ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ.

೧)ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಸಂಪದ
ಜೀವನ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ;ಜಗತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೊಠಡಿ.
ಪರಮಾತ್ಮ ಪರೀಕ್ಷಕ; ಜೀವನ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿ ಆಗಿದೆ.
ಅವಧಿ ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳು ಮಾತ್ರ.ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆ
ಮುಗಿದಂತೆ ಮೊದಲ ಗಂಟೆ ಹೊಡೆದಿದೆ.ಎರಡನೇ
ಗಂಟೆ ಯುವಾವಸ್ಥೆ  ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಹೊಡೆದಾಗಿದೆ.
ಮೃತ್ಯುವಿನ ಮೂರನೇ ಗಂಟೆ ಬಹು ಬೇಗನೆ  ಹೊಡೆ
ಯುವದಿದೆ.ಫೇಲ್ ಆಗುವ ಭೀತಿ ನಿಮಗಿದೆಯೇ?
ಮುನಿ ಶ್ರೀ ತರುಣ ಸಾಗರ.
೨)ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವವನಿಗೆ, ಇಲ್ಲದೇ
ಇರುವುದರ  ಮಹತ್ತ್ವ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ.
–ಯಂಗ್ ತ್ಸು.
 ೩)ನಾಣ್ಣುಡಿ
ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಹುಡುಗ;ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೆ ಹರೆಯ;
ಮೂವತ್ತಕ್ಕೆ ಮುದುಕ;ನಲವತ್ತಕ್ಕೆ
ನಾಲ್ವರ ಹೆಗಲ್ಹಿಡಿದ.
೪)ನಗೆ ಗುಳಿಗೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆ:”ಕೋಳಿ ಮೊದಲೋ  ಮೊಟ್ಟೆ ಮೊದಲೋ ?”
ಉತ್ತರ:”ಯಾವುದನ್ನು ಮೊದಲು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುತ್ತೀರೋ
ಅದು ಬರುತ್ತೆ.”
೫)ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಪದ:
ಮೊಬೈಲ್ ನಿಂದ ಹೊರ ಬರುವ ತರಂಗಗಳು
ಪಕ್ಷಿ ಗಳ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ.
ಮನುಷ್ಯನ ಕಿವಿ,ಹೃದಯ,ಕಿಡ್ನಿಗೆ ಹಾನಿಕರ.
ಮೂಲ:ಸಂಗ್ರಹ.
Advertisements

One thought on “ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s