ತುಳು ಗಾದೆ.

೧)ಮೀಯಿನಾತ್  ಕುರೆ ಹೆಚ್ಚ್ ;
ಉಂಡಿನಾತ್ ಬಡವು ಹೆಚ್ಚ್.
೨)ವೊಂತೆ ಕೊದ್ದೆಲ್ ಗ್ ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ;
ದಾಲ ದಾಂತಿನಾಯಗ್ ಬಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ.
೩)ದತ್ತ ಕೈ ಊರೊಡು, ಬಲ್ತ ಕೈಟ್ ದೇರೊಡ್.
೪)ಬಡವೆರಾದ್ ಪುಟ್ಟರೆ ಆವಂದ್;
ತೊಜೆಂಕಾದ್  ಕೊಡ್ಯರೆ ಆವಂದ್.
೫)ಪತ್ತೆ ಡೊಂಜಿ ಮುತ್ತು ಉಂಡು.
೬)ಸತ್ಯೊಗ್ ತಾದಿ ಇಜ್ಜಿ; ಭಕ್ತಿ ಗ್ ಮಾರ್ಗ ಇಜ್ಜಿ.
೭)ಪೇರ್ ದಾಂತಿ ಪೆತ್ತೊಗ್  ಕಂಜಿಡ ಆಸೆ ಜಾಸ್ತಿ.
೮)ಕೊಳಂದಿ ”ಅಮ್ಮ” ಏಪೊಗ್ ಲಾ ಕೊರ್ಪುಜೊಲ್;
ಕೊಳ್ಪಿ ……ಗ್ ದಾನಿ?
ಮೂಲ:ಸಂಗ್ರಹ.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s