ಲೋಕೋಕ್ತಿ ಸಂಗ್ರಹ.

ದುಗ್ಗಾಣಿ ಮಂಡೆಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಬೋಳಿಸಿ ಕೊಂಡಂತೆ.
ರಾಮ ರಾಜ್ಯ ಬಂದರೂ ರಾಗಿ ಬೀಸುವುದು ತಪ್ಪಲಿಲ್ಲ.
ಉಂಡು ಹೋಗೋ ಮೂಳ ಎಂದರೆ ಯಾವ ಹೊಲದ
ಜೋಳ ಅಂತ ಕೇಳಿದ.
ಕಷ್ಟ ಮನಸ್ಸಿಗೆ. ಕಾಯಿಲೆ ದೇಹಕ್ಕೆ.
ಬದುಕು ಕಸ. ಕಲ್ಪನೆಯೇ ರಸ.
ಕೃಷಿ ಮಾಡಿದರೆ ಭೂಮಿ. ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಹೆಂಡತಿ.
ನಡೆದಷ್ಟೂ ದಾರಿಯಿದೆ. ಪಡೆದಷ್ಟೂ ಭಾಗ್ಯವಿದೆ.
ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಾರಿಬೀಳು ಆದರೆ ಜಾರಿ ಬೀಳಬೇಡ.
ಕಡ(ಸಾಲ) ಹುಟ್ಟಿ ಬಡವ ಕೆಟ್ಟ.
ಮೊಂಡು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಂಡೆ ತುರಿಸಿ ಕೊಂಡ  ಹಾಗೆ.
ಮೂಕನೊಡನೆಯೂ ಇದೆ ಮೂಲಿಕೆ.
ಅರಿವು ಇರೋ ಹೆಣ್ ಚೆನ್ನ,ನಗುವು ಇರೋ ಮನೆ ಚೆನ್ನ.
ಇಟ್ಟರೆ ತೊಟ್ಟರೆ ಪುಟ್ಟಕ್ಕ ಚೆಂದ.
ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದ್ದಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಯಂತ್ರ.
ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಕೊರಡು.
ಗಂಡಿಗೆ ಬೇಕು ಅಧಿಕಾರ. ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಬೇಕು ಮುಷ್ಕರ.
ತರ್ಕದ ಭಾಷೆ ಬೇರೆ.ಹೃದಯದ ಭಾಷೆ ಬೇರೆ.
ರಾಮ ಬಾಣಕ್ಕೆಹುಸಿಯಿಲ್ಲ.ವಾಲಿಯ ಮೈಯಲ್ಲಿ
ಕಲೆಯಿಲ್ಲ.
ಎಳ್ಳಿಲ್ಲದೆ ಗಾಣವಾಡಿದಂತೆ.
ಎಮ್ಮೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಎಮ್ಮೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಆಯ್ತು.
ಮೂಲ:ಸಂಗ್ರಹ.
Advertisements

2 thoughts on “ಲೋಕೋಕ್ತಿ ಸಂಗ್ರಹ.

    • ಮುದ್ದಿನ ಮಗಳೇ,ನಿನ್ನ ಸಾಂತ್ವನದ ನುಡಿಗಳು
      ಆರುತ್ತಿರುವ ದೀಪಕ್ಕೆಹೊಯ್ಯುವ ಎಣ್ಣೆಯಂತೆ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s