ತುಳು ಗಾದೆ.

ಮಣ್ಣ ಕರ ಅತ್ತ್; ಬೆರಣ ಪೊದು  ಅತ್ತ್.
ಪಾಡಿ ನುಪ್ಪು,ಪಂಡಿ  ಬೇಲೆ.
ದೆಂಜಿಲಾ ಇಜ್ಜಿ, ದೆಂಜಿಗ್ ಪಾಡಿನ ಕೈಲಾ  ಇಜ್ಜಿ..
ಕುಟ್ಟಿ ಕುಂದಾಪುರೋಗ್  ಪೋಯಿ ಲೆಕ್ಕ.
ಕಂಚಲ ಇತ್ತ್oಡ  ಎಂಚಲಾ ಉಣೋಲಿ.
ಅಜ್ಜಿಗೊಂಜಿ ಪುಲ್ಲಿ ; ದಿಕ್ಕೆಲ್ ಗೊಂಜಿ ಕೊಳ್ಳಿ.
ವಾಣಿ ಹೆಗ್ಡೆ ( ಸಂಗ್ರಹ).
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s