ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ.

೧)ಸುಳ್ಳು
ಹೆಂಗಸು ಸುಳ್ಳಾಡಿದರೂ ಅದರ ಹಿಂದೆ ದೊಡ್ಡ
ಅರ್ಥ ವಿರುತ್ತದೆ.ಒಂದು ರೀತಿಯ ಎಚ್ಚರವಿರುತ್ತದೆ.
ಹೆಣ್ಣಿನದು ಅವಲಂಬಿತ ಬದುಕು. ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು
ಸಮರ್ಥಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ.ಅವರಾಡುವ ಸುಳ್ಳಿಗೆ
ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ  ಪರೋಕ್ಷ ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಹೆಂಗಸಿನ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾದಗಳು  ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ
ಬಹು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಪರಿಭಾವಿಸಲ್ಪಡುವುದರಿಂದ
ಅವಳು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಬರುತ್ತದೆ.
–ಕೃಷ್ಣವೇಣಿ (ಸಾಹಿತಿ).
೨)ಸೂಕ್ತಿ -ಎಲ್ಲಿದೆ ನಂದನ ,ಎಲ್ಲಿದೆ ಬಂಧನ
ಎಲ್ಲ ಇವೆ ನಮ್ಮೊಳಗೇ.–ಜಿ. ಎಸ್. ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ.
೩)ನಗೆ ಗುಳಿಗೆ  – ”ವ್ಯತ್ಯಾಸ ”
ಪ್ರಶ್ನೆ:ಹೋಟಲ್ಲಿನ ಉಟಕ್ಕೂ ಮನೆಯ ಊಟಕ್ಕೂ
ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ?
ಉತ್ತರ:ಮೊದಲನೆಯದು ಹಳಸಿದ್ದರೂ ಸೇರುತ್ತೆ.
ಎರಡನೆಯದು  ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೂ ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಮೂಲ:ಸಂಗ್ರಹ.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s