ತುಲನೆ ಇಲ್ಲದ ತುಳಸಿ.

ಪಕ್ಷಕ್ಕೊಂದುಪವಾಸ, ಪುಟ್ಟ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ
ಪುಕ್ಕಟ್ಟೆ ತುಳಸಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ, ಯಮನಿಗಂಜು
ವುದೇಕಯ್ಯಾ ?-ಸರ್ವಜ್ಞ.
ಶನಿಕಾಟ ನಿವಾರಣೆಗೆ  ತುಳಸೀ ಪೂಜೆ
ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತ.
ತುಳಸಿಯನ್ನು ಹಾಲಿನಿಂದ ಪೂಜಿಸಿದರೆ
ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರಸನ್ನಳಾಗುವಳು.
ತುಳಸೀ ದಳದಲ್ಲಿ bacteria  absorption
capacity (ರೋಗಾಣು  ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ )ಇದೆ.
”ಪತ್ರಂ, ಪುಷ್ಪಂ,  ಫಲಂ, ತೋಯಂ, ಶಾಖಾತ್ವಕ್
ಸ್ಕಂದ ಸಂಜ್ಞಿತಂ ತುಳಸೀ ಸಂಭವಂ ಸರ್ವಂ
ಪಾವನಂ ಮೃತ್ತಿಕಾಧಿಕಮ್ ”
ಮೂಲ:ಸಂಗ್ರಹ.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s