ಉತ್ಥಾನ ದ್ವಾದಶಿ-ತುಳಸೀ ಪೂಜೆ.

ಪರಶಿವನ ಮೈ ಬೆವರಿನಿಂದ ಜನ್ಮ ತಾಳಿದ
ಅಸುರ ಜಲಂಧರ.ಅವನ ಪತ್ನಿ ”ವೃಂದೆ”(ತುಳಸಿ)
ಮಹಾ ಪತಿವೃತೆ. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಆಕೆಯ ಪಾತಿವೃತ್ಯಕ್ಕೆ
ಕುಂದಿಲ್ಲವೋ, ಅಲ್ಲಿಯ ವರೆಗೆ ಆತ ಅಜೇಯ. ಆತ
ಲೋಕ ಕಂಟಕನಾಗಿ ಪ್ರಬಲಿಸಿದಾಗ ದೇವತೆಗಳ
ಮೊರೆಯನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿ, ವಿಷ್ಣು ಮಾಯೆಯಿಂದ
ಜಲಂಧರನ ರೂಪು ಧರಿಸಿ ವೃಂದೆಯೊಡನೆ
ಬೆರೆತು ಆಕೆಯ ಪಾತಿವೃತ್ಯವನ್ನು ಕೆಡಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಅತ್ತ ಜಲಂಧರ ಶಕ್ತಿ ಹೀನನಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ
ಅಸು ನೀಗುತ್ತಾನೆ. ತಾನು ಮೋಸ ಹೋದ ವಿಷಯ
ತಿಳಿದು ವೃಂದೆ, ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಶಪಿಸಿ ಚಿತೆಯೇರುತ್ತಾಳೆ.
ಆದರೆ ದೇವಿಯ ಕಟಾಕ್ಷದಿಂದ ಚಿತೆಯು ಬೃಂದಾವನ
ವಾಗಿ  ಮಾರ್ಪಡುತ್ತದೆ.ಅಂದಿನಿಂದ ತುಳಸಿಯ ವಾಸ
ಸ್ಥಾನ ವೃಂದಾವನ. ಮುಂದೆ ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ
ವೃಂದೆ(ತುಳಸಿ) ರುಕ್ಮಿಣಿಯಾಗಿ ಜನಿಸಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ
ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ವರಿಸಿ ಲೋಕ ವಂದ್ಯಳಾಗುತ್ತಾಳೆ.
ಈ ವಿವಾಹ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ದ್ವಾದಶಿ
ಯಂದು ನಡೆದುದರಿಂದ ಆ ದಿನವನ್ನು ತುಳಸಿ
ವಿವಾಹವೆಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಮೂಲ:ಸಂಗ್ರಹ.
Advertisements

2 thoughts on “ಉತ್ಥಾನ ದ್ವಾದಶಿ-ತುಳಸೀ ಪೂಜೆ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s