ಕನ್ನಡ ಸೌರಭ.

ಲಹರಿ.
೧.ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಕಣ್ಣೇ ಆಸ್ತಿ. ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದಲೇ ನವರಸಗಳನ್ನು
ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ.
೨. ಅಂಬೆಗಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಸೀಮೋಲ್ಲಂಘನೆಯ
ದುಸ್ಸಾಹಸವೇತಕೆ?
೩.ನಮ್ಮೋನು ಅಂದರೆ ಅನ್ನಲಿ ಬಿಡಿ. ಅನ್ಯರು ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ
ಅನ್ಯಾಯ .
೪.ದೀಪ ಸುತ್ತಿ ಮೈ ಸುಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಾಯುವ ಪತಂಗಕ್ಕೇ
ಗೊತ್ತು ಅದರೊಳಗೇನು ಸುಖವಿದೆ ಅಂತ.
೫. ಮೂರು ವರ್ಷದ ಬುದ್ಧಿ ನೂರು ವರ್ಷದ ವರೆಗೆ.
೬. ಚೆಲುವೆಯ ನೋಟ ,ಒಲವಿನ ಮಾತು ,ಬೆಳಗಿನ ಬಿಸಿಲು,
ಹೊಂಗೆಯ ನೆರಳು ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನ .
೭. ನಿನ್ನೆಯನು ಮಡಚಿಟ್ಟು, ನಾಳೆಗಳ ಬಿಡಿಸೋಣ.
೮.ಎಲ್ಲ ನದಿಗಳೂ ಕಡಲನ್ನು ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ನಾವೆಗಳೂ
ದಡ ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ. ಬಿಟ್ಟ ಬಾಣಗಳೆಲ್ಲ ಗುರಿ ತಲುಪುವುದಿಲ್ಲ.
೯. ಯಾರಿಗೆ ವಿಧಿಯ ಬಲ ಬೆನ್ನಿಗಿರುತ್ತದೆಯೋ ಅವರನ್ನು
ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಕುಗ್ಗಿಸುವುದು ನಿರರ್ಥಕ.
೧೦. ಮದುಮಗನನ್ನೇ ಮರೆತು ಮದುವೆಗೆ ಹೋದರು
ಎಂಬಂತೆ.
ಮೂಲ :ಸಂಗ್ರಹ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s