ಕನ್ನಡ ಸೌರಭ.

ಲಹರಿ.
೧. ಕನಸುಗಾರನ ಮನೆಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್  (compound)ಇಲ್ಲ.
೨. ದೊಡ್ಡವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಸಣ್ಣವರಲ್ಲ ; ಯಾವುದೂ
ಸಣ್ಣದಲ್ಲ ,
೩. ಮನೆಯ ಒಂದು ಗೋಡೆ ಬಿದ್ದರೆ ಕಟ್ಟಿಸ ಬಹುದು. ಮನದ
ಗೋಡೆಯೇ ಬಿದ್ದರೆ ಕಟ್ಟಲಾಗದು.
೪. ದೇಹವೆಂಬ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಭೂತ ಪ್ರೇತಗಳ
ತಾಣವಾಗುತ್ತದೆ.
೫. ತಾಯಿ ಇಲ್ಲದ ತವರಿಗೆ ಮಗಳು ಬಂದರೆ, ಉರಿ ಬೇಸಗೆಯಲ್ಲಿ
ಮರಳುಗಾಡಿಗೆ ಬಂದಂತೆ.
೬. ಸೊಕ್ಕಿದ್ದರೆ ಯಾಣ; ರೊಕ್ಕವಿದ್ದರೆ ಗೋಕರ್ಣ.
೭. ಭಾವನೆಗಳೇ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಬಂಧುಗಳೆಲ್ಲಿಂದ ಬರಬೇಕು ?
೮. ಕಪ್ಪಗಿರುವುದೆಲ್ಲ ಇದ್ದಲಲ್ಲ.
೯. ಅಪಾತ್ರ ದಾನದಿಂದ ಅನಾನುಕುಲವೇ ಹೆಚ್ಚು.
೧೦.ಆಧ್ಯಾತ್ಮವೆಂದರೆ ಮಾನವನನ್ನು ದುಃಖದಿಂದ ಬಿಡಿಸುವುದು .
ಮೂಲ :ಸಂಗ್ರಹ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s