ಕನ್ನಡ ಸೌರಭ.

ಒಗಟುಗಳು:
ಅಂಗೈ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮುಂಗೈ ನುಂಗುತ್ತೇನೆ.
–ಬಳೆ.
ಕೂಗಿದರೆ ರಾವಣ,ಹಾರಿದರೆ ಹನುಮಂತ,
ಕೂತರೆ ಮುನಿ.
—ಕಪ್ಪೆ.
ಚಿನ್ನವನ್ನು ಬಿಸಾಡುತ್ತಾರೆ.ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ.
—ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣು.
ತಿರುಗಿ ಬಿತ್ತು ತಿಂಗಳ ದೇವರು.
—ಮಗುಚಿ ಹಾಕುವ ದೋಸೆ.
ಸಣ್ಣ ಪೋರಗೆ ಮಣ್ಣ ಕೆಲಸ.
—ಗೆದ್ದಲ ಹುಳ.
ಒಂದು ಬಾಟ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮದ್ದು.
—ಮೊಟ್ಟೆ.
ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಒಂದೇ ಕಂಬ.
–ಕೊಡೆ.
ರಥ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೂವು ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ.
—ಬೀಸುಗಲ್ಲು.
ಜೇಡನ ಹಾಡು.
ಬಾ ನೊಣವೆ,  ಬಾ ನೊಣವೆ, ಬಾ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ
ಬಾನೊಳಗೆ ಹಾರಿ ಬಲು ದಣುವಾಯ್ತೆ ನಿನಗೆ?
ನೀನೊಮ್ಮೆ ಬಂದೆನ್ನ ಹೊಸಮನೆಯ ನೋಡು
ಬಣ್ಣದ  ನೂಲಿನ ಈ  ಚಾಪೆಯಲಿ ಬಂದು ಕೂಡು.
ಆ ಮಾತಿಗಾ ನೊಣವು,”ಎಲೆ ಜೇಡ, ಜೇಡ,
ಈ ಮನೆಯ ಉಪಚಾರ ಹಾ! ಬೇಡ ಬೇಡ!”
ಅಮ್ಮನ ಹಾಡು
ಬುಟ್ಟಿಯ ತುಂಬಾ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ರೊಟ್ಟಿ
ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು ರುಚಿ ರುಚಿ ರೊಟ್ಟಿ
ಅಮ್ಮನು ಕರೆದಳು ಗಂಟಲು ಕಟ್ಟಿ
ರೊಟ್ಟಿ ಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಬೆಲ್ಲವ ಕುಟ್ಟಿ
ಬನ್ನಿರಿ ಬನ್ನಿರಿ ಸಿಹಿ ಸಿಹಿ ರೊಟ್ಟಿ
ಬಂದರು ಚಿಣ್ಣರು  ಗುಂಪನು ಕಟ್ಟಿ
ತಿಂದರು ಎಲ್ಲರೂ ಲೊಚಗುಟ್ಟಿ.
ಚಿಂತನ.
ಬದುಕಿನ ಅಷ್ಟ ಸೂತ್ರ ಗಳು.
ಉತ್ಸಾಹಿ ಗಳಾಗಿರಿ-ಸೋಮಾರಿ ಗಳಾಗಬೇಡಿ.
ತಾಳ್ಮೆ ಇರಲಿ–ದುಡುಕಬೇಡಿ.
ಮಿತ ವ್ಯಯಿಗಳಾಗಿರಿ-ಜಿಪುಣರಾಗಬೇಡಿ.
ಮೃದುವಾಗಿರಿ–ಗುಲಾಮರಾಗಬೇಡಿ.
ಕರುಣೆ ಇರಲಿ-ಮೋಸ ಹೋಗ ಬೇಡಿ.
ದಾನಿಗಳಾಗಿರಿ-ದರಿದ್ರ ರಾಗಬೇಡಿ.
ಶೂರರಾಗಿರಿ-ಕಟುಕ ರಾಗಬೇಡಿ.
ತ್ಯಾಗಿಗಳಾಗಿರಿ-ಅಡವಿಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿ.
ಮೂಲ:ಸಂಗ್ರಹ.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s