ಕಾವ್ಯ ತರಂಗ.

೧)ಹೃದಯ-ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ  ಕಲ್ಲು ಹೃದಯಗಳೂ
ಕರಗುತ್ತವೆ. ಅಂತೆಯೇ ಹೂ-ಹೃದಯಗಳೂ
ಕಲ್ಲಾಗುತ್ತವೆ.
ಹೃ”ದಯ”ವಿದ್ದಲ್ಲಿ ”ದಯ”ವಿರುತ್ತದೆ.
ಏಕೆಂದರೆ ಹೃ”ದಯ”ದಲ್ಲೇ  ”ದಯ”ವಿದೆ.
ಬಾಳು –ಹೃದಯಗಳೆರಡು ಬೆರೆತರೆ ಬಾಳು;
ಬೆರೆಯದಿರೆ ಗೋಳು.–ಕುವರ ಯಲ್ಲಪ್ಪ.
೨)ಹೆಣ್ಣಿದ್ದರೆ ಸಂಸಾರ; ಹೆಣ್ಣಿದ್ದರೆ
ಪ್ರೇಮ ಸಂಚಾರ.
ಅಕ್ಕ, ತಂಗಿ,ಅಮ್ಮ,ಅಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲರಿರಲು ಕುಟುಂಬ ಸಾರ.
”ಹೆಣ್ಣು-ಗಂಡು” ಸಮರಸವಿರೆ ಬದುಕಿನ ಅವತಾರ….
ಹೆಣ್ಣು ಭ್ರೂಣ ಮಣ್ಣು ಮಾಡೋ ಅಣ್ಣಗಳಿರಾ ಕೇಳಿ,
ಗರ್ಭದಲ್ಲೇ ಕೊಲ್ಲೋ ಮುನ್ನ ವಿವೇಕ ತಾಳಿ,ಬಾಳಿ!
ಹೆಣ್ಣು ಅಳಿಯೆ, ಜಗದ ಕಣ್ಣು ಅಳಿದು ಅಂಧಕಾರ!
–ಡಾ|ದೊಡ್ಡ ರಂಗೇಗೌಡ.
೩)”ಏನೇ ಬರಲಿ, ನಗುವೊಂದಿರಲಿ.
ಇರುವ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ನಗು ನಗುತ್ತ ಬಾಳ್ ತೆರಳ್”
೪)ಆಸೆ:ಹಕ್ಕಿಯ ಹಾಡಿಗೆ ತಲೆದೂಗುವ ಹೂ
ನಾನಾಗುವ ಆಸೆ.
೫)ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದು ಸಹಜ.
ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸಲ್ಪಡುವುದು ಭಾಗ್ಯ
ಪ್ರೀತಿಸಿದವರೊಂದಿಗೆ ಜೀವಿಸುವುದು ಸಾಧನೆ.
ಜೊತೆಗೆ ಬದುಕುತ್ತಿರುವವರಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸಲ್ಪಡುವುದು
ಸಾರ್ಥಕತೆ.—ಮಂಜು, ಬೆಂಗಳೂರು.
೬)ವಿಧು (ಚಂದ್ರ)ವಿಲ್ಲದಿರುಳ್, ತನ್ನಯ
ವಧುವಿಲ್ಲದ ಲೀಲೆ, ಮಧುರ ಮಧುವಿಲ್ಲದ ಪೂ,
ದಧಿಯಿಲ್ಲದುಣಿಸು, ಬುಧ (ವಿದ್ವಾಂಸ )ರಿಲ್ಲದ ಸಭೆ,
ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ.—ಕೇಶಿ ರಾಜ.
೭)ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಏಳು ಬೀಳು ಗಳು,
ಬದುಕಿಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಳಿಯೇಟು!
ಆದರೂ ಮರ್ಕಟ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
ಮೂಲ:ಸಂಗ್ರಹ.
Advertisements

2 thoughts on “ಕಾವ್ಯ ತರಂಗ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s