ಪುರಾಣಗಳ ಒಳಾರ್ಥ.

ಪುರಾಣಗಳು ೩ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿವೆ:
೧)ದರ್ಶನ ಭಾಷೆ (ಕಂಡದ್ದನ್ನು  ಕಂಡಷ್ಟೇ ಹೇಳುವುದು).
೨)ಸಮಾಧಿ ಭಾಷೆ (ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳುವುದು).
೩)ರಹಸ್ಯ/ನಿಗೂಢ ಭಾಷೆ (ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಹೇಳುವುದು).
ಪುರಾಣದ ಕಥೆಗಳು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ತೀರ ಅಸಂಗತ
ವಾಗಿ, ಬಾಲಿಶವಾಗಿ ಕಾಣುವುದು ಅದರ ದರ್ಶನ
ಭಾಷೆಯಿಂದಾಗಿ. ಅವುಗಳ ಒಳಾರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು
ಸಮಾಧಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅರಿಯಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ  ಆ
ಕಥೆಗಳ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಮೌಲ್ಯಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು
ರಹಸ್ಯ ಭಾಷೆ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.ಪುರಾಣಗಳ ಸಂದೇಶ
ತಲುಪುವುದು ಸಂಕೇತಾರ್ಥ ಅರಿತಾಗ ಮಾತ್ರ.
ಕೇವಲ ಕತೆಗಳ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು
ಮುಂದಾದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಅಸಾಂಗತ್ಯದಿಂದ ಗೊಂದಲವೇ
ಉಂಟಾಗುವುದು ನಿಶ್ಚಿತ. ಪುರಾಣದ ಬೆಳಕನ್ನು ಕಾಣಲು
ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿರುವ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು
ಅರಿಯಲು ಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಗಳ ಒಳಾರ್ಥ
ವನ್ನು ಹಾಗೂ ಮರ್ಮಗಳನ್ನು ಭೇದಿಸದಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳ
ಸಂದೇಶಗಳಾಗಲೀ, ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳಾಗಲೀ
ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಗೆ ನಿಲುಕವು.
ಮೂಲ:ಸಂಗ್ರಹ.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s