ಭೂಮಿಯ ವಿವಿಧ ಹೆಸರುಗಳು.

ಧರಣಿ, ಅವನಿ, ಇಳಾ, ಪೃಥ್ವಿ ,ಕ್ಷಿತಿ, ಭೂಮಿ,
ಧರಿತ್ರಿ,ಸ್ಥಿರಾ, ಧರಾ,ವಸುಧಾ, ಮಹಿ,ಧರಣಿ,
ಮೇದಿನಿ,ಉರ್ವಿ, ಕ್ಷಮಾ, ಜಗತೀ , ವಿಶ್ವ ಧಾರಿಣಿ,
ವಸುಂಧರಾ,ವಸುಮತಿ,ಧಾತ್ರಿ, ಭೂ ಮಂಡಲ,
ಭೂಗೋಲ, ಭೂಲೋಕ,ವಿಶ್ವ೦ಭರ,ಧಾರಯಿತ್ರಿ,
ರಸಾ, ಗೌ,ಅಚಲಾ,ಅನಂತಾ, ಮರ್ತ್ಯ,ಕಾಶ್ಯಪಿ,
ರತ್ನ ಗರ್ಭಾ,ಸರ್ವಂ ಸಹಾ, ಸಂಸಾರಃ, ಸಮುದ್ರ ವಸನೆ,
ಇಲಾ ಗೋಲಂ,ವಿಶ್ವ ಗಂಧಾ, ನೃತೂ , ಗಿರಿ ಕರ್ಣಿಕಾ,
ಭುವನಂ, ನರಾಧಾರ,ದೈತ್ಯಮೇದಜ, ಗೋತ್ರ.
ಮೂಲ:ಸಂಗ್ರಹ.

Advertisements

Face Book Quotes.

1.Never blame anyone in your life.

Good people give you happiness.

Bad people give you experience.

Worst people give you a lesson.

Best people give you memories.

2.Time,friends,health and relations

don’t come with a price tag but when

we lose them, then we realize the cost.

3.Money is the worst discovery of human life.

But it is the most trusted material to test

human nature.

4.It’s time to be happy. Being angry, sad and

overthinking isn’t worth it anymore. Just let

things flow.Be positive.

5. No matter how good a person you are,

there will always be someone criticizing you.

6.Kindness makes you the most beautiful person

in the world, no matter what you look like.

7.Nobody is perfect, nobody is correct.

In the end affection is always greater than

perfection. Never  leave a true relationship

for a few faults.

8.Every word has consequences. Every silence too.

9.Without communication, there is no relationship.

Without respect, there  is no love. Without trust

there is no reason to continue.

10.Men of genius are admired; men of wealth are envied,

Men of power are feared but only men of  character are

trusted.

Source:Collection.

Prayer.

1.Prayer is the swiftest and surest way to

establish a link with God.

2.Wherever I chance to live,

O Mother,in forest or grove,

May my mind, day and night,

dwell at Thy Lotus Feet;

Whether at last I die a natural

or sudden death.

Oh, may my tongue repeat

Durga’s name at the end!

Thus, when the  breath of

life forsakes me in Thy grip,

Do not deny me the shelter of

Thy Lotus Feet!

From the world’s bondage

free me, O Spouse of

the Absolute!

Thy two feet are my boat

to cross this world’s dark sea,

Thou art the heavens and the earth,

and Thou the nether world.

-Shri Ramakrishna Paramahamsa.

3.God, grant me the serenity to accept the things

I cannot change; courage to change the things

I  can and wisdom to know the difference.

Source:Collection.

 

Do You Know?

1.Krishna Bharat of India is the creator of Google news.

2.Shiva Ayyadurai is notable for introduction of E-Mail.

3. Tarapur  Atomic Power Station was the first commercial

nuclear power station built in India.

4. Har Govind Khorana was the first Indian scientist to

receive the Nobel prize in Medicine.

5.Road accidents in India kill more than one lakh people.

Over 50% of road accidents are due to bad roads.

6. Varaha Mihira(505-587CE) discovered Gravity before

Newton.He explained that earth has gravitational force.

7. Shanti Swarup Bhatnagar prize is the most coveted award

in multidisciplinary science in India.

8.Dark green and purple are the traditional Wimbledon

colours. However all tennis players participating in the

tournament are required to wear all-white or at least

almost all-white clothing, a long time tradition at Wimbledon

9.Vatican is the smallest country in the world.

10.The smallest bird is the bee humming bird of Cuba and

Isle of Youth.

Source:Collection.

ಸ್ಥಳ ಪುರಾಣ.

೧. ಎಕ್ಕಾರು –ಕಟೀಲು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಭ್ರಮರ
ರೂಪ ತಾಳಿ ವಧಿಸಿದ ಅರುಣಾಸುರನೆಂಬ ದುಷ್ಟ ಆದರೆ
ದಕ್ಷನಾಗಿದ್ದ ರಾಕ್ಷಸ ರಾಜನ ರಾಜಧಾನಿ, ನಂದಿನಿ ತಟದ
ಏಕಚಕ್ರಪುರವೇ ಎಕ್ಕಾರಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಐತಿಹ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ
ಶ್ರೀ ಕೊಡಮಣಿತ್ತಾಯ ದೈವದ ದೇವಸ್ಥಾನವಿದೆ.
೨. ”ಪಡು ತಿರುಪತಿ” ಖ್ಯಾತಿಯ ದೇವಳ -ಕಾರ್ಕಳ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟ
ರಮಣ ದೇವಳ.
೩. ಮಂಡ್ಯ -ರಾಜಕೀಯವನ್ನೇ ಉಂಡು ಹೊದೆಯುವ ಸಕ್ಕರೆಯ
ಗೂಡು. ಏಷ್ಯಾದ ಮೊದಲ ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರ ಶಿವನ
ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿದೆ.ಮೇಲುಕೋಟೆ ಚೆಲುವ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ
ದೇವಾಲಯ, ಬೃಂದಾವನ, ಶ್ರೀರಂಗ ಪಟ್ಟಣ, ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ
ಮುಂತಾದ ಹತ್ತು ಹಲವು ಪ್ರವಾಸಿ ಮತ್ತು ಯಾತ್ರಾ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ
ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿದೆ.
೪. ಹಾಸನ –ಹೇಮಾವತಿ ಜೀವನದಿ. ಹಾಸನಾ೦ಬಾ ದೇವಾಲಯವಿದೆ.
ಬೇಲೂರು, ಹಳೇಬೀಡು,ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗೊಳ, ಉಪಗ್ರಹ ನಿಯಂತ್ರಣ
ಕೇಂದ್ರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ. ೧೨ ನೇ ಶತಮಾನದ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ
ದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ಹಾಸನಾ೦ಬ ದೇವಾಲಯದ
ಗರ್ಭ ಗುಡಿಯ ದೀಪ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಉರಿಯುತ್ತದೆ. ನಂದಿದರೆ
ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಗರಕ್ಕೆ ಆಪತ್ತು ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ ಎಂದು ಅರ್ಚಕರ
ಮತ್ತು ಭಕ್ತರ ನಂಬಿಕೆ.
೫. ಕೈ ಎಂದರೆ ಜಲ; ಕಯ್ಯಾರು ಎಂದರೆ ಜಲದಿಂದ ಆವೃತವಾದ
ಊರು.
೬.ಉಪ್ಪಳ ಎಂದರೆ ಉಪ್ಪು ತುಂಬಿದ ಸ್ಥಳ.
೭. ಕಾಸರಗೋಡು -ಕಾಸರ (ಸಂಸ್ಕೃತ)ಅಂದರೆ ಕೆರೆಗಳ ಸಮೂಹ
ಎಂದರ್ಥ ಕಾಸರ ಎಂಬ ಆದಿವಾಸಿಗಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ದಿಂದ
ಕಾಸರಗೋಡು ಪದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಯಿತೆಂದು ಕೆಲವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
ಕಾಸರ (ಕಾಡು ಕೋಣ )+ಕಾಡು =ಕಾಸರಕಾಡು =ಕಾಸರಗೋಡು
ಆಯಿತೆಂದು ಇನ್ನು ಕೆಲವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಕಾಂಗೋಡು (ಎರಡು
ಕೋಟೆಗಳಿರುವ ಪ್ರದೇಶ )ಕಾಸರಗೋಡಾಗಿ ಬದಲಾಯಿತೆಂದು
ಪೊಳಲಿ ಶೀನಪ್ಪ ಹೆಗ್ಡೆಯವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
೮. ಮಾನಸ ಸರೋವರ ಇರುವ ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತವು Tibet ವ್ಯಾಪ್ತಿ
ಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಸರೋವರವು ೧೪,೮೬೨ ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದೆ
9.ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ –Canara Bank, Syndicate Bank ,
Corporation Bank, Karnataka Bank, Vijaya Bank ಮೊದಲಾದ
ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ Bank ಗಳ ತವರೂರು -ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆ.
ಮೂಲ:ಸಂಗ್ರಹ.

ಕನ್ನಡ ಸೌರಭ.

೧. ಕಥೆಯೆಂದರೆ ”ಶಿಶು ವಶೀಕರಣ ಮಂತ್ರ ”.
ಕಥೆ – ನೀತಿ ಸಮರಸ ಪಾಕವಾಗಿದ್ದರೆ ನೀತಿ ಬೋಧೆ.
ಅನ್ಯಥಾ ನೀತಿಬಾಧೆ ಯಾಗಬಾರದು.
೨.ಭೂಮಿ, ನೀರು, ಗಾಳಿ, ಬೆಂಕಿ, ಆಕಾಶ ಇವು ಪಂಚ
ಭೂತಗಳು. ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರ,ಯಷ್ಟಾ (ಯಜ್ಞ ಮಾಡುವವನು )
ಈ ಮೂವರೂ ಸೇರಿದರೆ ಶಿವನ ಅಷ್ಟ ಮೂರ್ತಿಗಳೆಂದು ಕಲ್ಪನೆ.
೩. ಚಂದ್ರ –
”ಯಾರು ಕೊಟ್ಟರೋ ಬಾನಿಗೊಂದು ಬಂಗಾರದ ಮೆಡಲು”
-G.S.Shivarudrappa.
ಮಧುರ ಕವಿಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ–Keats.
ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ರಾಣಿ , ನಾವಿಕನ ಗೆಳೆಯ –Wordsworth.
ಆಕಾಶದೊಳಗಪ್ಸರೆಯರ ಮಣಿ ಮಂಚ -ಗೋಕಾಕ.
ಮುಗಿಲ ತೀರದ ರಾಜ ನೌಕೆ. -ಪು. ತಿ. ನ.
ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಸಖ.
ಬಾನ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಹರಿಗೋಲು ಚಂದಿರ.
ಕಾವ್ಯಗಳ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹಂದರಕ್ಕೂ ತಿಂಗಳ ಬೆಳಕಿಗೂ
ಬಹುಕಾಲದ ಸ್ನೇಹ.
”ಚಂದ್ರ ಬಿಂಬದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಗಣ್ಣಿನ ತುಳುಕಾಟ”ವನ್ನು
ಬೇಂದ್ರೆ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ.
”ರಜನಿಗಾ ಚಂದ್ರ೦ ಮಹಾ ಭೂಷಣಂ ”
”ಆಕಾಶದ ಕವಿ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿದ್ದ ಪಂಚಮಿಯ ಚಂದ್ರ
ಜನರೆಲ್ಲಾ ಮಲಗಿದ್ದರೂ ಇಡೀ ರಾತ್ರೆ ಕೇಳಲಿಕೆ ನೆರೆದಿತ್ತು
ಚುಕ್ಕಿಗಳ ಜಾತ್ರೆ”.
ಬಾಲಚಂದ್ರನನ್ನು ಕಂಡ ಜೇಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾರನ್ ಹೋಪ್ –”ನೆಲದೀ
ಕತ್ತಲ ಕೊಯ್ಯುವ ಕುಡುಗೋಲು ”ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸುತ್ತಾನೆ.
”ಮೇಲೆ ಸಗ್ಗದ ಬಳ್ಳಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂವಿನಂತಹ ಚಂದಿರ ”-
William Blake.
ಬಾಗು ಚಂದ್ರನ ತೂಗುಮಂಚಕೆ ಬಾ ಚಕೋರಿ –ಕುವೆಂಪು.
”ದೇವರ ಪೆಪ್ಪರಮೆಂಟೇನಮ್ಮಾ ಗಗನದೊಳಲೆಯುವ ಚಂದಿರನು ”
”ಬೆಳಕಿಗೆ ಕತ್ತಲೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮುತ್ತು, ಮೂಡ್ಯಾನೋ ಚಂದಿರ ”-ಬೇಂದ್ರೆ.
”ತಾರೆ ಚೆಲ್ಲಿದ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಶಶಿಯ ದಿಬ್ಬಣ”ವನ್ನು
ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ ವೀ. ಸೀ.
”ಚಿಕ್ಕೆಗಳ ಜೋಕಾಲಿ ಜೀಕುತಿಹ ಚಂದ್ರ ”
ಚಿನ್ನದ ಪಾತ್ರೆಯಂತೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸುವ ತುಂಬು ಚಂದಿರ .
ಆ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತಂದ ನೊರೆಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿದು ನಗುತ್ತಿರುವ
ಮಕ್ಕಳೋ ಎಂಬಂತೆ ಮಿನುಗುತ್ತಿರುವ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು.
”ರಾಜ” ಎಂಬುದು ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಹೆಸರು. ರಾಜಶೇಖರನೆನಿಸಿದ
ಶಿವನ ಜಟಾಜೂಟದಲ್ಲಿನ ಚಂದ್ರ, ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬೆಳಕನ್ನೂ,
ತಂಪನ್ನೂ ಕೊಡುವ ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದ ರಾಜರು ಇದ್ದರು.
ಲೋಕಕ್ಕೆ ಶಿವಾನುಭವವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.
ಮೂಲ:ಸಂಗ್ರಹ

Divine Corner.

1.In prayer, you speak to God.

In meditation, God speaks to you.

-Brahma Kumaris.

2.Veneration of Mystery is my Religion.

-Albert Einstein.

3.Descend not on the earth, O soaring bird!

For you would be chained to the sufferings of mankind.

Look up at the sky, O drowning man!

For a silver lining up there you will find!

-Shri.K.V.Venkataramana(poet of ”Divine Pathways”)

4.Imagination is more important than knowledge.

Knowledge is limited. Imagination encircles the world.

-Albert Einstein.

5.You seek the heights of manhood when you seek the

depths of God.

-Edwin Louis Cole.

6.At my lowest:God is my hope.

At my darkest:God is my light.

At my weakest:God is my strength.

At my saddest: God is my comforter.

-Real Talk Kim.

Source:Collection