ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳಾಗಿ.

ಮಾನವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಮಾಂಸಾಹಾರ ಪ್ರಕೃತಿ

ವಿರುದ್ಧ ಆಹಾರ. ಮಾಂಸಾಹಾರ ಸೇವನೆ ಅರ್ಬುದ (cancer ),

ಕ್ಷಯ (tuberculosis ),Appendicitis,ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು

(stomach pain ),ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡ(blood pressure )

ಕರುಳು ಸಂಬಂಧಿ ವ್ಯಾಧಿ (ulcer ) ಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇರಕ.

Socrates ,Aristotle , Einstein ,Newton ,Shelley ,

Pythagoras ,Darwin , Benjamin Franklin ,

Tolstoy ,George Bernard Shaw ,ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ

ಮತ್ತು ಸಹನಾ ಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವರೆಂದು ಖ್ಯಾತಿವೆತ್ತ Spartanರೂ

Greek ಕ್ರೀಡಾ ಪಟುಗಳೂ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳು. ಅತ್ಯದ್ಭುತ

ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆನೆ, ಚುರುಕಿನ ಅಳಿಲು, ವೇಗದ ಕುದುರೆ,

ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಸಹನಾ ಶಕ್ತಿಯ ಒಂಟೆ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳು.

ಹುಲ್ಲು ತಿಂದು ಬದುಕುವ ಮೃಗದ ಮಾಂಸದಲ್ಲಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ

೧೦ ಪಟ್ಟು ಸಸಾರಜನಕ ಬರೇ ಹುಲ್ಲಿನಲ್ಲಿದೆ.

ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಜೀವಿಗಳ ಜಠರ ಮಾಂಸ ಭಕ್ಷಕ ವರ್ಗ

ದವುಗಳಿಗಿಂತ ಅಧಿಕ ನೀಳವುಳ್ಳದ್ದು. ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳು

ಅಧಿಕ ಆರೋಗ್ಯವಂತರೂ, ಮೇಧಾವಿಗಳೂ, ಕಾರ್ಯ

ಚಟುವಟಿಕೆಗಳುಳ್ಳವರೂ, ಧೀರ್ಘಾಯುಷಿಗಳೂ ಆಗಿರು

ತ್ತಾರೆ.ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳು ಶಾಂತಚಿತ್ತರೂ, ಧಾರ್ಮಿಕರೂ,

ಸಮಾಧಾನಿಗಳೂ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ.

ಮೂಲ:ಸಂಗ್ರಹ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s