ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೆ?

೧.”ಪುರಂದರ” ಎಂದು ಇಂದ್ರನನ್ನು  ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.
೨.ಜಗತ್ತಿನ ಮೊದಲ ಅವಳಿ ಜೋಡಿ:—ಸ್ವಾಯಂಭುವಮನು-ಶತರೂಪಾದೇವಿ
ಅವಳಿಮಕ್ಕಳು:–ಅಶ್ವಿನಿ ದೇವತೆಗಳು, ಲವ ಕುಶರು, ಪೃಥುಮಹಾರಾಜ -ಅರ್ಚಿ.
೩.ಸಮುದ್ರ ಮಥನ :ದೂರ್ವಾಸರ  ಶಾಪದಿಂದ ಸಮುದ್ರಕ್ಕಿಳಿದ ಸುರರ ಸಂಪತ್ತನ್ನು 
ಪಡೆಯಲು ಶ್ರೀ ಹರಿಯ ಸಲಹೆಯಂತೆ  ಆ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಮಂದರ ಪರ್ವತವನ್ನು 
 ಕಡೆಗೋಲುಮಾಡಿ, ವಾಸುಕಿಯನ್ನು ಹಗ್ಗಮಾಡಿ,  ಸುರ ಮತ್ತು ಅಸುರರು  ಸಮುದ್ರಮಥನ
ಮಾಡಿದಾಗ    ಶ್ರೀ ಹರಿ ಕೂರ್ಮಾವತಾರತಾಳಿ  ಮಂದರ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನು ಕೊಟ್ಟು 
ಮುಳುಗದಂತೆ ಆಧರಿಸುತ್ತಾನೆ.
೪.ಪಂಜಾಬ್ ನ ಜೀಲಂ  ನದಿಗಿರುವ ಪ್ರಾಚೀನ ಹೆಸರು–ವಿತಸ್ತಾ .   
೫.ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ದ್ವೀಪ ಸಮೂಹ ಗಳಲ್ಲಿರುವ  ದ್ವೀಪಗಳು–೨೨೩.
೬.ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಲವಣ ಸರೋವರ ಗಳಿರುವ  ರಾಜ್ಯ–ಗುಜರಾತ್.
೭.ಪೂರ್ವದ ವೆನಿಸ್ —ಕೊಚ್ಚಿ.
೮.ಸಂಸ್ಕೃತದ  ಮೊದಲ ಶಿಲಾಲೇಖ —ರುದ್ರದಾಮನ  ಜುನಾಗಡ ಶಿಲಾಲೇಖ.
೯.ಭಾರತದ  ದಕ್ಷಿಣ  ತುದಿಗೆ  “ಇಂದಿರಾ ಪಾಯಿಂಟ್”ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ.
೧೦.ಭಾರತದ  ದಕ್ಷಿ ಣಾಂತ್ಯ ಶ್ರೇಣಿಗಳ ಹೆಸರು–ಏಲಕ್ಕಿ ಬೆಟ್ಟಗಳು.
ಮೂಲ:ಸಂಗ್ರಹ.                 
 
         
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s