ಕನ್ನಡ ಸೌರಭ .

ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತನ.

1)ಜಗದೀಶನಾದ ಭಗವಂತನ ನಾಮ,ರೂಪ,ಮಹಿಮೆಯನ್ನು

Think ,Thank and Ink ಮಾಡುವುದೇ ಮನುಜರೆಲ್ಲರ

ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ.

2)ಜಪ =ಜ (ಗದಗಲವಿರುವ) ಪ(ರಿಮಳ ಬೀರೋ)–ಆಪ್ತ

ವಿನಂತಿ:”ನನ್ನನಳಿಸು, ನಿನ್ನ ಮೆರೆಸು ;

ಬಂದು ನೆಲೆಸು ಹೃದಯ ಪದ್ಮಾಸನದಲಿ”

3)ವಿವಿಧ ಹಣ್ಣುಗಳ ಆಕಾರ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ.

ಆದರೆ ಒಳಗಿನ ಸತ್ತ್ವ ಒಂದೇ. ಅಂತೆಯೇ ವಿವಿಧ ಧರ್ಮಗಳು

ಪುಷ್ಟೀಕರಿಸುವ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ತತ್ತ್ವಗಳು ಒಂದೇ.

ಧರ್ಮಗಳು ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯಂತಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ

ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಒಳಗಣ ಸತ್ತ್ವವಿದ್ದಂತೆ.

–Prof .K .P .Puthuraya ,Bangalore .

ಗಾದೆಗಳು.

ದಾನಕ್ಕಿಂತ ನಿಧಾನ ದೊಡ್ಡದು.

ನಿಜ ನುಡಿದರೆ ನಿಷ್ಠೂರ.

ಎಲ್ಲಾ ನುಡಿ ಬೆಳಕಲ್ಲ; ಸತ್ಯದ ನುಡಿಯೇ ಬೆಳಕು.

ನಯಶಾಲಿ ಆದವನು ಜಯಶಾಲಿ ಆದಾನು.

ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ?

ಸ.ಸ.=ಸಮುದ್ರ ಸಸ್ಯ.

ಧ.ಧಾ.= ಧನ, ಧಾನ್ಯ.

ನಾ.ನು.=ನಾಡು ನುಡಿ.

ದು.ದೂ.=ದುರಾಲೋಚನೆ , ದೂರಾಲೋಚನೆ .

-ವಾಣಿ.

ಭಾವಗೀತೆ.

ದೀಪವೂ ನಿನ್ನದೇ , ಗಾಳಿಯೂ ನಿನ್ನದೇ;

ಆರದಿರಲಿ ಬೆಳಕು ;

ಕಡಲೂ ನಿನ್ನದೇ, ಹಡಗೂ ನಿನ್ನದೇ;

ಮುಳುಗದಿರಲಿ ಬದುಕು;

ಬೆಟ್ಟವೂ ನಿನ್ನದೇ, ಬಯಲೂ ನಿನ್ನದೇ;

ಹಬ್ಬಿ ನಗಲಿ ಪ್ರೀತಿ;

ನೆಳಲೋ, ಬಿಸಿಲೋ ಎಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನದೇ;

ಇರಲಿ ಏಕ ರೀತಿ;

ಆಗೊಂದು ಸಿಡಿಲು, ಈಗೊಂದು ಮುಗಿಲು

ನಿನಗೆ ಅಲಂಕಾರ;

ಅಲ್ಲೊಂದು ಹಕ್ಕಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಮುಗುಳು

ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ;

ಅಲ್ಲಿ ರಣ ದುಂದುಭಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ವೀಣೆ ;

ನಿನ್ನ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ;

ಆ ಮಹಾ ಕಾವ್ಯ ಈ ಭಾವಗೀತೆ;

ನಿನ್ನ ಪಾದ ಧ್ವನಿ.

-K .S .Narasimha Swami .

ಬಾಳಿನ ಸಿಹಿ-ಕಹಿಗಳನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ

ಸಂಕಲ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಹರ್ಷದಿಂದ

ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ.

ಮೂಲ:ಸಂಗ್ರಹ.

Advertisements

Do you know?

1)There’s no difference between a ”millennium”
and a ”chiliad”. Both words mean ”a period of
one thousand years”-the former from Latin, the
latter from Greek.
2)Wisdom teeth (third molars) contain a valuable
reservoir of tissue for the creation of stem cells.
3)Cancer cure in betel leaf- a compound similar to
chlorogenic acid-found in paan, kills the cancerous
C.M.L. cells without harming normal cells. Chronic
Myeloid Leukemia (C.M.L.) attacks white blood cells.
4)The gospels of journalism–check, doble check and
re-check.
5)Finger nails grow faster than toe nails.
6)Urdu is written in Arabic script. Hindi is written in
Nagari.Hindustani is a creative combination of Hindi and
Urdu developed by Gandhiji. Hindustani can be written in
both the scripts.(Arabic and Nagari)
7)Our eyes react to different shades of light and what
we determine as colors are but different wavelengths of light.
8)Sapho, the female poet of ancient Greece, is known as
”tenth muse.”
9)Ram Nam is a mantra which gives people divine solar
energy.-Hummel Rozalia.
10)Eucalyptus trees consume less water per unit of wood
when compared to other trees.
11)Calcium carbide, a material more commonly used for
welding purposes is used in the ripening process of fruits.
12)Nothing is lost in the Universe. Matter turns into energy,
energy turns into matter.-Buddha.
Source:Collection.

ಕನ್ನಡ ಸೌರಭ.

ಕುಲು ದಶೇರಾ.

ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಕುಲು ಕಣಿವೆಯ ಈ ಹಬ್ಬ ವಿಜಯ

ದಶಮಿಯಂದು ಆರಂಭವಾಗಿ ಏಳು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯು

ತ್ತದೆ. ಶ್ರೀ ರಾಮ ಲಂಕೆಯಲ್ಲಿ ರಾವಣನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ ದಿನ

ವನ್ನು ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿಜಯದಶಮಿಯ ಹಬ್ಬವಾಗಿ

ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.ಕುಲು ಕಣಿವೆಯನ್ನು ಆಳುತ್ತಿದ್ದ ರಾಜ ಜಗತ್

ಸಿಂಗ್ ಕ್ರಿ.ಶ.1637ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ರಘು

ನಾಥನ ಮೂರ್ತಿ ಇರಿಸಿ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದ್ದ. ಅಂದಿನಿಂದ

ಇಲ್ಲಿ ದಶೇರಾ ಹಬ್ಬವನ್ನು ರಘುನಾಥನ ಉತ್ಸವವಾಗಿ ಆಚರಿಸು

ತ್ತಾರೆ.

ಕುಲು ಕಣಿವೆಗೆ ದೇವಭೂಮಿ ಎಂದು ಹೆಸರಿದೆ. ಪ್ರತಿ

ಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ದೇವತೆಯಂತೆ

ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 250 ದೇವತೆಗಳಿದ್ದಾರೆ. ದಶೇರಾ

ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗರು ತಮ್ಮ ದೇವತೆ

ಗಳನ್ನು ರಘುನಾಥನ ತೇರಿನೊಡನೆ ಒಯ್ಯುತ್ತಾರೆ.

ಒಂದು ವಾರ ಕಾಲ ಕುಲು ಕಣಿವೆಯಿಡೀ ಜಾತ್ರೆ,

ಮೇಲಾಗಳ ಹಬ್ಬ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಹಳ್ಳಿಗರ ವರ್ಣ

ರಂಜಿತ ಉಡುಗೆಗಳು ಮತ್ತು ನೃತ್ಯ ಸಂಗೀತ ಗಳು

ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಉತ್ತರಭಾರತದ ಬೇರೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ದಸರೆಯಂದು

ರಾವಣ, ಮೇಘನಾದ, ಕುಂಭಕರ್ಣರ ಬೃಹತ್

ಪ್ರತಿಕೃತಿ ಗಳನ್ನು ಸುಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕುಲು

ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇಲ್ಲ.

ಮೂಲ:ತುಂತುರು ( October -2012)

ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೆ ?

1)ಚಾಮರಸ ರಚಿಸಿದ ರೌದ್ರ ರಸ ಪೂರ್ಣ ಕಾವ್ಯ

”ಮಹಾಭಾರತ”ವನ್ನು ಹಿಂಡಿದರೆ ರಕ್ತವೇ ಧಾರೆ

ಯಾಗಿ ಸುರಿಯುತ್ತಿತ್ತಂತೆ. ಚಾಮರಸನ ತಂಗಿ,

ಗದುಗಿನ ನಾರ್ಣಪ್ಪನ ಹೆಂಡತಿ, ಗಂಡನನ್ನು

ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಚಾಮರಸನ ಕಾವ್ಯವನ್ನುಸುಟ್ಟು

ಹಾಕಿದಾಗ ಬೇಸರಗೊಂಡ ಚಾಮರಸ ವೀರಶೈವ

ಮತಾವಲಂಬಿಯಾಗಿ ”ಪ್ರಭು ಲಿಂಗ ಲೀಲೆ ”ಯನ್ನು

ಬರೆದನಂತೆ.

–ಧರಣಿ ದೇವಿ ಮಾಲಗತ್ತಿ.

2)ನಿಗಮ ಎಂದರೆ ವೇದ ಎಂದರ್ಥ.

3)ಶ್ರೀ ಎಂದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಸಂಪತ್ತು ಉಳ್ಳವಳು ಶ್ರೀಮತಿ.

”ಮತಿ”ಯ ಸಂಪತ್ತು ಉಳ್ಳವರೆಲ್ಲ ಶ್ರೀಮತಿಯರೇ .

4)ಷಷ್ಠಿ ತಿಥಿಯ ಅಧಿ ದೇವತೆ ಸ್ಕಂದ. ಪಂಚಮಿಯು

ನಾಗಗಳ ತಿಥಿ.ನಾಗ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ,ಕಾರ್ತಿಕೇಯರು

ಅಭೇಧ್ಯರು.

ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಕಂದ,ತಮಿಳ್ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮುರುಗ,

ಆರ್ಮುಗ, ಮಯೂರ ವಾಹನ, ರುದ್ರಸೂನು,ಸುರ

ಸೈನ್ಯನಾಥ; ಇಂದ್ರಪುತ್ರಿ ಹಾಗೂ ವಲ್ಲಿ (ವಡ್ಡರ

ಜನಾಂಗದ ಶಿವಮುನಿಯ ಮಗಳು)-ಈತನ ಪತ್ನಿಯರು.

ಸರ್ಪಲಿಂಗ ಈತನ ಲಾಂಛನ.

5)ಈಜಿಪ್ಟಿನ ಮಮ್ಮಿ ಗಳನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಕೆಡದಂತೆ

ಇಟ್ಟಿರುವ ರಹಸ್ಯಗಳ ಹಿಂದೆ ಲುಬಾನು ಕೆಲಸ

ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಅರಬ್ಬಿಗಳು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.

ಕೆಡದಂತೆ ಇಡಲ್ಪಟ್ಟ ಮಮ್ಮಿಗಳ ಕೆಳಗೆ ಲುಬಾನಿನ

(ನಮ್ಮ ಲೋಬಾನ,ಧೂಪ )ಹಾಸು ಇದೆಯಂತೆ.

ನಗೆ ಬುಗ್ಗೆ.

ತವರು ಮನೆಗೆ ಹೊರಟ ಹೆಂಡತಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ

ವಿಧಾನವನ್ನೆಲ್ಲ ಗಂಡನಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಳು.ಆಕೆ ಹೋದ

ನಂತರ ಗಂಡ ತಾನೇ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದ.ಕೊನೆಗೂ

ಒಂದು doubt ಉಳಿಯಿತು.ತಕ್ಷಣ ಪತ್ನಿಗೆ phone

ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದ,”ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೆ ತಲೆ ಕೂದಲು ಹಾಕುವುದು

ಯಾವಾಗ?”

ಮೂಲ:ಸಂಗ್ರಹ.

Shrine of Subrahmanya in Shri Krishna temple at Udupi.

Shri Vadiraja Theertha is considered to be the second
highest saint in the Madhva hierarchy. The legend goes
that Sri Vadiraja Theertha was on a pilgrimage in North
India, worshipping his pattada devaru(deity of respective
monastery)”Bhoovaraha” in Delhi. However, soldiers of
the Emperor of Delhi objected, saying that the son of the
Emperor had been buried at the same place. Shri Vadiraja
replied that the son of Delhi Sultanate was not dead.
Upon hearing that, the Emperor rushed to the spot and as
Shri Vadiraja chanted mantras, the son of Emperor got up.
This prince was none other than the Great Mughal King Akbar
who respected Hindu religion.
Pleased by his supernatural powers, the Emperor Humayun gifted
him wealth which Vadiraja rejected and immersed the treasure
given to him in river Ganges. The Emperor then gave him
more wealth and sent it to Udupi with a request to use it
in the service of Lord Krishna at Udupi.Sri Vadiraja Theertha
planned to use it to thatch the roof of the temple of Shri
Krishna at Udupi.But Lord Krishna, who appeared in the dream
of Vadiraja,opposed the idea of building golden roof in Kaliyuga.
Accordingly the treasure was stored underground at the temple and
the shrine for Subrahmanya, the serpent god was installed on it.
Source:The discriptions and pictures on the walls of Sri Subrahmanya
temple and article in ”The Dakshina Times” dated July 7, 2011 and
other sources.

Deepavali in the words of Sri Satya Sai Baba.

”Nara” means man and ”Asura” means demon.
This demon is present in every human being.
The festival of Deepavali signifies the killing
of the demon in man.It is not necessary to acquire
great Astras(weapons) to kill this demon. Man is
called ”Nara” because there is Atma(conscience)
in him. That Atma is the embodiment of love.It is
possible to kill the demon only through love.
Therefore, realize the ”Atma Tathva”(=what is Atma)
and develop love. This is true Bhakti(devotion).
You should not lead a life of selfishness. That is the
life of a ”Vyashti”(individual). That is a wasteful
life. It is only by identifying yourself with”Samashti”
(society), can you lead a happier life. In fact, Samashti
is the embodiment of divinity.Give happiness and take
happiness. Happiness is not a one way traffic, it is a
two-way process of give and take. Speak good words.
Develop ”Samyak Drishti(sacred vision). Lead a life of
purity. Make your life sanctified.
Deepavali also refers to suppression of the Ego by the
Higher Self. Man is plunged in the darkness of ignorance
and has lost the power of discrimination between the
permanent and the evanescent. When the darkness of ignorance
caused by ”Ahamkara”(the ego-feeling) is dispelled by
the light of Divine knowledge, the effulgence of the Divine
is experienced.
The lights lit on Deepavali day remove only the external
darkness and not the darkness within man. Even when the
sun shines brightly, his light cannot dispel the inner
darkness.
The flame of a lamp has two qualities. One is to dispel
darkness. The other is a continuous upward movement.
Even when a lamp is kept in a pit, the flame moves upwards.
The sages have therefore adored the lamp of wisdom as
the flame that leads men to higher states. Hence the effulgence
of light should not be treated as a trivial phenomenon.
Along with lighting the external lamps, men should strive to
light the lamps within them.
Source:Collection.