತೀಯ –
ಪಂಡಿತ್ ರವಿ ಶಂಕರ್.
೯. ——”———ಅಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರ -ಅಪ್ಸರ (೧೯೫೬ ಆಗಸ್ಟ್ ೪.)
೧೦. —-”——-ವಿಮಾನ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆ -ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಏರೋನಾಟಿಕ್ಸ್ .
ಮೂಲ :ಸಂಗ್ರಹ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s