ಕನ್ನಡ ಸೌರಭ.

ಅಧ್ಯಾತ್ಮ  ಸೌರಭ.
ಆಕಾಶದಂಥ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮೋಡದಂತೆ ಇರಲು
ಕಲಿಯಿರಿ. ಕೊಳಲಿನಂತೆ ಶೂನ್ಯರಾಗಲು ಕಲಿಯಿರಿ.
ಭಗವಂತನ ಸಂಗೀತ ಮೊಳಗಿಸಿರಿ.
-ಸ್ವಾಮೀ ಸುಖ ಬೋಧಾನಂದ.
”ನಿನ್ನ ಹಂಸ-ಕ್ಷೀರ ದೃಷ್ಟಿಯ ಮುಂದೆ
ಹಸುಗೂಸುಗಳು ನಾವು, ಮನ್ನಿಸು ತಂದೆ.”
–ಕೆ.ಹರೀಶ್ ,ರಾಮಮೂರ್ತಿ ನಗರ.
ಚಿಂತನ
ಸಮುದ್ರ –ಎಷ್ಟೇ ದೂರದಿಂದಲಾದರೂ  ಸರಿ,
ಮಹಾನದಿ ತನ್ನೆಡೆಗೆ ಹರಿದು ಬರಬೇಕೆ ಹೊರತು,
ಸಮುದ್ರವೇ ತೆವಳಿಕೊಂಡು ನದಿಯ ಮನೆಬಾಗಿಲಿಗೆ
ಹೋಗಲೊಲ್ಲದು. ಆದರೆ ನದಿ ಕೂಡಾ ಸಮುದ್ರವನ್ನು
ನಿನ್ನೊಳಗೆ ಇಳಿಯಲಾ ಎಂದು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ
ನದಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಎಲ್ಲಾ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು
ಕಾಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ.
ಲೋಕೋಕ್ತಿ ಸಂಗ್ರಹ.
೧)ನಾಚಿಕೆ ಇಲ್ಲದ ೩ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿವೆ: ಕೆಮ್ಮು, ತುರಿಕೆ,
ಬಾಯಾರಿಕೆ.
೨)ಮಗ ಉಂಡರೆ ಕೇಡಿಲ್ಲ; ಮಳೆ ಹುಯ್ದಷ್ಟು ಹಾಳಲ್ಲ.
೩)ಉದ್ಯಾನದ ಕಾವಲಿಗೆ ಮೇಕೆಯನ್ನು ನೇಮಿಸಿದಂತೆ.
೪)ಮಾತು ಹೊರೋನು, ಮೂಟೆ  ಹೊರಲಾರ.
೫)ಸಂತೆಗಾರು ದೊಡ್ಡವನು?
೬)ಉದ್ದ ಇದ್ದವಳು ಊರಿಗೇ ಅಂಜಲಿಲ್ಲವಂತೆ;
ಗಿಡ್ಡ ಇದ್ದವಳು ಗಂಡನಿಗೇ ಅಂಜಲಿಲ್ಲವಂತೆ.
೭)ಕಟ್ಟಿ ಕೊಂಡವಳು ಕೊನೇ ತನಕ;
ಇಟ್ಟು ಕೊಂಡವಳು ಇರೋ ತನಕ.
೮)ತಪಸ್ವಿಗಿಂತ ಭಕ್ತ ಹೆಚ್ಚು.
೯)ದೊಡ್ಡವರೆಲ್ಲ ಧಾರಾಳಿಗಳಲ್ಲ.
೧೦)ಜತೆಯಂತೆ ಮತಿ; ಮತಿಯಂತೆ ಕೃತಿ;
ಕೃತಿಯಂತೆ ಫಲ.
ಹನಿ ಬಿಂದು
ಅವಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಹತ್ತು;ಎಲ್ಲವೂ ಗಂಡು ಎಂಬ ಗತ್ತು;
ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದರು ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮ; ತಾಯಿ ಸೇರಿದ್ದು
ಮಾತ್ರ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ.
—ಆರ್.ಜಯವಂತ ಪೈ.
ಕತ್ತಲು ಕಡುಗಪ್ಪಾದರೇನು?
ಬೆಳಕ ಹೆರುವುದಿಲ್ಲವೇನು?
ಮೂಲ:ಸಂಗ್ರಹ.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s