ಕನ್ನಡ ಸೌರಭ .

೧. ಬಿಂಕ ಬಿಡಿ ,ನಕ್ಕು ಬಿಡಿ .
೨. ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದ ಅಬ್ಬರದಿಂದ ಲಾಭವಿಲ್ಲ .
೩. ದುಡಿಯುವ ಕೈಗೆ ಬಡತನವಿಲ್ಲ;
ಆಲಸ್ಯದ ಬದುಕಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲ.
೪. ಜನರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಜನಾರ್ಧನನ
ಕೈಯಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ .
೫. ಸುಗಂಧದ ಹೂವಾಗಿ; ಮುಳ್ಳಾಗದಿರಿ.
೬. ನರಿ ಬುದ್ಧಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದೂ ನರಿ ಹಿಂದೆ ಹೋಗೋರನ್ನು
ಏನೆನ್ನ ಬೇಕು?
೭. ಆಸರಿಗೆ ಉಪ್ಪು ನೀರೆಂಬಂತೆ.
೮. ದೇವರೆಂದರೆ ಒಂದು ಒಗಟು;ಬಿಡಿಸಲು ಹೋದಷ್ಟು
ಜಿಗಟು;ದೇವರೆಂದರೆ ಒಂದು ರೂಪಕ;
ಭಕ್ತರ ಯೋಗ್ಯತೆಯ ಮಾಪಕ.
೯. ಅಜ್ಞಾನ ಅಂಧಕಾರದ ಸೆರೆಮನೆ;
ಜ್ಞಾನ ಬೆಳಕಿನ ಅರಮನೆ.
೧೦. ಬೆಳಕಿಲ್ಲದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯ ಬಲ್ಲೆ;
ಕನಸು ಗಳಿಲ್ಲದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಡೆಯಲಿ ನಾನು ?
೧೧. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ದೀಪದ ಬತ್ತಿ ಇದ್ದಹಾಗೆ.
ತವರಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸೆಯ ಬೇಕು;ಗಂಡನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ
ಬೆಳಗಬೇಕು .
೧೨.ಬಿಗಿದ ಮುಷ್ಠಿ ಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಸ್ತ ಲಾಘವ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ .
೧೩. ದ್ವೇಷದ ಗೋಡೆ ಬದಲು ಪ್ರೀತಿಯ ಸೇತುವೆ ಕಟ್ಟಿ.
೧೪. ಮನವರಿಯದ ಕಳ್ಳತನವಿಲ್ಲ ;
೧೫. ಕೊಂಬೆಯಿಂದ ಕೊಂಬೆಗೆ ಹಾರುವ ಕೋತಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ
ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದ್ದಲ್ಲೇ ಸುತ್ತುತ್ತಿರುತ್ತದೆ.
೧೬. ತನ್ನ ಮನೆಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಹೋಗದ ಹೊರತು
ಪಕ್ಷಿಗೆ ಆಕಾಶದ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯದು.
೧೭. ಅವಸರದಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿ ಮೈ ನೆರೆದಳು ಎಂಬಂತೆ.
೧೮. ಮೂಗೆಂದು ಮೂಗು ಮುರಿಯ ಬೇಡಿ.
೧೯. ಬುದ್ಧಿವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅರಳಿಸುತ್ತಾನೆ;
ಸುಂದರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಣ್ಣು ಅರಳಿಸುತ್ತಾನೆ;
ಪ್ರೀತಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೃದಯ ಅರಳಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಮೂಲ :ಸಂಗ್ರಹ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s