ಕನ್ನಡ ಸೌರಭ.

೧. ಕುಂತ್ರೆ ಕುರುಬ ; ನಿಂತ್ರೆ ಕಿರುಬ.
೨ತಾಳ ತಪ್ಪಿದವ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ. ನೀರುಳ್ಳಿ
ತಿಂದು ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟರು ಬಂಧು ಬಾಂಧವರು.
೩.ಕಣ್ಣ-ಕಣ್ಣ ಸಲಿಗೆ;ಇದು ಸಲಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಸುಲಿಗೆ.
೪. ಮುದುಕನಿಗೆ ತರುಣಿಯಾದ ಪತ್ನಿಯೇ ವಿಷ.
೫. ಮನುಷ್ಯನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿರ ಬೇಕು.
ಮನಸ್ಸಿನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಇರಬಾರದು.
೬.ಧರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬೆಳೆಯ ಬಹುದೇ ಧಾನ್ಯವ ?
ಮಳೆಯಿಲ್ಲದೆ ನೋಡ ಬಹುದೇ ಬೆಳೆಗಳ?
೭. ಸಾರಾಯಿಯನ್ನು ಒಡಲಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಕೊಂಡ
ಬಾಟಲಿ ತೂರಾಡಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ?
೮. ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗೆ ತಾರುಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವವರನ್ನು
ತಿದ್ದುವ ಚಿಂತೆ; ತಾರುಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ
ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ತಿದ್ದುವ ಚಿಂತೆ.
೯.ಕತ್ತಲೆಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬೆಳಕಿಗೆ, ಸುಳ್ಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ
ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವ ಗೌರವವಿತ್ತು ?
೧೦. ಹೃದಯವನ್ನು ಇರಿಯುವ ಭಾವನೆಗಿಂತ
ಹೃದಯವನ್ನು ಮಿಡಿಯುವ ಭಾವನೆ ಅತಿ ಪ್ರಧಾನ ;
ಇರಿತ ಹೃದಯ ವಿದ್ರಾವಕ ; ಮಿಡಿತ ಸಂವೇದನಾತ್ಮಕ.
ಮೂಲ:ಸಂಗ್ರಹ,

Advertisements

ಕನ್ನಡ ಸೌರಭ.

ಲಹರಿ.
೧.ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಕಣ್ಣೇ ಆಸ್ತಿ. ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದಲೇ ನವರಸಗಳನ್ನು
ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ.
೨. ಅಂಬೆಗಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಸೀಮೋಲ್ಲಂಘನೆಯ
ದುಸ್ಸಾಹಸವೇತಕೆ?
೩.ನಮ್ಮೋನು ಅಂದರೆ ಅನ್ನಲಿ ಬಿಡಿ. ಅನ್ಯರು ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ
ಅನ್ಯಾಯ .
೪.ದೀಪ ಸುತ್ತಿ ಮೈ ಸುಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಾಯುವ ಪತಂಗಕ್ಕೇ
ಗೊತ್ತು ಅದರೊಳಗೇನು ಸುಖವಿದೆ ಅಂತ.
೫. ಮೂರು ವರ್ಷದ ಬುದ್ಧಿ ನೂರು ವರ್ಷದ ವರೆಗೆ.
೬. ಚೆಲುವೆಯ ನೋಟ ,ಒಲವಿನ ಮಾತು ,ಬೆಳಗಿನ ಬಿಸಿಲು,
ಹೊಂಗೆಯ ನೆರಳು ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನ .
೭. ನಿನ್ನೆಯನು ಮಡಚಿಟ್ಟು, ನಾಳೆಗಳ ಬಿಡಿಸೋಣ.
೮.ಎಲ್ಲ ನದಿಗಳೂ ಕಡಲನ್ನು ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ನಾವೆಗಳೂ
ದಡ ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ. ಬಿಟ್ಟ ಬಾಣಗಳೆಲ್ಲ ಗುರಿ ತಲುಪುವುದಿಲ್ಲ.
೯. ಯಾರಿಗೆ ವಿಧಿಯ ಬಲ ಬೆನ್ನಿಗಿರುತ್ತದೆಯೋ ಅವರನ್ನು
ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಕುಗ್ಗಿಸುವುದು ನಿರರ್ಥಕ.
೧೦. ಮದುಮಗನನ್ನೇ ಮರೆತು ಮದುವೆಗೆ ಹೋದರು
ಎಂಬಂತೆ.
ಮೂಲ :ಸಂಗ್ರಹ.

ಕನ್ನಡ ಸೌರಭ.

ಲಹರಿ.
೧. ಕನಸುಗಾರನ ಮನೆಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್  (compound)ಇಲ್ಲ.
೨. ದೊಡ್ಡವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಸಣ್ಣವರಲ್ಲ ; ಯಾವುದೂ
ಸಣ್ಣದಲ್ಲ ,
೩. ಮನೆಯ ಒಂದು ಗೋಡೆ ಬಿದ್ದರೆ ಕಟ್ಟಿಸ ಬಹುದು. ಮನದ
ಗೋಡೆಯೇ ಬಿದ್ದರೆ ಕಟ್ಟಲಾಗದು.
೪. ದೇಹವೆಂಬ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಭೂತ ಪ್ರೇತಗಳ
ತಾಣವಾಗುತ್ತದೆ.
೫. ತಾಯಿ ಇಲ್ಲದ ತವರಿಗೆ ಮಗಳು ಬಂದರೆ, ಉರಿ ಬೇಸಗೆಯಲ್ಲಿ
ಮರಳುಗಾಡಿಗೆ ಬಂದಂತೆ.
೬. ಸೊಕ್ಕಿದ್ದರೆ ಯಾಣ; ರೊಕ್ಕವಿದ್ದರೆ ಗೋಕರ್ಣ.
೭. ಭಾವನೆಗಳೇ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಬಂಧುಗಳೆಲ್ಲಿಂದ ಬರಬೇಕು ?
೮. ಕಪ್ಪಗಿರುವುದೆಲ್ಲ ಇದ್ದಲಲ್ಲ.
೯. ಅಪಾತ್ರ ದಾನದಿಂದ ಅನಾನುಕುಲವೇ ಹೆಚ್ಚು.
೧೦.ಆಧ್ಯಾತ್ಮವೆಂದರೆ ಮಾನವನನ್ನು ದುಃಖದಿಂದ ಬಿಡಿಸುವುದು .
ಮೂಲ :ಸಂಗ್ರಹ.

Important Events of May.

1.In Denmark, May 1st is known as ”Maj-kat”, meaning

”May -Cat” and is also a  joking day.

National Asthma and Allergy awareness Month.

National Electrical Safety Month.
National Salad Month.
Older Americans Month.
Nurses Week-first Week of the month.
Wild flower week-II week of the month.
National Bike Week-III week of the month.
National Police Week-III Week of the month.
Emergency Medical Services week-IV week
of the month.

Second  Sunday in May is Mothers’ Day.

Military Spouse Day is celebrated on the Friday

before Mother’s Day in May.

Last Monday of May is Memorial Day.

First Tuesday in May-World Asthma Day
First Friday in May-Space Day.

First Sunday of May-World Laughter Day.

Created by Madan Kataria. The first celebration of

First Thursday of May is National Day of Prayer in U.S.

May-1.International  Workers Day(W.E.F.1886).
May day is celebration of world’s labour rights.
Birth anniversary(B:1 May 1919;D:24 October 2013)
of Manna Dey, Indian play back singer.
Loyalty Day is observed on May 1, in the United States.

It is a day set aside for the reaffirmation of loyalty

to the United States and for the recognition of

the heritage of American freedom.

12th century saint, Madivala Machideva who fought

valiantly against King Bijjala’s army to protect manuscripts

of vachanas written by  Sharanas and transported them from

Basava Kalyana.
England united with Scotland on May 1,1707.
State of Gujarat was founded on May 1, 1960.
Ramakrishna Mission was founded by Swami Vivekananda
on May 1st, 1897.
The centenary of Gandhi’s arrival in South Africa(1893) was

celebrated on May 1993.
Empire State Building(1931)turns 84. The 381 metre sky
scraper is situated in New York. The 102 story sky scraper
was designed by William F. Lamb.
Birth anniversary(1932) of S.M.Krishna, politician.
He served as Minister of External Affairs from 2009 to 2012.
Urs festival or death anniversary of Sufi saint Kwaja Moinuddin Chisti,

the founder of Chishtiya Sufi order in India. His anniversary is

celebrated in the 7th month of the Islamic lunar calendar.

The festival is held at the tomb of the Sufi saint at Ajmer,

a city in Rajasthan State of India.
Death anniversary of Leonardo Da Vici was an Italian painter.
(B:15 April 1452;D:2, May 1519) ”Mona Lisa” and
”The Last Supper”are his famous paintings. His works
covered 4 main themes-painting, architecture, the elements
of mechanics and human anatomy.
Osama Bin Laden(B:10,March 1957;D:May 2, 2011). He was the
founder of ”Al-Qaeda”. He claimed responsible for the
September 11 attacks on U.S.

Akshaya Tadige, third day in the month of  Vaishakha,

(as per Hindu Calender) is considered as an auspicious day

to purchase gold and to start  new business.
Brothers and sisters day.
David Beckham(B:1975) is an English former professional
footballer.
Scurvy awareness Day.
3.”Raja Harishchandra” movie was first  shown in public on

May 3, 1913 at Bombay’s  Coronation cinema theatre ,Girgaon.

Dada Saheb Phalke was the producer.
Mohan Singh Oberoi(B:15 August 1898;D:3 May 2002) was the
founder and chairman of Oberoi Hotels and resorts.
Birthday of  Golda Meir,(1898) Prime Minister of Israel.She was an Israeli

teacher, politician and the 4th Prime Minister of Israel. She was the first

and world’s third woman to hold such an office. She was described as the

”Iron Lady ” of  Israeli politics.

World Press Freedom Day, (since 1993) to inform the
international community that freedom of press and freedom of
expression are fundamental human rights.
Inter national energy day.
Birthday of  ”Sadhvi” Uma Bharati(1959),Indian politician.

Join Hands Day is a national volunteer day that brings young people

and adults together to begin a year-round process of relationship

building and to make  great contributions to their communities.
Hug your cat day.
Kannada Sahitya Parishat was founded on May 3,1915 by

H.V.Nanjundaiah.
Ka.Sa. Pa. enters into its centenary year on 2015.
Death anniversary of Nargis Dutt,(B:1 June 1931; D:3 May 1981),
Bollywood actress.
Constitution Day(Japan), 1947
First Sunday of  May is celebrated as ”world Laughter Day”.

First celebration was on January 10,1998.Founder was Dr.Madan Kataria.

Northern Ireland founded date-May 3, 1921.

International Sun Day.

4.Death anniversary (B:20 November 1750;D:May 4,1799) of  Tippu
Sultan,known as ”Tiger of Mysore”. He was scholar, soldier and poet.

Global Campaign  for Education Week(4 to 11). The week highlights

activities and encourages action throughout the year across  the

U.S. to address the urgent need of  universal quality of education.

This year’s theme is ”education and disability”.

Birthday of  Tyagaraja(1767) . He was one of the greatest  musician

and composer of carnatic music.He attained samadhi on 6 January, 1847.

The Bangalore  Metropolitan Transport  Corporation(B.M.T.C.) has

declared   the 4th of every month is celebrated as  Bus Day in Bangalore

so that people use public transport instead of their own vehicles.

Birthday of Audrey Hepburn,(1929),”My Fair Lady” damsel and

hollywood star.(B:4 May 1929;D:20 January 1993)
U.N. Global Road Safety Week(4 to 10)
International fire fighters day.
Star wars day.
Greenery day.
Bird day.
5.International day of the Midwives.
First Tuesday of May is World Asthma Day.
Liberation day in Netherland to mark the end of the
occupation by Nazi Germany during the World War II.
Europe day of the Council of Europe.
Battle of Puebla Day(Mexico) since 1862.
Children’s day(Japan)
Death anniversary of Naushad(B:December 25, 1919;
D:May 5,2006)He was an Indian music composer and director.
Anniversary of Jet airways(Chairman-Narendra Goel).
Europe Day for Council of Europe.

The International Federation of Red Cross and Red

Crescent Societies was founded on 5, May 1919 in Paris

in the aftermath of World War I.

Kannada Saahitya Parishat was established on 5 May 1915.
6.International No Diet Day.
Sigmund Freud(B:6 May 1856; D:23 September 1939)was the
Father of Psycho analysis. He was an Austrian neurologist.
Birthday of  Tony Blair(1953),He is a British Labour Party
politician who served as Prime Minster of  U.K. from  May 1997
to June 2007.

Velu Thambi (B:6 May 1765;D:March 28,1809)was a prominent

freedom fighter. He was the minister of Bala Rama Verma,

Maharaja of Travancore. He was one of the earliest individuals

to rebel against the British East India Company’s supremacy

in India.
No homework day. Children will not do their homeworks
in order to mark this special day.

National Nurses Day.
7.Birth anniversary of  Rabindranath Tagore(B:7 May 1861;

D:7 August 1941)). He was a Bengali poet , short story writer,

song composer,novelist,playwright, essayist and painter.He

modernised Bengali art.Gitanjali(song offerings),Gora(fair faced)

and Ghare-Baire (the home and the world) are his best known

works.He was the first Nobel Prize laureate(1913) in literature.

Birthday of  Dr.Narayan Subbarao Hardikar(1889).

He was a freedom fighter and Congress politician

who founded  ”Congress Seva Dal.”
Mary Mahoney(B:1845,May 7;D:1926, January 4)was the
first African woman to hold the nursing position
in the U.S.
Godrej and Boyce Manufacturing  Company Ltd. was

established in 1897.
National day of prayer.(first Thursday of May)
May 8.World Red Cross And Red Crescent Day  is observed

to mark the birth anniversary of  Henry Dunant(1828),

who founded the Red Cross.He was a Swiss businessman and

social activist. The movement is active across 150 countries.
He was the first recipient of Nobel Peace Prize.

Norway was liberated on 8 May, 1945 after 5 years of occupation

by  Nazi forces.
World Thalassaemia Day.
Clean up your room day.
Birthday of Shankar Mokashi Punekar(1928). He was a

well known writer in the Kannada language.
International thalassaemia day.
May 8 and May 9 is the time of remembrance and reconciliation
for those who lost their lives during the second world war.
9.Anniversary of defeat of Nazi Germany in World War II

(1945) and allied victory in Europe and end of World War II.

World War II brought  decolonisation in its wake-Philippines,

India,Pakistan, SriLanka, Burma and Indonesia were decolonised.

Rajput warrior Rana Pratap Singh was born on May 9,1540.

He fought against Mughal emperor Akbar for freedom of Rajputs.

Anniversary of  Disneyland.
International migratory bird day is observed on II Saturday
in May.
Europe Day for European Union.
Victory Day in Russia(1945) marks Germany’s unconditional
surrender to Soviet Union, ending one of the bloodiest wars
in Russian history.
Second Saturday of May is World Fair Trade Day.
10.World Lupus Day aims to raise awareness of a disease

that is little known , but can have devastating effects on

sufferers and their families.

National Train Day is held each year on the Saturday

closest to May 10.

Raj Bhowmik Global Compassion Day, a day to honour Hope

for Humanity and celebrate compassion in our lives.
Mothers Day is observed on second Sunday of May,
since 1912. Mothers day in England dates back to 1600.
Greeks honour Rhea, wife of Cronus and mother of many
deities of Greek mythology.
Outbreak of sepoy mutiny in Meerut on 1857 also known as
First war of independence.
Pankaj Mallik(B:May 10, 1905;D:February 19,1978)was a
Bengali music director.
Winston Churchill(B:30,November 1874;D:24, January 1965)
became Prime Minister of U.K. on May 10, 1940.
Birth anniversary(1931) of Dr. Chidananda Murthy, Kannada
author.
Louis XVI (B:23 August 1754;D:21 January 1793) became king
of France from 10th May 1774 to 4th September 1791.

Karnataka Soaps and Detergents Limited is known for its

Mysore Sandal Soap is completing its 100th year on May 10, 2016.
11. National Technology Day.
Jiddu Krishnamurthy(B:11 May 1895;D:17 February 1986)
was a speaker and writer on philosophical and spiritual subjects.
National Women’s Health Week.(May 11 to 17).

Second Sunday in the month of May is observed as Mothers’ Day.

Buddha smiles again  on May 11,1998. India stunned the world

by testing 3 nuclear devices at Pokhran in Rajasthan.

Robert Jarvik MD (B:May 11, 1946) is an American scientist,known

for his role in developing the Jarvik 7, artificial heart. He implanted

it in patient Barney Clark in 1982.

Mrinalini Sarabhai(B:May 11,1918;D:January 21,2016)was an

Indian classical dancer. She was known as Martha Graham of India.
May 12.Kalpana(B:8 July 1943;D:12 May 1979) was Kannada film actress.
International Nurses Day.It is the anniversary of  the birth

of  Florence Nightingale (1820),who is widely considered as the

founder of  modern nursing.The day also marks the contributions,

nurses  make to society.

The birthday of Florence Nightingale, founder of modern nursing

has been designated as World Chronic Fatigue Syndrome

Awareness Day.

Birth anniversary of  Jiddu krishnamurti(1895),an Indian

American philosopher and author.
Deadly Sichuan earth quake in China(2008). 87,150 people were
killed or missed and 4,80,000 people became homeless.
D.R.D.O. (Defence Research and Development Organization) was
formed on May 12, 1958.

13.I.E.E.E., the world’s  largest technical professional society

commemorates its anniversary with a variety of activities

including the first I.E.E.E. Engineering the Future Day on 13 May.

I.E.E.E.stands for the Institute of  Electrical and Electronics

Engineers.Pronounced as Eye-Triple-E, it was formed in 1963.

(Founded in 1884 as A.I.E.E., it merged with I.R.E. and the

I.E.E.E. was formed in 1963.)

Birthday(1956) of Sri Sri Ravi Shankar(1956), founder of
the” Art of Living Foundation” He is a spiritual leader.
R.K.Narayan,author(B:10 October 1906) passed away(2001).
George Dantzig,(B:8 November 1914) passed away(2005) .He was
a mathematician and his innovation was Linear Programming in
applied mathematics.
Jaipur bombings on May 13,2008, killed80 people and injured 216.
14.In India Vaishakh Purnima day is known as Buddha Jayanthi

day(birthday). In 2014, birthday of Buddha is observed in May 14,

2014 as per Hindu calendar.
Independence day of Israel(1948)

Mark Zuckerberg (B:May 14, 1984)is one of the 5 co-founders

of the social networking website, ”Facebook”.
15. International Day of the Families.Theme is”Men in charge?
Gender equality and children’s rights in contemporary families.”
Yellow day-Rose day in South Korea.Lonely hearts gather for
curry and companionship.
Birthday of Madhuri Dixit, Bollywood actress(1967)
Birthday of Shainy Ahuja(1975).He is an actor and model.
John Shepherd Barron(B:23 June 1925;D:15 May 2010) invented
A.T.M. and PIN(Personal Identification Number)
Bhairon Singh Shekhawat(B:23 October 1923;D:15 May 2010)was
the 11th vice president of India.
Katherine Anne Porter(B:15 May 1890;D:18 September 1980) was
Pulitzer Prize winning American journalist, essayist, short
story writer, novelist and political activist.
16.Junko Tabei (B:22 September 1939 D:16 May 1975) became
the first woman to reach the summit of Mt. Everest.
Armed Forces Day is observed on third Saturday of May.
Birthday of  Pierce Brosnan(1953), an Irish actor and
environmentalist.

Maria Gaetana Agnesi (B:May 16, 1718;D:January 9, 1799)

was an Italian mathematician, philosopher, theologian

and humanitarian.She was the first woman to write a

mathematics handbook and the first woman appointed

as a mathematics professor at a university.

Oscar award is the brainchild of the Academy of Motion Picture

Arts and Sciences(A M P A S).It is an annual American award

ceremony hosted by  A M P A S.The first award was presented

on 16 May 1929.

Sikkim officially became 22nd State  of Indian Union on

16, May 1975.

17. World Telecommunication and Information Society Day

w.e.f.2005.The day had  previously been  known as World

Telecommunication Day to commemorate the founding of

International Telecommunication  Union in 17 May, 1865.
International day against Homophobia,Transphobia and Biphobia.
World Hypertension Day.
Anupama Niranjan(B:17 May 1934;D:15 February 1991) was
a doctor and writer of modern Kannada fiction and non-fiction.
Anna Jameson(B:17 May 1794;D:17 March 1860) was a British
woman travel writer.
Valeria Novodvorskaya(B:17 May 1950;D:12 July 2014) was a
liberal Russian politician and founder of the ”Democratic
Union”party.

Norwegian Constitution Day is the National Day of Norway

(observed since 17 May, 1814)
18.International  Museum Day since 1997.
World AIDS Vaccine Day.
India conducted  first  nuclear test at Pokhran in 1974.

The perfect date for turning over a  new leaf(making new resolutions)

is not January 1st but May 18.

Formula-MXO=Bh(H+R)XS; where M=motivation;O=Opportunity;

Bh for proximity to a national holiday(May 30 in U.K.)

H= increasing hours of daylight;

R=reflection time; S=success.

It all adds upto May 18-today is the ideal time of the year

to make resolutions according to psychologist Cliff Arnall.
Deve Gowda(B:18 May, 1933)is a politician and was the 12th
Prime Minister of India from June 1996 to April 1997.

19.Birthday of Ruskin Bond(1934). He is an Indian author of

British descent. Indian Council for Child Education recognized

his pioneering  role in the growth of  children’s literature in India

and awarded him the Sahitya Academy Award in 1992 for his work

”Our Trees Still Grow in Dehra”.
Vijaya Tendulkar(B:7 January 1928;D: 19 May 2008)was a Marathi
playwright.
African Week is celebrated from May 19 to 25 under the theme

”Youth embracing African Heritage”.
R.N.Jayagopal(B:17 August 1935;D:19 May 2008)was an Indian
film director and lyricist in Kannada cinema. He had written
over 12,000 film songs.
Nathuram Godse(B:19,May 1910;D:15 November 1949) assassinated Gandhiji.
Girish Karnad(B:19 May 1938) is a writer, playwright, screenwriter,
actor and movie director in Kannada language films.
Janaki Ramachandran(B:30 November 1923;D:19 May 19, 1996)
was an actress and politician.She was the chief minister of Tamilnadu
from 7 January to 30 January 1988.
P.Leela(B:19 May 1934;D:October 31 2005)was a popular Indian
playback singer.
Jamsetji Nusserwanji Tata(B:3,March 1839;D:19,May 1904) was an
Indian pioneer industrialist who founded the Tata Group.
Tamae Watanabe became the oldest woman(73 years) to scale
Mt.Everest.
Neelam Sanjeeva Reddi(B:19 May 1913;D:1 June 1996)was the 6th
and youngest ever President of India.
B.Shyama Sunder(B:21 December 1908;D:19 May 1975)was a leader
of backward classes, prolific writer jurist and parliamentarian.

Mustafa Kemal Ataturk(B:19 May 1881;D:10 November 1938)

was the first President of  Turkey.He is credited with being the

founder of the Republic of Turkey.”Peace at home, peace in the world”

was his watch word.
20.Mt. Everest peak was first  scaled on 20th May 1953 by  Roberts

and Sen Tenzing.
Premalatha Agarwal(B:1963) is the first Indian woman to
conquer the top peaks of the 7 continents, popularly
called the 7 summits.On May 20,2011, she became the oldest
Indian woman to have scaled the Mount Everest(29,029)at
the age of 48 years.

Aravind S. Nadakarni(B:1931 D:May 20, 2008) was a Kannada poet.
Christopher Columbus(D:May 20 1506) was an Italian explorer, navigator
and colonizer.
Socrates was born(May 20, 467 BC)in Athens.He was a philosopher.
Bipin Chandra Pal(B:November 7, 1858;D:May 20 1932) was an Indian
nationalist. He was among the triumvirate of Lal, Bal Pal.He was
known as the Father of Revolutionary Thoughts in India and was a
freedom fighter.
P.T.Usha(B:20 May 1965) is an Indian athlete.

World Metrology day which marks the signing of Metro Convention

on 20 May, 1875.

21.The death anniversary of  Rajiv Gandhi(1991) is observed as

Anti-Terrorism Day.He was assassinated at Perambudur, Tamilnadu.
He was the son of Firoz Gandhi and Indira Gandhi.
Clara Barton and a circle of her acquaintances founded the American
Red Cross in Washington, D.C. on May 21, 1881.
World Day for Cultural Diversity  for Dialogue and Development.

Birthday of Aditi Gowitrikar(1974), an Indian model, actress and

a doctor.
Arunima Sinha is the first female amputee to climb Mt. Everest.
Aditya Chopra(B:May 21, 1971) is an Indian film director, producer
Screenwriter and distributor.
22. Birthday of Rajaram Mohan Roy(1772), a social reformer and

philosopher.He founded Brahmo Sabha in 1828.He was the first

Indian to protest against Sati, an Hindu custom according to which

a wife immolate herself at the funeral pyre of her husband. He won

the cause when Lord William Bentinck, the Governer General of India

passed a law in 1829 abolishing the act of Sati.
Chile earthquake of the magnitude of 9.5 on 22 May 1960
killed nearly 6,000.
National Maritime Day in U.S.
Naomi Campbell(B:22 May 1970) is an English model,singer,
actress and author.
International Day for Biological Diversity since 2001.
Theme for 2015 is ”Biodiversity for sustainable development”.
Mangalore plane crash(2010). Out of the 160 passengers and
6 crew members on board, only 8 passengers survived.
Sir Laurence Olivier (B:22 May 1907;D:11 July 1989)was
an English actor.
Deadliest earthquake at China near Xining on May 22, 1927
killed 40,900 people.
Ceylon became republic (1972) and the name changed
into Sri Lanka.
23. World Turtle Day.
Anatoly Karpov(B:May 23, 1951) is a Russian chess
grand master.

Roger Moore,James Bond actor and British icon, aged 89

(Born:14 October 1927) dies on May 23,2017.

;

24.Commonwealth Day is celebrated  among commonwealth

nations to celebrate unity between them.
Queen Victoria’s birthday is on May 24, 1819.
World Schizophrenia  and Psychosis    Day.
Independence day of Ecuador.It got independence from
Spain on May 24, 1822.
Rajesh Roshan(B:24 May 1955)is a music composer of Hindi
cinema.
Kawdoor Sadananda Hegde(B:June 11, 1909;D:24 May 1990)
was former speaker of Lok Sabha and Supreme Court
chief justice.
Bachendri Pal(B:24 May 1954) is an Indian mountaineer,
who in 23 May  1984 became the first Indian woman to reach
the summit of Mount Everest .

Brothers Day.

25.Actor Sunil Dutt,(B:6 June 1929 to 25 May 2005)
son of ”Mother India” Passed away(2005).He was an actor,
producer, director and politician.
Karan Johar(B:25 May, 1972) is an Indian film producer,
director, screen writer, costume designer, actor and
television personality.
Joe Brown and George Band were the first to climb the 8586

metre high Kanchan Junga, the world’s highest peak ,on 1955.
On 25th May(1967)Charu Majumdar launched a peasants uprising
at Naxalbari in Darjeeling district of West Bengal.Now it is
known as Naxalite movement.
Ismail Merchant, the Indian born film maker and director

died at London.His films-”Heat and Dust”,” The Remains of the Day”

Death anniversary of  Ashutosh Mukherjee(1924), a prolific

Bengali educator and Vice Chancellor of University of Calcutta.
Ras Bihari Basu(B:25 May 1886;D:21 January 1945)was a
revolutionary leader against the British raj in India
and organizer of Ghadar revolution.

Africa Day is the annual commemoration of founding of the

organization of Africa Unity on May 25, 1963.

Towel Day is celebrated as a tribute to the author Douglas Adams

by his fans.
Geek Pride day is to promote Geek culture.
May 25 to 31-week of solidarity with the peoples of
non-self-governing territories.
Memorial Day is celebrated  every year on the final Monday of May.

Memorial Day originated after the American civil war to

commemorate the union and confederate soldiers who died in the

civil war.
Malawat Purna on 25th May 2014 scaled the Mt. Everest.
She is the youngest woman(aged 13 years) in the world
to climb the highest Everest peak.
Geetha Kulkarni (B:1927;D:25 May 1986)was an eminent
Kannada novelist.

27.Death anniversary of Jawaharlal Nehru(1964). He was the first
Prime  Minister of India.

28.Birthday of  N.T.Rama Rao(1923). He was the founder of Telugu

Desham Party.

Birthday of Vinayak Damodar Savarkar(B:28 May,1883
D:26 February 1966). He was a politician,

pro-independence activist, poet, writer and playwright.He advocated

dismantling of the system of caste  in Hindu culture and reconversion

of the converted  Hindus back to Hindu religion.
National flag day , Philippines.

Ruzena Bajcsy (B:28 May 1933) is an American computer scientist

who specializes in general robotics.

Menstrual Hygiene Day.

International day of action for women’s  health.
29.Edmund Hillary of  Newzealand and  Nepalese  Sherpa mountaineer

Tensingh Norgay  became the first climbers  who reached  the summit

of Mt. Everest on May 29, 1953.

Birthday of Ambarish(1952), an Indian and Kannada film actor and

a politician from Karnataka.He expired on 24 November 2018.

Birthday of  Padma Bhushana Dr. K. Venkata Lakshmamma(1906),

a Bharata Natya dancer of Mysore style.

Birthday of  John F.Kennedy(1917).He was an American politician

who served as  the 35th  President of  United States  from January

1961 until he was assassinated in November 22,1963.
International day of U.N.Peacekeepers.

Memorial Day is observed on the last Monday of May

in U.S. and commemorates all men and women who have

died in military service for the U.S.

Shri. T.M.A.Pai(B:30 April 1898;D:29 May, 1979) was an Indian doctor,

educationist,banker and philanthropist.

Shri T.A.Pai(B:17 January 1922;D:29 May 1981) was chairman of

Syndicate bank and founder  of  T.A.Pai Management Institution.

National Journalists Day.

30.Birthday of Ravichandran(1961), Kannada film actor.
Crazy star V.Ravichandran(B:May 30,1961)is a Kannada
cinema actor.
Birthday of Paresh Rawal(B:1950).He is an Indian film
actor, thespian and politician.
Guru Arjun Dev (B:14,April 1563;D:30 May 1606)was the
first martyr of Sikh faith and the 5th of the ten Sikh
Gurus. He compiled and installed the Adi Granth, ”Guru
Granth Sahib”, the living Guru. He was executed by
Mughal emperor Jahangir.
Goa was a union territory. It became the 25th state of India

on 30th May 1987.
France’s favourite saint Joan of Arc was martyred
by her English foes.
World Neighbors Day.
31. World No Tobacco Day.
The philosopher Queen of Indore, Ahalya Bai Holkar
(B:31, May 1725;D:13 August 1795)
Birthday of Clint Eastwood(1930).He is an American
actor,film director, producer, musician and politician.
Brooke Shields is(B:1965)is an American actress and model.
South Africa achieved independence from Britain on 31,
May, 1910.However official independence day of South Africa
is celebrated on 27th of April every year, to commemorate
the first democratic non-racial elections held in 1994.
Earthquake at Quetta in Pakistan on 1962, May 31,killed
50,000 people.
Earthquake at Peru on 1970, May 31, killed 67,000.

On May 31, 1910 the Girl Guides movement was formed

by Agnes Baden Powell.
Source:Collection.